Hem: Teman: Sökning:

Sök hela webben :
Erik Lövrup

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 514 st. hållna sedan 2004, med 6 764 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2020-09-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-10-20 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2020-11-10 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter Erik Lövrup

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman