: : :

Föredrag med Sören Öman och

Daniel Westman

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 3 kommande och 41 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman med Daniel Westman ( 1 st. )

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
12

tisdagen den 12 mars 2019 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Bild representerande EU:s dataskyddsförordningDenna kurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

I den avslutande delen av kursen behandlas de nationella lagstiftningsprojekt som dataskyddsförordningen föranlett. Dataskyddsutredningens förslag till en generell lag som ska komplettera förordningen analyseras. Dessutom ges en översikt över några av de principiella frågor som aktualiseras inom ramen för översynen av de sektorspecifika reglerna. Sören Öman medverkar här som gästföreläsare.

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman med Daniel Westman ( 41 st. sedan 2004 )