Hem: Nyheter: Ämnen:

Nyheter om processrätt

Nyheter avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

( 28 st. )

Välj ett annat ämne :
Arbetsrätt ( 88 st. ) | Europarätt ( 47 st. ) | It-rätt ( 66 st. ) | Okategoriserade ( 19 st. ) | Processrätt ( 28 st. )

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas av regeringen för två år i taget och Sören Ömans nya förordnande gäller för 2020 och 2021. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas av regeringen för två år i taget och Sören Ömans nya förordnande gäller för 2018 och 2019. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Glad man i partyhattI dag – måndagen den 21 november 2016 – har Sören Öman varit domare i Arbetsdomstolen i 20 år. Regeringen förordnade honom som ersättare för vice ordförande den 21 november 1996. År 2004 blev han ordinarie vice ordförande och sedan december 2015 är Sören Öman ordförande i Arbetsdomstolen. Sören Öman har hittills dömt i över 100 prejudikat och flera lär det bli. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Glad man i partyhattI dag – onsdagen den 14 september 2016 – dömer Sören Öman sitt hundrade prejudikat i Arbetsdomstolen. Han har då varit ordförande eller vice ordförande vid 100 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1996. Dagens dom gäller om facket kan få skadestånd för att en arbetsgivare ska ha tillämpat ett kollektivavtal i strid med EU-rätten (AD 2016 nr 55). Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas för två år i taget, men förra gången gällde förordnandet bara för ett år, 2015. Bakgrunden var att en statlig utredning hade föreslagit att nämnden skulle avskaffas per den 1 januari 2016. I stället skulle DO enligt förslaget själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Det nya förordnandet gäller emellertid för två år som vanligt, 2016 och 2017. Det tyder på att förslaget om att avskaffa nämnden inte längre är aktuellt. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden. Ledamöterna brukar förordnas för två år i taget, men denna gång gäller förordnandet bara för ett år, 2015. Bakgrunden är att en statlig utredning har föreslagit att nämnden avskaffas per den 1 januari 2016. I stället ska DO enligt förslaget själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskrimineringNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. En statlig utredning har nu föreslagit att nämnden avskaffas. I stället ska DO själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Avskaffandet föreslås ske per den 1 januari 2016. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

FöredragshållareFör första gången håller Sören Öman två föredrag samtidigt, ett i Stockholm om personuppgiftsskydd och ett i Umeå om arbetsrätt och arbetsprocessrätt. Det sker tisdagen den 19 november 2013. Sören Öman är fysiskt i Umeå och medverkar via förinspelad video på en konferens om rättsinformatik i Stockholm. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Sören Öman blir för första gången utsedd till skiljeman. Sedan dess har han kontinuerligt varit skiljeman, utsedd av, förutom parter och skiljemän, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, International Chamber of Commerce (ICC) och Stockholms tingsrätt. Han har också varit ordförande i skiljenämnder enligt kollektivavtal/förbundsstadgar, bl.a. Skiljenämnden för utvecklingsavtalet.

Dela :

av

Utropstecken
Portalen till Arbetsdomstolen i Ryningska palatset

Portalen till Arbetsdomstolen

Sören Öman jobbade som ersättare för vice ordförande i sammanlagt 7 år 7 månader och 10 dagar innan han den 1 juli 2004 blev ordinarie vice ordförande, en position han innehade i 11 år och 5 månader innan han den 1 december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen.

Dela :

av

Utropstecken

Sören Öman hade därmed fullgjort sin utbildning till domare. Knappt ett år senare fick han ett regeringsförordnande att börja jobba som vice ordförande i Arbetsdomstolen.

Någon månad efter assessorsförordnandet började Sören Öman som sekreterare i den parlamentariska Datalagskommittén. Sedan dess var han tjänstledig från assessorstjänsten. Sedan han haft en tillsvidareanställning som chefsjurist och stabschef vid Statens institutionsstyrelse i ett år var han tvungen att begära entledigande. Entledigandet skedde den 1 september 1999.

Dela :

av

Utropstecken

Sören Öman börjar arbeta med skiljetvister, först som sekreterare i skiljenämnder och sedan 1997 som skiljeman. I dag har han medverkat i mer än 80 nationella och internationella skiljetvister, varav de allra flesta som skiljeman.

Dela :

av

Utropstecken
Portalen till Arbetsdomstolen i Ryningska palatset

Portalen till Arbetsdomstolen

Han blir sedan domstolens administrative sekreterare.

Under tiden på Arbetsdomstolen börjar Sören Öman med extra uppdrag. Han får t.ex. sitt allra första utredningsuppdrag, om statliga bidrag till ungdomsorganisationer för dåvarande Statens ungdomsråd. Han börjar också engageras för arbete i skiljenämnder som sekreterare.

Arbetsdomstolen ligger i Ryningska palatset vid Riddarhustorget i Gamla stan. Läs mer

Dela :