: : :

Föredrag om

Företagshemligheter

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 1 kommande och 33 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman om företagshemligheter ( 1 st. )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Bild på man framför dator som antecknar i anteckningsbokDet har blivit allt viktigare att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny lagstiftning. På denna kurs tar vi ett samlat grepp om frågorna och går igenom bland annat skyddet för företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessklausuler och möjligheter att hindra anställdas skadliga yttranden. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman om företagshemligheter ( 33 st. sedan 2004 )