Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Processrätt På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 38 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om processrätt ( 38 st. sedan 2004 )

2015 ( 4 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
24

tisdagen den 24 november 2015 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Nordiska domstolars hållning till instanserna i Luxemburg

Dela :

Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

feb
16

måndagen den 16 februari 2015 i Umeå
Arbetsrätt | It-rätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2014 ( 3 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
29

onsdagen den 29 oktober 2014 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

feb
6

torsdagen den 6 februari 2014 i Umeå
Arbetsrätt | It-rätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2013 ( 3 st. av totalt 49 st. )

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
19

tisdagen den 19 november 2013 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

2012 ( 4 st. av totalt 31 st. )

Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
19

måndagen den 19 november 2012 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Anställningsskyddet & Tvister och processföring inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

nov
9

fredagen den 9 november 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Anställningsskyddet & Tvister och processföring inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Rättegången i Arbetsdomstolen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
23

tisdagen den 23 oktober 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Föredrag för domare & Föredrag för organisation

Dela :

2011 ( 11 st. av totalt 35 st. )

Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
28

måndagen den 28 november 2011 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
27

tisdagen den 27 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
26

måndagen den 26 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
10

fredagen den 10 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
9

torsdagen den 9 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
18

onsdagen den 18 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
17

tisdagen den 17 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Malmö Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2011 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
25

fredagen den 25 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
24

torsdagen den 24 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2010 ( 3 st. av totalt 24 st. )

Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
2

tisdagen den 2 november 2010 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
1

måndagen den 1 november 2010 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Personalchefer m.fl.

Dela :

Tvistelösning och processer i arbetstvister

Stockholm Sören Öman Lars Viklund  [ heldag ]  [ publikt ]

jun
8

tisdagen den 8 juni 2010 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2009 ( 4 st. av totalt 35 st. )

Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

nov
6

fredagen den 6 november 2009 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Tvistelösning och processer i arbetstvister

Stockholm Sören Öman Lars Viklund  [ publikt ]

nov
4

onsdagen den 4 november 2009 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

apr
24

fredagen den 24 april 2009 i Umeå
Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m.

Örebro Sören Öman  [ slutet ]

mar
13

fredagen den 13 mars 2009 i Örebro
Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Örebro universitet

Dela :

2008 ( 2 st. av totalt 36 st. )

Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m.

Örebro Sören Öman  [ publikt ]

mar
17

måndagen den 17 mars 2008 i Örebro
Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Örebro universitet

Dela :

Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

feb
29

fredagen den 29 februari 2008 i Umeå
Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2007 ( 1 st. av totalt 33 st. )

Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet & Personuppgiftslagen i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

mar
2

fredagen den 2 mars 2007 i Umeå
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2006 ( 2 st. av totalt 32 st. )

Skiljeförfarande i anställningsskyddstvister

Almuñécar (Spanien) Sören Öman  [ publikt ]

sep
22

fredagen den 22 september 2006 i Almuñécar (Spanien)
Arbetsrätt | Processrätt ]

Institutet för social civilrätt

Dela :

Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

apr
27

torsdagen den 27 april 2006 i Umeå
Arbetsrätt | Europarätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2005 ( 1 st. av totalt 21 st. )

Arbetstvistlagen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

nov
10

torsdagen den 10 november 2005 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Norstedts Juridik

Dela :