: :

Årsarkiv:

Föredrag av Sören Öman 2016

( 28 föredrag av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Föredrag 2016 efter veckodag

» Alla Arbetsdomstolens domar 2016 ( 41 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2016 ( 20 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2016 ( 141 st. )

Niels Waage, Arbejdsretsloven med kommentarer, tredje upplagan 2016

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1995 s. 240 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2:a uppl. 1997.

Zvone Vodovnik, International Labour Law as a Source of Value for Managers – The ILO Case i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 696–707

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Terese Smith Ulseth, Lojalitetsplikt i tariffretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 687–695

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Elisheva Barak-Ussoskin, Class Action and Collective Agreement – Can They Coexist? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 48–59

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2016 s. 237.

Stein Owe, Særregler for arbeidsrettslige tvister og ved begjæring om konkurs fra arbeidstaker i Arbeidsrett 2016 s. 127–136

Nils Storeng, Tom H. Beck och Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler, fjärde upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbeidsrett 2004 s. 147–155 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1: uppl. 2003, 2:a uppl. 2011, 3:e uppl. 2014.
Del I: Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten. Del II: Endringer i arbeidsforholdet – stillingsvernsreglene. Del III: Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet.

Marta Otto, The Right to Privacy in Employment – A Comparative Analysis, 2016

Förlag : Hart.

Anmäld av :
Petra Herzfeld Olsson i EU & arbetsrätt 2017 nr 4 s. 8.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler i UfR B 2016 s. 175–184

Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn – Arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Torben Vistisen, Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler i Juristen 2016 s. 252–259

Bernard Johann Mulder, Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 442–450

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Andreas van den Heuvel, Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstatsjonerte arbeidstakere i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 306–315

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jørgen Boe, Claus Juel Hansen och Jens Lund Mosbek, Direktørkontrakten – Rettigheder, pligter, ansvar, åttonde upplagan 2016

Förlag : Karnov Group, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1983, ny uppl. 1992, 3:e uppl. 1998 4:e uppl. 2000, 5:e uppl. 2004, 6:e uppl. 2009, 7:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av Jørgen Boe och Søren Nielsen. Ny uppl. 1992 och 3–4 uppl. av enbart Jørgen Boe. 5–6 uppl. av Jørgen Boe och Claus Juel Hansen.
1–2 uppl. med titeln: Direktørkontrakten. Ny uppl. 1992 med titeln: Direktørkontrakten – Direktørens rettigheder, pligter og ansvar.

Kristoffer Sällfors, Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 393–402

Matti Mikkola, Collective labour rights as human rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 430–441

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kristine Nergaard, Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 451–461

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter efter Regio Post GmbH & Co. KG i UfR B 2016 s. 80–90

Henrik Karl Nielsen, Dansk arbejdsret frem til 2025 i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2016 s. 7–24

Stein Owe, Arbeidsmiljøloven § 15–5 og styringsrettsoverskridelser i Arbeidsrett 2016 s. 222–230

Erling Hjelmeng, The concept of an ”undertaking” – On the bordeborde between labour law and competition law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 316–326

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Entreprenörsansvar för löner i byggbranschen i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2016.

Kristin Alsos och Line Eldring, Minstelønn i Norge og Europa: Status og aalternative løsninger i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 36–47

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ove André Vanebo, Innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. i Arbeidsrett 2016 s. 104–126

Klaus Lörcher, The increasing authority of the European Convention on Human Rights in relation to the European Social Charter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 420–429

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Individuel håndhævelse af implementeringsimplementering til EU-direktiver i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 473–483

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Lasse Gommerud Våg, Avgrensing av utvelgelseskretsen ved nedbemanning – noen merknader til nyere rettspraksis i Arbeidsrett 2016 s. 208–221

Georg Frick, Arbetsrätt – Handbok för chefer, fjärde upplagan 2016

Förlag : Frick Publishing, Lidingö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. utg. av Konsultförlaget. 3:e uppl. utg. av Liber.

Finn Schwarz, Erik Wendelboe Christiansen och Maria Schmiegelow, Ansættelsesklausulloven – Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler, 2016

Förlag : Pejus, Hellerup.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2017 s. 48–49.

Judy Fudge, Labour Rights as Human Rights and the Role of Constitutional Courts: Lessons from Canada i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 235–243

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Julie Piil Lorentzen, Virksomhetsoverdragelse og tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2016 s. 137–180

Lars Åhnberg, Rehabansvar – Lagregler, kommentarer, rättsfall, sjunde upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2008, 6:e uppl. 2011.

Marie Nesvik, Domsmyndighet i saker om arbiedsforhold på ambassader i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 462–472

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marek Pliszkiewicz, The Social Dialogue Council in Poland i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 533–543

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Sinander, Kan man styra tvistelösning i internationella anställningsavtal? i SvJT 2016 s. 173–190

Bernard Johann Mulder, Anmälan av Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige i TfR 2016 s. 469–476

Anmälan av :
Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige.

Carin Ulander-Wänman, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 68–82

Anne Hellum, Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 191–214

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Ole Hasselbalch, Condictio indebiti i ansættelseskontrakter i Juristen 2016 s. 106–109

Susanne Fransson, Preventionspåslag och upprättelseersättning – Nya konstruktioner av ersättning i diskrimineringstvister i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 224–234

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Elisabeth Dolva Sandøy, Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse etter skipsarbeidsloven i Arbeidsrett 2016 s. 1–90

Jacob Falsner, Den europæiserede vikar – Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer – for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Tore Lunde, Arbeidsgivar sitt ”særlige behov for vern mot konkurranse” i Tidsskrift for forretningsjus 2016 s. 252–278

Sören Öman, Kameraövervakning på arbetsplatser i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Kurt Weltzien, Er ”boikott” som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 740–751

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Trygve Bergsåker, Renter på lønnskrav i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 78–87

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Petter Berg och Dag Flater Hwang, Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i det offentlige – Innhold og utfordringer i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 68–77

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stephen Adler, Judicial Independence of Labour Court and Social Networks: Are They Compatible? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju, 2016, s. 13–23

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Åsa Örnberg, Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola i FT 2016 s. 141–157

Manfred Weiss, The Crucial Role of Courts in German Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 730–739

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 113–116

Anmälan av :
Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015.

Camilla Pauli, Lönevillkor i offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 151–164

Mette Søsted, Begrebet ”virksomhedsoverdragelse” ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 1 i lyset af seneste praksis i UfR B 2016 s. 52–62

Erik Sjödin, Recension av publikationen Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 108–112

Anmälan av :
Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck.

Anne Trebilcock, Advisory services on labour law reform; Opportunities and challenges i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 677–686

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jakob Wahl, Saksforberedelse og prosedyre for Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 719–729

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Petra Herzfeld Olsson, Possible Shielding Effects of Article 27 on Workers’ Rights to Information and Consultation in the EU Charter of Fundamental Rights i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2016 s. 251–273

Csilla Kollonay Lehocsky, The clash between individual rights and ”public interest” in age discrimination in the CEE countries i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 399–410

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Frank Bayreuther, Transfer of Undertakings in the Field of Public Passenger Transport Services i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 60–67

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tarjei Thorkildsen, Ny arbeidsgiveres forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 667–676

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bernard Johann Mulder, Intressant läsning om europeiserat arbetstagarinflytande i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Erik Sjödin; Ett europeiserat arbetstagarinflytande – En rättslig studie av inflytandedinflytande genomförande i Sverige, 2015.

Kristian Pedersen och Erik Olsson, Offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal – en uppdatering om det pågående lagstiftningsarbetet i Ny Juridik 2016 nr 4 s. 7–18

Alex Borch, Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik och Camilla Selman, Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold (red. Alex Borch), 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Transparens. likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – En svårlöst ekvation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 24–35

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Maria Edith Lindholm Gausdal, Rass Holdgaard och Katrine Tørsløv Thorup, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i Advokaten (dk) 2016 nr 1 s. 34–37

Carin Ulander-Wänman, Swedish Collective Agreements and Employers’Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment i Nordic Journal of Working Life Studies 2016 s. 61–79

Kerstin Ahlberg, Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt – Vad är möjligt och vad är lämpligt? i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 nr 1 s. 65–79

Jeremias Prassl, A fork in the road for freedom of contract in EU law: Joint cases C-680/15 and C-681/15 Asklepios i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 544–553

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bjørn Eriksen, Opplysninger fra anonyme kilder som dokumentasjon i en oppsigelsessak i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 178–184

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – En historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 83–100

Tine Eidsvaag, Midlertidig ansettelse på ”generelt” grunnlag i EØS-rettslig belysning i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 153–161

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Håkan Göransson och Bengt Garpe, Arbetsrätten – En introduktion, sjunde upplagan 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Hjerpe i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 35 (1:a uppl.).
Michaël Koch i SvJT 2000 s. 198–199 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2013.
1–5 uppl. med enbart Håkan Göransson som författare.

Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt, tredje upplagan 2016

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Hans Stark i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2011.
1 och 2 uppl. av enbart Mats Glavå.

Reinhold Fahlbeck, The Significance of Regligion for Swedish Labour Law and Social Legislation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Achim Seifert, The social dimension of the European Convention on Human Rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 591–600

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, fjärde upplagan 2016

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Martin Gräs Lind i UfR B 2005 s. 246–247 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2005, 2:a uppl. 2012, 3:e uppl. 2014.
Tidigare titel: Arbejsdretlig lærebog (1999).

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos och Pål Nygaard, I arbeidsfredens tjeneste – Arbeidsretten gjennom 100 år, 2016

Förlag : Pax, Oslo.

Marianne Jenum Hotvedt, Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 327–338

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jan Fougner, Eli Aasheim, Marit B. Frogner, Tron Løkken Sundet, Camilla Schøyen Borge, Julie Piil Lorentzen och Trond Erik Solheim, Omstilling og nedbemanning, tredje upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Magnus Aarbakke i TfR 2003 s. 438–442 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2011.
1–2 uppl. av Jan Fougner, Eli Aasheim, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Espen Bergh och Tron Sundet.

Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, andra upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 129 (1:a uppl.).
Mona Næss i Arbeidsrett 2017 s. 153–157 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Morten Langer och Sara Baldus, Konkurrence- og kundeklausuler, femte upplagan 2016

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 266–267 (1:a uppl.).
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 338 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2010.
1:a uppl. av Morten Langer och Morten Lau Smith. 2:a uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen och Morten Lau Smith. 3:e uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen. 4:e uppl. 2010 av Morten Langer och Morten Phister Ritter.

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – Styringsrett og arbeidsplikt, andra upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i TfR 2007 s. 797–801 (1:a uppl.).
Stein Evju i Nytt i privatretten 2007 nr 3 s. 3–4 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2007. Själva avhandlingen utkom 2006.

Ole Hasselbalch, Skjulte overenskomstklausuler i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 287–295

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelsesret & personalejura, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2005 s. 185–186 (1:a uppl.).
Jan Fougner i TfR 2004 s. 613–617 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2012.

Tonia Novitz, Multi-level collective bargaining – Connections with legal framework? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 495–505

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ronnie Eklund, ”Privitaziation” of Swedish labour and employment law in the public sector and its impact on public servants – The long and the short of it i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 162–177

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Den Danske Model – Er det historiske fundament ved at smuldre? i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 179–188

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Kristiansen, På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 389–398

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Vibeke Blaker Strand, Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 449–468

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Tron Løkken Sundet, Kjetil Drolsum Sandnes och Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Age Discrimination Law and Social Partners and Collective Bargaining i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 506–521

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Danhard, Företagshemlighetslagen i nytt ljus i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 39 och AD 2015 nr 35.
Expertkommentar för september 2016.

Kent Källström, Jonas Malmberg och Sören Öman, Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Labor Court of Sweden – Arbetsdomstolen, Fonnship, Dom nr 70/15, 2015‑11‑25 Mål nr A 14/02, A 39/02, A 53/03 och A 137/03 (AD 2015 No. 70), 25 November 2015 i International Labor Rights Case Law 2016 s. 335–351

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 70.

Bengt Domeij, Databasskydd och företagshemligheter i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 241–268

Filip Dorssemont, The right to collective action under the European Social Charter revisited i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 129–140

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jon Erik Dølvik, Petra Herzfeld Olsson, Jonas Malmberg och Erik Sjödin, EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 141–152

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet – En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter, 2016

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i TfR 2017 s. 282–292 (svar av Marianne Jenum Hotvedt i TfR 2017 s. 389–393).
Birgitta Nyström i EU & arbetsrätt 2016 nr 2 s. 8.

Anteckningar :
Själva avhandling utkom 2015 som Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 84, Universitetet i Oslo.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall, tredje upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare uppl. med titeln: Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten.

Erik Danhard, Två arbetsrättsliga bagateller i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2016 nr 53.
Expertkommentar för november 2016.

Per Johan Eckerberg, Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag i Ny Juridik 2016 nr 2 s. 35–52

Tron Løkken Sundet, Noen merknader om domsmyndighet og anke i tariffretten i Arbeidsrett 2016 s. 181–207

Eberhard Stüber, Mål om diskriminering – Nya perspektiv på begreppet fingerad arbetsbrist i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 624–634

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Melanie Regine Hack, Taking age equality seriously – The example of mandatory retirement – A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC, 2016

Förlag : Nomos.

Anmäld av :
Ann Numhauser-Henning i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 12.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015, Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 85.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber i Lov og Rett 2016 s. 484–503

Ruth Nielsen, Dansk arbejdsret, tredje upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008, 2:a uppl. 2012.
1:a uppl. av Ruth Nielsen och Lynn M. Rosenberry. Fr.o.m. 2:a uppl. av enbart Ruth Nielsen.

Clarence Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Kent Källström och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, fjärde upplagan 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Carina Gunnarsson i JT 2009–10 s. 363–365 (2:a uppl. 2009).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2013.

Tron Løkken Sundet, Domsskrivning i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 635–645

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Christopher Hansteen, Tariffhopping – Begrensninger og muligheter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 277–286

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Atle Sønsteli Johansen, Politisk demonstrasjonsstreik – I norsk og internasjonal rett i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 356–366

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bengt Domeij, Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet i Festskrift till Lars Pehrson (red. Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka och Jessika van der Sluijs), 2016, s. 113–126

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Ruth Nielsen, Arbejdsretlige aspekter af udbud i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 484–494

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Niklas Selberg, Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations, 2015.

Natalie Videbæk Munkholm, Loyalitet i arbejdsretlige relationer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 11.
Palle Bo Madsen i UfR B 2016 s. 378.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Jon Søberg Gisle, Lars Skrytøen og vi andre – Om didissens og nøytralitet i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 244–254

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Mikael Ruukel, Obeståndsrätt och lönefordringar – En vägledning genom löneindrivningsprocessen, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Nicolay Skarning, Ledende eller særlig uavhengig stilling, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kavot Zillén, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet – En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård, 2016

Förlag : Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Uppsala.

Lars Svenning Andersen, Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Lars Lindencrone Petersen, Mads Krarup och Bjarke Vejby, Funktionærret, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1998 (nytryck 2001 och 2002), 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2011.
1–3 uppl. av enbart Lars Svenning Andersen.

Mikael Hansson, Industrial Actions and the Proportionality Principle in Swedish Law i Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 53–72

Förlag : Iustus, Uppsala.

Montse Sole, Employee’s right to information and consultation: A risky right? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 613–623

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Birgitta Nyström, Europarådets Sociala Stadga och den nordiska arbetsmarknadsmodellen i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 522–532

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Reingard Zimmer, The Impact of CETA and TTIP on Social Standards i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 752–764

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sara Hovi, Diskrimineringsersättningens funktioner – ett ersättningsrättsligt teoriperspektiv i Juridisk Publikation 2016 s. 227–253

Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd – En lag kommentar, elfte upplagan 2016

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 (jämför Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37 och Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32) (4:e uppl.).
Tom Johansson i Lag & Avtal 1984 nr 9 s. 33–34 (6:e uppl.).
Hans Stark i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33 (8:e uppl.).
Jonas Alberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1975, 3:e uppl. 1977, 4:e uppl. 1979, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1989, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2006, 10:e uppl. 2010.
Supplement till 7:e uppl. 1992 & 1993.
1–7 uppl. av enbart Lars Lunning utg. av Publica.
Något varierande undertitlar mellan upplagorna.

Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, andra upplagan 2016

Förlag : Hart, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

Nana Wesley Hansen, Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 323–344

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sören Öman, Avskedande av statsanställda på grund av brott i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 765–773

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Morten Rosenmeier, Ophavsretten til undervisningsmateriale – Nogle danske erfaringer i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 545–557

Gerd Engelsrud, Tidsbegrenset midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i Arbeidsrett 2016 s. 91–103

Birthe Eriksen, Arbeidstakers rett til å varsle om ”kritikkverdige forhold” etter arbeidsmiljøloven § 2–4(1), 2016

Förlag : Universitetet i Bergen, Bergen.

Mia Carlsson, I arbetet i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016, s. 79 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII, red. Kelly Chen och Mårten Schultz, 2017 s. 75–108.

Henning Jakhelln, Stortingets rolle ved hovedtarifoppgjør i staten – Om funksjonsfordelingen mellom Stortinget og Konge etter Grunnlov og tjenstetvistlov i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 339–355

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Guiseppe Casale, International Labour Law: The Role of the ILO i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 109–118

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Sören Öman i JT 2016–17 s. 745–747.

Angelica Ericsson, The Many (Mis)readings of the Laval Case i Europarättslig tidskrift 2016 s. 113–126

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i Laval-målet.

Birthe Eriksen, Arbeidstakers varslingsrett – Et verktøy for eierstyring og selskapsledelse? i Kritisk Juss 2016 s. 39–50

Andrzej Swiatkowski, Social Dialogue: Information and Consultation in EU Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 646–656

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera föredragen på denna sida :

2016 ( 28 st. )

Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn

Dela :

Särskilda register­författningar för myndigheter

Dela :

EU:s data­skydds­förord­ning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

Nov
23

onsdagen den 23 november 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet

Dela :

Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
5

onsdagen den 5 oktober 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
28

onsdagen den 28 september 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

EU:s nya dataskyddsförordning

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
26

måndagen den 26 september 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
20

tisdagen den 20 september 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
13

tisdagen den 13 september 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integritetsskydd i digitala miljöer

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

aug
30

tisdagen den 30 augusti 2016 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

jun
7

tisdagen den 7 juni 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Särskilda register­författningar för myndigheter

Dela :

Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform

Dela :

Personuppgiftslagen – praxis och nyheter inom området

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2016

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
20

fredagen den 20 maj 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
12

torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Juridik och ny teknik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

onsdagen den 11 maj 2016 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet

Dela :

Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn

Dela :

EU:s data­skydds­förord­ning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

apr
5

tisdagen den 5 april 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Utstationerings­kommitténs betänkande

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
4

torsdagen den 4 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
2

tisdagen den 2 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
28

torsdagen den 28 januari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :