Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Företagshemligheter

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 34 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om företagshemligheter ( 34 st. sedan 2004 )

2020 ( 1 st. av totalt 3 st. hittills med 57 åhörare )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

2018 ( 1 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet

Dela :

2015 ( 3 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
10

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning

Dela :

2014 ( 5 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 3 av 3

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 2 av 3

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3 (tillfälle 2)

Dela :

Förslaget till EU-direktiv om skydd för företagshemligheter

Dela :

2013 ( 6 st. av totalt 49 st. )

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3

Dela :

Exit – Att tänka på vid avslut av anställning

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetstagares yttrandefrihet – meddelarskydd, företagshemligheter och lojalitetsplikt

Dela :

Yttrandefrihet och whistleblowing i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jan
29

tisdagen den 29 januari 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2012 ( 2 st. av totalt 31 st. )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Dela :

Yttrandefrihet för anställda i välfärdsföretag

Dela :

2011 ( 2 st. av totalt 35 st. )

Företagshemligheter

Dela :

Den personliga integriteten i arbetslivet & Whistleblowing, kritikrätt och yttrandefrihet i arbetslivet

Dela :

2010 ( 5 st. av totalt 24 st. )

Företagshemligheter

Dela :

Informationshantering och anställda

Dela :

Informationshantering och anställda

Dela :

Informationshantering och anställda

Dela :

Företagshemligheter

Dela :

2009 ( 3 st. av totalt 35 st. )

Whistleblowing, kritikrätt och yttrandefrihet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

dec
15

tisdagen den 15 december 2009 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Företagshemligheter

Dela :

Företagshemligheter

Dela :

2008 ( 1 st. av totalt 36 st. )

Arbetslivets juridik: Förslag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och om ändringar i lagen om skydd för företagshemligheter samt arbetet med en lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet

Dela :

2007 ( 2 st. av totalt 33 st. )

Arbetsgivarens affärshemligheter (tystnadsplikt, skydd för företagshemligheter, skadestånd, konkurrensklausuler)

Dela :

Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Företagshemligheter och anställda & Integriteten i arbetslivet

Dela :

2006 ( 1 st. av totalt 32 st. )

Workshop: Confidential Information of Enterprises: Confidential information and departing employees – Swedish experiences

Oslo (Norge) Sören Öman  [ slutet ]

sep
11

måndagen den 11 september 2006 i Oslo (Norge)
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Universitetet i Oslo

Dela :

2005 ( 1 st. av totalt 21 st. )

Bloggar – Lagligt och olagligt?

Dela :