Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Yttrandefrihet På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 63 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om yttrandefrihet ( 63 st. sedan 2004 )

2020 ( 1 st. av totalt 4 st. hittills med 86 åhörare )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

2019 ( 1 st. av totalt 13 st. med 261 åhörare )

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

2018 ( 2 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

2017 ( 1 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

2015 ( 9 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
10

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
5

torsdagen den 5 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Juridiken vid upphörande av anställning

Dela :

Europakonventionen och svensk arbetsrätt

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

feb
17

tisdagen den 17 februari 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2014 ( 10 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
15

onsdagen den 15 oktober 2014 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 3 av 3

Dela :

Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 2 av 3

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

mar
24

måndagen den 24 mars 2014 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3 (tillfälle 2)

Dela :

Förslaget till EU-direktiv om skydd för företagshemligheter

Dela :

2013 ( 12 st. av totalt 49 st. )

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3

Dela :

Nämndsekreterardagarna 2013: Personuppgiftslagen och internet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

nov
4

måndagen den 4 november 2013 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

CKU (Informa / IBC Euroforum)

Dela :

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
9

onsdagen den 9 oktober 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Sekretess- och konkurrensklausuler, omplacering och omreglering, uthyrning av arbetskraft

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

jun
10

måndagen den 10 juni 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Nämndsekreterarforum: PuL och webben

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

maj
22

onsdagen den 22 maj 2013 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Conductive

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetstagares yttrandefrihet – meddelarskydd, företagshemligheter och lojalitetsplikt

Dela :

Yttrandefrihet och whistleblowing i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jan
29

tisdagen den 29 januari 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2012 ( 5 st. av totalt 31 st. )

Arbetsrätt och sociala medier

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
12

onsdagen den 12 december 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt | Yttrandefrihet ]

Kommun / Landsting & Sveriges Kommuner och Landsting

Dela :

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
4

tisdagen den 4 december 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Whistleblowing inom det offentliga

Dela :

Yttrandefrihet för anställda i välfärdsföretag

Dela :

Arbetsrätt och sociala medier

Dela :

2011 ( 7 st. av totalt 35 st. )

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal och offentlig verksamhet

Örebro Sören Öman  [ publikt ]

okt
4

tisdagen den 4 oktober 2011 i Örebro
Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Kommun / Landsting & Kommunutbildning

Dela :

Företagshemligheter

Dela :

Vad är lagligt – anställdas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till arbetsgivaren

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
30

måndagen den 30 maj 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt | Yttrandefrihet ]

Statlig myndighet

Dela :

Arbetsrätt och sociala medier

Stockholm Sören Öman Mårten Schultz  [ publikt ]

apr
28

torsdagen den 28 april 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt | Yttrandefrihet ]

Arbetsrättsliga föreningen Hemsida

Dela :

Den personliga integriteten i arbetslivet & Whistleblowing, kritikrätt och yttrandefrihet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

apr
1

fredagen den 1 april 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

2010 ( 2 st. av totalt 24 st. )

Företagshemligheter

Dela :