Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Yttrandefrihet På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 1 kommande och 69 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman om yttrandefrihet ( 1 st. )

Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
9

torsdagen den 9 november 2023 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Bild på en alarmapparatEn ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag gäller från december 2021. Den nya lagen är omfattande och baserar sig på ett EU-direktiv. Den innehåller tio kapitel med paragrafer. Företag och myndigheter med 50 eller fler arbetstagare blir bl.a. skyldiga att inrätta särskilda rapporteringskanaler och följa upp inkomna larm. Arbetstagare som slår larm får ett utvidgat skydd. Behandlingen av personuppgifter när man följer upp inkomna larm regleras. En tillsynsmyndighet, som har möjlighet att utfärda vitesförelägganden, ska se till att reglerna följs. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman om yttrandefrihet ( 69 st. sedan 2004 )