Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 7 ♂ 7 ) :

Michaël Koch  []  ( Ordförande )
Jacob Aspegren  []  ( Sakkunnig )
Hedvig Forsselius  []  ( Sakkunnig )
Sigrid Solvin  []  ( Sakkunnig )
Therese Thorblad  []  ( Sakkunnig )
Henrik Bengtsson  []  ( Expert )
Magnus Bäckström  []  ( Expert )
Bengt Domeij  []  ( Expert )
Lise Donovan  []  ( Expert )
Agnetha Hilding Qvarnström  []  ( Expert )
Patrick Krassén  []  ( Expert )
Sofie Rehnström  []  ( Expert )
Helena Bergstrand  []  ( Sekreterare )
Carl Lidquist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13)


Beteckning : Ju 2016:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Koch, Michaël, fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-03-07
Sakkunnig : Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-03-08 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Thorblad, Therese, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bäckström, Magnus, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Donovan, Lise, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Bergstrand, Helena, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2017-06-09
Sekreterare : Lidquist, Carl, fr.o.m. 2016-12-07 t.o.m. 2017-05-06

Rapporter

SOU 2017:45Ny lag om företagshemligheter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman