Hem: Teman: Sökning:

Sök hela webben :
BoPer Larsson

» Föredrag av Sören Öman
( 7 st. kommande & 513 st. hållna sedan 2004, med 6 707 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2020-03-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-04-28 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-05-27 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2020-09-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter BoPer Larsson

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman