: :

Ämnen

( 5 st. )

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 488 st. hållna sedan 2004, med 6 220 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-08-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida )

2018-09-04 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt )

2018-09-20 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Ämnen ( 5 st. ):