: : :

Allt med en person ( på Sören Ömans hemsida )

Välj en person:

» Föredrag av Sören Öman
( 10 st. kommande & 491 st. hållna sedan 2004, med 6 305 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-11-20 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )