Hem: Föredrag av Sören Öman: Medföreläsare:

Föredrag med Sören Öman och

Henrik Bengtsson

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 6 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman med Henrik Bengtsson ( 6 st. sedan 2004 )

2014 ( 1 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Förslaget till EU-direktiv om skydd för företagshemligheter

Dela :

2011 ( 1 st. av totalt 35 st. )

Företagshemligheter

Dela :

2010 ( 2 st. av totalt 24 st. )

Företagshemligheter

Dela :

Företagshemligheter

Dela :

2009 ( 2 st. av totalt 35 st. )

Företagshemligheter

Dela :

Företagshemligheter

Dela :