Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman: Ordföranden / Utredare:

Sigurd Heuman På Wikipedia ( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

( 2 offentliga utredningar med Sören Öman, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ledamot i underinstans ]

Sök kontaktuppgifter till Sigurd Heuman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sigurd Heuman
Har varit ledamot i två tingsrätter (Helsingborgs tingsrätt och Ängelholms tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2000–2007 (2 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 50,0% ( 1 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Offentliga utredningar med Sören Öman där Sigurd Heuman varit ordföranden / utredare ( 2 st. )

Sök/Filtrera utredningarna på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Patientdatautredningen ( 2003–2007 )

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Departement : Socialdepartementet ( S 2003:03 )

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

» Dir. 2003:42 Författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2004:95 Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2005:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Huvudbetänkandet SOU 2006:82 Patientdatalag

» Slutbetänkandet SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.

En särskild utredare tillkallas för att utarbeta förslag till en särskild författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Författningen skall bl.a. innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som skall få tas in i registret och vad som skall krävas för detta. Sådana krav kan gälla t.ex. om samtycke från den uppgifterna avser är nödvändigt, vad uppgifterna skall få användas till, vem som skall få tillgång till dem samt vad som skall gälla för register av olika livslängd och för bevarande av uppgifterna. Vid utarbetandet av en sådan reglering skall utredaren beakta bestämmelserna om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EG-direktivet om personuppgifter). Läs mer

Dela :

1998 ( 1 st. )

Socialdatautredningen ( 1998–1999 )

It-rätt ]

Departement : Socialdepartementet ( S 1997:15 )

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

» Utredningsdirektiven (dir. 1997:108)

» Betänkandet SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utarbeta ett förslag till särskild författningsreglering för behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är att garantera ett fullgott och för detta särskilda område specialanpassat integritetsskydd vid i första hand automatisk databehandling. Läs mer

Dela :