Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Övrigt

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 37 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om övrigt ( 37 st. sedan 2004 )

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Juridik och ny teknik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

onsdagen den 11 maj 2016 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet

Dela :

2015 ( 5 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Den nya kamera­övervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgifts­skydd

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
5

måndagen den 5 oktober 2015 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
13

fredagen den 13 mars 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Dans och Cirkushögskolan

Dela :

Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

feb
9

måndagen den 9 februari 2015 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
27

tisdagen den 27 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
19

måndagen den 19 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

2014 ( 13 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

nov
12

onsdagen den 12 november 2014 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

måndagen den 29 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
23

tisdagen den 23 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Att arbeta i en kommitté

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
1

måndagen den 1 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Regeringskansliet

Dela :

Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jun
4

onsdagen den 4 juni 2014 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
22

tisdagen den 22 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
7

måndagen den 7 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Religionsfrihet i arbetslivet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
17

måndagen den 17 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
14

fredagen den 14 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
12

onsdagen den 12 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
3

måndagen den 3 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Den nya kameraövervakningslagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jan
31

fredagen den 31 januari 2014 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2013 ( 3 st. av totalt 49 st. )

Internationell konferens: Intersections between commercial law and labour law: The way ahead: Arbetsrätt när företag samarbetar i nätverk

Dela :

Myndighets informationsinsamling i ärenden i sociala medier och på internet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
15

tisdagen den 15 oktober 2013 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet & Stockholms universitet

Dela :

Nordisk konferens: Anti-discrimination Law: Trends and Legal Dilemmas: Access to Justice / Class Action / Burden of Proof / Remedies

Dela :

2011 ( 2 st. av totalt 35 st. )

Vem kan läsa våra tankar om 100 år? Föredrag om leveransplikt för elektroniskt material

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

nov
22

tisdagen den 22 november 2011 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

.se | Internetdagarna

Dela :

Vad är lagligt – anställdas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till arbetsgivaren

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
30

måndagen den 30 maj 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt | Yttrandefrihet ]

Statlig myndighet

Dela :

2010 ( 2 st. av totalt 24 st. )

Offentlig upphandling och kollektivavtalsreglerade pensioner och försäkringar

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

nov
16

tisdagen den 16 november 2010 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Institutet för social civilrätt

Dela :

Allmän rättslära: Policy making och lagstiftning

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
13

tisdagen den 13 april 2010 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms universitet

Dela :

2009 ( 7 st. av totalt 35 st. )

Leveransplikt för elektroniska dokument

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
11

fredagen den 11 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
7

måndagen den 7 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Juridiska fakulteten: Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
27

fredagen den 27 november 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Stockholms universitet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jun
11

torsdagen den 11 juni 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

måndagen den 11 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
6

onsdagen den 6 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

2006 ( 2 st. av totalt 32 st. )

Den juridiska litteraturens betydelse i rättstillämpning och lagstiftningsprocess

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

mar
29

onsdagen den 29 mars 2006 i Stockholm
Övrigt ]

Juridisk tidskrift

Dela :

Avidentifierade ansökningshandlingar

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
6

måndagen den 6 mars 2006 i Stockholm
Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Regeringskansliet

Dela :

2005 ( 1 st. av totalt 21 st. )

Juridiska aspekter på samledarskap

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

sep
29

torsdagen den 29 september 2005 i Stockholm
Övrigt ]

Arbetslivsinstitutet

Dela :

2004 ( 1 st. av totalt 18 st. )

Arbetsrättslig forskning i ett avnämarperspektiv

Dela :