Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 1 hållet föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållet föredrag av Sören Öman för Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) ( 1 st. sedan 2004 )

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet

Dela :