Hem: Föredrag av Sören Öman: Städer:

Föredrag i

Båstad På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

Större karta
( Klicka här )

( 2 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman i Båstad ( 2 st. sedan 2004 )

2014 ( 2 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Nya viktiga domar från Arbetsdomstolen

Båstad Sören Öman  [ publikt ]

nov
8

lördagen den 8 november 2014 i Båstad
Arbetsrätt ]

Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige Hemsida

Dela :

Omplacering och omreglering av anställningsvillkor & Konkurrensklausuler

Dela :