: : :

Sök hela webben :
Kurt Samuelsson

» Föredrag av Sören Öman
( 10 st. kommande & 502 st. hållna sedan 2004, med 6 531 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-04-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter Kurt Samuelsson

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman