Hem: Föredrag av Sören Öman: Städer:

Föredrag i

Köpenhamn På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

Större karta
( Klicka här )

( 1 hållet föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållet föredrag av Sören Öman i Köpenhamn ( 1 st. sedan 2004 )

2015 ( 1 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Nordiska domstolars hållning till instanserna i Luxemburg

Dela :