Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Kungl. biblioteket På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 6 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman för Kungl. biblioteket ( 6 st. sedan 2004 )

2009 ( 6 st. av totalt 35 st. )

Leveransplikt för elektroniska dokument

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
11

fredagen den 11 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
7

måndagen den 7 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jun
11

torsdagen den 11 juni 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

måndagen den 11 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
6

onsdagen den 6 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :