Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Statlig myndighet

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 26 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman för statlig myndighet ( 26 st. sedan 2004 )

2017 ( 1 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
18

onsdagen den 18 oktober 2017 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

2016 ( 2 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

EU:s nya dataskyddsförordning

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
26

måndagen den 26 september 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Juridik och ny teknik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

onsdagen den 11 maj 2016 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet

Dela :

2015 ( 1 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Personuppgiftslagen för statliga myndigheter

Sundsvall Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
3

torsdagen den 3 december 2015 i Sundsvall
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Statlig myndighet

Dela :

2014 ( 1 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Arbetstagarbegreppet, anställningsformerna, uppsägning, avskedande, turordning och återanställning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
24

onsdagen den 24 september 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Domstolsakademin & Föredrag för domare & Statlig myndighet Hemsida 036-15 53 00

Dela :

2013 ( 4 st. av totalt 49 st. )

Myndighets informationsinsamling i ärenden i sociala medier och på internet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
15

tisdagen den 15 oktober 2013 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet & Stockholms universitet

Dela :

Arbetstagarbegreppet, anställningsformerna, uppsägning, avskedande, turordning och återanställning

Göteborg Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
25

onsdagen den 25 september 2013 i Göteborg
Arbetsrätt ]

Domstolsakademin & Föredrag för domare & Statlig myndighet Hemsida 036-15 53 00

Dela :

Känsliga personuppgifter

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
18

torsdagen den 18 april 2013 i Stockholm
It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ slutet ]

mar
20

onsdagen den 20 mars 2013 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Statlig myndighet

Dela :

2012 ( 2 st. av totalt 31 st. )

Whistleblowing inom det offentliga

Dela :

Arbetsrättsliga aspekter på statliga arbetsgivares hantering av frågor om statsanställdas sexköp, konsumtion av pornografi m.m. i samband med tjänsten

Dela :

2011 ( 2 st. av totalt 35 st. )

Privat på jobbet – Vad säger arbetsrätten om porrkonsumtion och sexköp i statlig tjänst?

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
27

torsdagen den 27 oktober 2011 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) & Statlig myndighet

Dela :

Vad är lagligt – anställdas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till arbetsgivaren

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
30

måndagen den 30 maj 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt | Yttrandefrihet ]

Statlig myndighet

Dela :

2010 ( 1 st. av totalt 24 st. )

Flyttningsbidrag och unionsrätten

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
14

onsdagen den 14 april 2010 i Stockholm
Arbetsmarknadsrätt | Europarätt ]

Arbetsmarknadsdepartementet & Statlig myndighet

Dela :

2009 ( 5 st. av totalt 35 st. )

Leveransplikt för elektroniska dokument

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
11

fredagen den 11 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
7

måndagen den 7 december 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

måndagen den 11 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

Pliktleverans av elektroniska dokument

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
6

onsdagen den 6 maj 2009 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Kungl. biblioteket & Statlig myndighet

Dela :

2008 ( 4 st. av totalt 36 st. )

Personuppgiftslagen

Eskilstuna Sören Öman  [ slutet ]

sep
12

fredagen den 12 september 2008 i Eskilstuna
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Energimarknadsinspektionen & Statlig myndighet

Dela :

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
20

tisdagen den 20 maj 2008 i Stockholm
Arbetsmarknadsrätt ]

Arbetsmarknadsutskottet & Statlig myndighet

Dela :

Särskilda registerförfattningar

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
12

tisdagen den 12 februari 2008 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
30

onsdagen den 30 januari 2008 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet

Dela :

2006 ( 1 st. av totalt 32 st. )

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
15

onsdagen den 15 november 2006 i Stockholm
It-rätt ]

Riksdagsförvaltningen & Statlig myndighet

Dela :

2004 ( 2 st. av totalt 18 st. )

Personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
26

tisdagen den 26 oktober 2004 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Datainspektionen & Statlig myndighet

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Dela :