Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken ( 664 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Miljöbalksutredningen (M 1993:04) [ Avslutad 1998 ]

Miljöbalksutredningen (M 1993:04)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1993-04-07
Direktiv för se dir. 1993:43, dir. 1994:48 och dir. 1994:134.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:123 Miljöombudsman - delbetänkande
SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling - huvudbetänkande
SOU 1996:147 Övergångsbestämmelser till miljöbalken - delbetänkande
SOU 1997:32 Följdlagstiftning till Miljöbalken - delbetänkande
SOU 1998:35 Förordningar till miljöbalken - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Carl Axel Petri, hovrättspresident, fr.o.m. 1993-04-13 t.o.m. 1998-03-31
Sakkunnig : Severin Blomstrand, rättschef, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig : Lars Dahllöf, expeditions- och rättschef, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Sakkunnig : Staffan Westerlund, professor, fr.o.m. 1996-07-16 t.o.m. 1997-10-16
Expert : Sakari Alander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-06-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Richard Almgren, direktör, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Allert Alverborg, direktör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Lars Amréus, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Gertrud Berglund, språkexpert, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Per Bergman, kansliråd, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Lars Bjurström, kommunalråd, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Ulf Bjällås, t.f. generaldirektör, fr.o.m. 1996-03-19 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Owe Björk, advokat, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Lars Brandin, departementssekreterare, t.o.m. 1994-06-30
Expert : Bengt Bucht, direktör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Stefan Bucht, avdelningschef, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-03-24
Expert : Kerstin Cederlöf, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Nina Cromnier, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-03-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Hans Ekelund, avdelningschef, fr.o.m. 1995-03-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Carl-Johan Engström, avdelningschef, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Ann-Sofie Eriksson, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Hjalmar Forsberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Stig Gustafsson, chefsjurist, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Karin Hermanrud, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-05-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Anders Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Madeleine Holst, kansliråd, fr.o.m. 1994-05-24 t.o.m. 1995-01-15
Expert : Lars-Eric Hult, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-06-04 t.o.m. 1997-11-10
Expert : Lena Ingvarsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-08
Expert : Christina Jacobsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Anders Jeppson, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Sten Jerdenius, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-28 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Hans Karlbom, revisionssekreterare, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bjarne Karlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Mikael Karlsson, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Pernilla Knutsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Lars Gunnar Larsson, direktör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Eva Lehndal, dep.sekr, fr.o.m. 1994-01-20 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Peggy Lerman-Dahl, chefsjurist, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Thomas Levander, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Laila Linnergren-Fleck, enhetschef, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Maria Malmlöf, departementssekreterare, t.o.m. 1995-10-31
Expert : Sven Måhlstedt, civilingenjör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Per-Magnus Nilsson, landskapsarkitekt, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Sven Nyberg, ombudsman, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Mats Olsson, överdirektör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Anders Perklev, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Ulrika Rasmusson, generalsekreterare, fr.o.m. 1996-10-14 t.o.m. 1997-09-01
Expert : Thomas Rolén, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Stefan Rubenson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1993-06-21 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Micaela Schulman, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-10-07 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rolf Strömberg, generaldirektör, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Olle Stångberg, departementsråd, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-01-19
Expert : Claes Tjäder, departementsråd, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Staffan Westerlund, professor, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-15
Expert : Bengt Wennerstein, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-09-14
Expert : Kerstin Wennerstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Mats Wiberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-10-09 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Kitty Victor, enhetschef, fr.o.m. 1997-04-24 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Åsa Wiklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Rolf Wirtén, landshövding, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rutger Öijerholm, chefsjurist, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Per Östensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-05-17
Sekreterare : Anders Bengtsson, t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Mona Blomdin, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-06-15 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Lena Flodin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Lars Holmgård, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Hans Karlbom, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Stefan Köhler, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-07-08 t.o.m. 1996-11-22
Sekreterare : Per Lagerud, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Henrik Löv, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Björn Persson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Liselotte Rågmark, rättssakkunnig, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Roger Wikström, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 72 st. ♀ 21 ♂ 51 )

Severin Blomstrand  [] ( Sakkunnig )
Lars Dahllöf  [] ( Sakkunnig )
Staffan Westerlund  [] ( Expert )
Sakari Alander  [] ( Expert )
Richard Almgren  [] ( Expert )
Allert Alverborg  [] ( Expert )
Lars Amréus  [] ( Expert )
Gertrud Berglund  [] ( Expert )
Per Bergman  [] ( Expert )
Lars Bjurström  [] ( Expert )
Ulf Bjällås  [] ( Expert )
Owe Björk  [] ( Expert )
Fredrik Bonde  [] ( Expert )
Lars Brandin  [] ( Expert )
Bengt Bucht  [] ( Expert )
Stefan Bucht  [] ( Expert )
Kerstin Cederlöf  [] ( Expert )
Nina Cromnier  [] ( Expert )
Hans Ekelund  [] ( Expert )
Carl-Johan Engström  [] ( Expert )
Ann-Sofie Eriksson  [] ( Expert )
Hjalmar Forsberg  [] ( Expert )
Stig Gustafsson  [] ( Expert )
Karin Hermanrud  [] ( Expert )
Anders Holmgren  [] ( Expert )
Madeleine Holst  [] ( Expert )
Lars-Eric Hult  [] ( Expert )
Lena Ingvarsson  [] ( Expert )
Christina Jacobsson  [] ( Expert )
Anders Jeppson  [] ( Expert )
Sten Jerdenius  [] ( Expert )
Hans Karlbom  [] ( Sekreterare )
Bjarne Karlsson  [] ( Expert )
Mikael Karlsson  [] ( Expert )
Pernilla Knutsson  [] ( Expert )
Lars Gunnar Larsson  [] ( Expert )
Eva Lehndal  [] ( Expert )
Peggy Lerman-Dahl  [] ( Expert )
Thomas Levander  [] ( Expert )
Laila Linnergren-Fleck  [] ( Expert )
Maria Malmlöf  [] ( Expert )
Sven Måhlstedt  [] ( Expert )
Per-Magnus Nilsson  [] ( Expert )
Sven Nyberg  [] ( Expert )
Mats Olsson  [] ( Expert )
Anders Perklev  [] ( Expert )
Ulrika Rasmusson  [] ( Expert )
Thomas Rolén  [] ( Expert )
Stefan Rubenson  [] ( Expert )
Micaela Schulman  [] ( Expert )
Rolf Strömberg  [] ( Expert )
Olle Stångberg  [] ( Expert )
Claes Tjäder  [] ( Expert )
Bengt Wennerstein  [] ( Expert )
Kerstin Wennerstrand  [] ( Expert )
Mats Wiberg  [] ( Expert )
Kitty Victor  [] ( Expert )
Åsa Wiklund  [] ( Expert )
Rolf Wirtén  [] ( Expert )
Rutger Öijerholm  [] ( Expert )
Per Östensson  [] ( Expert )
Anders Bengtsson  [] ( Sekreterare )
Mona Blomdin  [] ( Sekreterare )
Lena Flodin  [] ( Sekreterare )
Lars Holmgård  [] ( Sekreterare )
Stefan Köhler  [] ( Sekreterare )
Per Lagerud  [] ( Sekreterare )
Henrik Löv  [] ( Sekreterare )
Björn Persson  [] ( Sekreterare )
Liselotte Rågmark  [] ( Sekreterare )
Roger Wikström  [] ( Sekreterare )

Andra betänkanden av utredningen ( 4 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1997:32

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken

Vad ledde betänkandet SOU 1997:32 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1997:32?

Miljöbalksutredningen (M 1993:04) lämnade betänkandet SOU 1997:32.

Vilka medverkade till SOU 1997:32?

Carl Axel Petri, Severin Blomstrand, Lars Dahllöf, Staffan Westerlund, Sakari Alander, Richard Almgren, Allert Alverborg, Lars Amréus, Gertrud Berglund, Per Bergman, Lars Bjurström, Ulf Bjällås, Owe Björk, Fredrik Bonde, Lars Brandin, Bengt Bucht, Stefan Bucht, Kerstin Cederlöf, Nina Cromnier, Hans Ekelund, Carl-Johan Engström, Ann-Sofie Eriksson, Hjalmar Forsberg, Stig Gustafsson, Karin Hermanrud, Anders Holmgren, Madeleine Holst, Lars-Eric Hult, Lena Ingvarsson, Christina Jacobsson, Anders Jeppson, Sten Jerdenius, Hans Karlbom, Bjarne Karlsson, Mikael Karlsson, Pernilla Knutsson, Lars Gunnar Larsson, Eva Lehndal, Peggy Lerman-Dahl, Thomas Levander, Laila Linnergren-Fleck, Maria Malmlöf, Sven Måhlstedt, Per-Magnus Nilsson, Sven Nyberg, Mats Olsson, Anders Perklev, Ulrika Rasmusson, Thomas Rolén, Stefan Rubenson, Micaela Schulman, Rolf Strömberg, Olle Stångberg, Claes Tjäder, Bengt Wennerstein, Kerstin Wennerstrand, Mats Wiberg, Kitty Victor, Åsa Wiklund, Rolf Wirtén, Rutger Öijerholm, Per Östensson, Anders Bengtsson, Mona Blomdin, Lena Flodin, Lars Holmgård, Stefan Köhler, Per Lagerud, Henrik Löv, Björn Persson, Liselotte Rågmark och Roger Wikström var med när betänkandet SOU 1997:32 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1997:32?

Betänkandet SOU 1997:32 är på 664 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman