: : :

Medverkande i utredning : Per Lagerud

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Lagerud

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Lagerud medverkat i ( 9 st. ):

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04)


Beteckning : Ju 2017:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ahlqvist, Anders, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Alvaara, Kurt, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Angvall, Jonas, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Bigovic Apitzsch, Katarina, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Cameron, Iain, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Collin, Marie-Louise, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ewald Möller, Carin, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Harding, Hans, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2017-10-17 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Kvist, Göran, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Lindmark, Staffan, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Melander Tell, Eva, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Olander Selldén, Anna, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ramqvist Engellau, Helene, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Rantén, Linda, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Runemar, Pär, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Träskman, Per-Ole, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Gatenheim, Christofer, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11

Rapporter

SOU 2017:75Datalagring – brottsbekämpning och integritet
SOU 2018:61Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:16 Datalagring och EU-rätten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)


Beteckning : Ju 2016:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Agnehall, Cecilia, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Alavaara, Kurt, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Andersson, Arne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Backman, Anna, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Benalal Åberg, Heléne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Dahl, Johan, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Göransson, Frida, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Harding, Hans, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Hedberg, Susanne, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Lindholm, Bengt, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Ljungqvist, Mats, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Tjärnkvist, Lisbeth, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Sekreterare : Caldevik, David, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2018-04-17

Rapporter

SOU 2017:89Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Beslagsutredningen (Ju 2016:08) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Beslagsutredningen (Ju 2016:08)


Beteckning : Ju 2016:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:20 och dir. 2017:50
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 58 97, 070-320 01 56
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2016-04-04 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Ahlqvist, Anders, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2016-04-25
Expert : Bergenstråle, Lena, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Gustafson, Leif, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Lundh, Petra, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Olasdotter, Anna, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Rantén, Linda, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Ringertz, Katarina, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Rudström, Chatrine, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-12-12
Expert : Welin, Johannes, fr.o.m. 2016-04-26 t.o.m. 2017-12-12
Sekreterare : Kallifatides, Johanna, fr.o.m. 2016-04-04 t.o.m. 2017-12-12

Rapporter

SOU 2017:100Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:20 Moderna regler om beslag och husrannsakan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:50 Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)


Beteckning : Ju 2010:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:62, dir. 2011:45, dir. 2012:9 och 2012:20
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-12-31
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Erlingsson, Karin, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-07-09
Expert : Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Hedin, Eva-Lotta, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-12-20
Expert : Hållberg-Leuf, Mattias, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-11-07
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2010-08-09 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Lindstrand, Tomas, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Löfgren, David, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-09-26
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Södersten, Susanne, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Thornberg, Anders, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2012-12-19
Sekreterare : Löfgren, David, fr.o.m. 2010-09-27 t.o.m. 2013-01-13

Rapporter

SOU 2012:44Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
SOU 2012:85Avlyssning mot grova vapenbrott?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Polismetodutredningen (Ju 2008:01) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Polismetodutredningen (Ju 2008:01)


Beteckning : Ju 2008:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:185, dir. 2008:91, dir. 2009:61 och dir. 2010:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reimer, Stefan, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2010-12-31
Sakkunnig : Asp, Petter, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-03-17
Expert : Brorsson, Joel, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-12
Expert : Carlsson, Ingvar, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Erlingsson, Karin, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Gustafsson, Sven-Olov, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-20
Expert : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Hed, Irja, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-08-31
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2009-12-09 t.o.m. 2010-04-27
Expert : Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Morin, Håkan, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Nilsson, Tomas, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Philipson Watz, Camilla, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Ringertz, Katarina, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Rodrigo, Monica, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-05-19
Expert : Södersten, Susanne, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Thornberg, Anders, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Tjäder, Peter, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-12-08
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Sekreterare : Persson, Martin, fr.o.m. 2008-03-20 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

SOU 2009:1En mer rättsäker inhämtning av elektronisk kommunkation i brottsbekämpningen – delbetänkande
SOU 2010:103Särskilda spaningsmetoder
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Trafikuppgiftsutredningen (Ju 2006:04) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Trafikuppgiftsutredningen (Ju 2006:04)


Beteckning : Ju 2006:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-05-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:49 och dir. 2007:37
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2006-05-18 t.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Bergstrand, Per, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Sakkunnig : Lagerud, Per, fr.o.m. 2006-05-23 t.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Lindblom, Hans Olov, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Sakkunnig : Åberg, Margareta, fr.o.m. 2006-09-05 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Axelsson Palmer, Carina, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Bergström, Helene, fr.o.m. 2007-03-26 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Bring Sjögren, Carina, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-03-25
Expert : Broman, Mattias, fr.o.m. 2006-09-05 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Broms Hagelin, Maria, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2006-09-04
Expert : von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2007-06-19 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Gynnerstedt, Martin, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2006-09-17
Expert : Hambraeus Björling, Ylva, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-06-18
Expert : Häll, Maria, fr.o.m. 2007-08-16 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Ringertz, Katarina, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Rudström, Chatrine, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2006-10-31 t.o.m. 2007-08-15
Alavaara, Kurt, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Hübinette, Annkatrin, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Ingemarsson, Mikael, fr.o.m. 2007-01-17 t.o.m. 2007-11-07
de Jounge, Adrienne, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-01-17
Ceballos, Bodil, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Forslund, Kenneth G, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Hamilton, Björn, fr.o.m. 2006-08-02 t.o.m. 2007-11-07
Karlsbro, Karin, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2006-10-05
Linander, Johan, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Lundgren, Inger, fr.o.m. 2007-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Marcelind, Ragnwi, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2006-10-31
Olsson, Rolf, fr.o.m. 2006-06-21
Sandahl, Olle, fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2007-11-07
Wigström, Cecilia, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2007-11-07
Fältström, Patrik, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Grape, Mikael, fr.o.m. 2006-08-02 t.o.m. 2007-11-07
von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-06-18
Hedberg, Kajsa, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Helgesson, Fredrik, fr.o.m. 2006-10-26 t.o.m. 2007-11-07
Hjelmestam, Håkan, fr.o.m. 2006-06-21 t.o.m. 2007-11-07
Lindqvist, Kurt Erik, fr.o.m. 2006-08-02 t.o.m. 2007-11-07
Rebhan, Richard, fr.o.m. 2006-08-02 t.o.m. 2007-11-07
Wikell, Staffan, fr.o.m. 2006-08-02 t.o.m. 2007-11-07
Sekreterare : Rathsman, Annacarin, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-10-31

Rapporter

SOU 2007:76Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)


Beteckning : Ju 2000:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-07
Direktiv för beredningen, se dir. 2000:90, dir. 2001:61 och dir. 2003:145
Lokal :
Beredningen skall senast före utgången av år 2003 redovisa det vid dettatillfälle aktuella läget inom rättsväsendet för de frågor som ankommer påberedningen samt en plan för det fortsatta arbetet.Beredningen skall redovisa uppdraget senast den 31 december 2005(Dir. 2003:145). Det står beredningen fritt att redovisa uppdraget idelbetänkandenUppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eriksson, Anders, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Eklycke, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Ledamot : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2006-02-28
Sakkunnig : Dahllöf, Lars, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-08-31
Sakkunnig : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Holmgren, Birgitta, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2005-11-30
Sakkunnig : Waern, Krister, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Öberg, Nils, fr.o.m. 2005-04-07 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Ericson, Björn, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Tjäder, Peter, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Trägård, Lars, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-11-30
Andreasson, Kia, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Gerdin, Viviann, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-02
Hassan, Maria, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Johansson, Bengt-Anders, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Lindberg, Niclas, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Marcelind, Ragnwi, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Olsson, Rolf, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Wallin, Gunnel, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-05-31
Winbäck, Christer, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2005-05-31
Sekreterare : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Lindsö, Ulrika, fr.o.m. 2001-01-08 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Sjöö, Johan, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Trägårdh, Birgitta, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2004-12-31

Rapporter

SOU 2001:59Snabbare lagföring 1 – Några förslag till förenklingar – delbetänkande
SOU 2001:93Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning – delbetänkande
SOU 2002:44Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott – delbetänkande
SOU 2002:45Snabbare lagföring 4 – Ett snabbförfarande för brottmål – delbetänkande
SOU 2003:74Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen – delbetänkande
SOU 2003:114Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. – delbetänkande
SOU 2005:38Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. – delbetänkande
SOU 2005:84En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare – delbetänkande
SOU 2005:117Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (M 1996:03) om avrinningsområden


Beteckning : M 1996:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1998-03-11
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:57.
Lokal :
0

Sammansättning


Eriksson, Eva, fr.o.m. 1996-09-17 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Askling, Ulrika, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Brandt, Maja, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Berntel, Anders, fr.o.m. 1997-01-02 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Davidsson, Per-Olov, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Fröberg, Magnus, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gipperth, Lena, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustafsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Gustavsson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Holm, Helen, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-01-01
Expert : Joelsson, Arne, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Johansson, Jan, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Leghammar, Hans, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Malmvist, Yngve, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Persson, Sören, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-19
Expert : Sjölander, Lotten, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Wretblad, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-11-28 t.o.m. 1997-10-31
Sekreterare : Larsson, Björn t.o.m. 1997-11-23
Sekreterare : Rehnlund, Björn t.o.m. 1997-11-23

Rapporter

SOU 1997:99En ny vattenadministration
Vatten är livet. Delbetänkande
SOU 1997:155Miljösamverkan i vattenvården.
Slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:57
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:99 En ny vattenadministration – Vatten är livet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:155 Miljösamverkan i vattenvården [ pdf |Paragraftecken ]
Miljöbalksutredningen (M 1993:04) [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Miljöbalksutredningen (M 1993:04)


Beteckning : M 1993:04
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1993-04-07
Direktiv för se dir. 1993:43, dir. 1994:48 och dir. 1994:134.
Lokal :
01234

Sammansättning


Petri, Carl Axel, fr.o.m. 1993-04-13 t.o.m. 1998-03-31
Sakkunnig : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig : Dahllöf, Lars, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Sakkunnig : Westerlund, Staffan, fr.o.m. 1996-07-16 t.o.m. 1997-10-16
Expert : Alander, Sakari, fr.o.m. 1997-06-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Almgren, Richard, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Alverborg, Allert, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Amréus, Lars, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Berglund, Gertrud, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Bergman, Per, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Bjurström, Lars, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bjällås, Ulf, fr.o.m. 1996-03-19 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Björk, Owe, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Brandin, Lars t.o.m. 1994-06-30
Expert : Bucht, Bengt, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bucht, Stefan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-03-24
Expert : Cederlöf, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Cromnier, Nina, fr.o.m. 1996-03-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Ekelund, Hans, fr.o.m. 1995-03-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Engström, Carl-Johan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Forsberg, Hjalmar, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1995-05-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Holmgren, Anders, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Holst, Madeleine, fr.o.m. 1994-05-24 t.o.m. 1995-01-15
Expert : Hult, Lars-Eric, fr.o.m. 1997-06-04 t.o.m. 1997-11-10
Expert : Ingvarsson, Lena, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-08
Expert : Jacobsson, Christina, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Jeppson, Anders, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Jerdenius, Sten, fr.o.m. 1995-02-28 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Karlbom, Hans, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Karlsson, Bjarne, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Knutsson, Pernilla, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Larsson, Lars Gunnar, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Lehndal, Eva, fr.o.m. 1994-01-20 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Lerman-Dahl, Peggy, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Levander, Thomas, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Linnergren-Fleck, Laila, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Malmlöf, Maria t.o.m. 1995-10-31
Expert : Måhlstedt, Sven, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Perklev, Anders, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rasmusson, Ulrika, fr.o.m. 1996-10-14 t.o.m. 1997-09-01
Expert : Rolén, Thomas, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rubenson, Stefan, fr.o.m. 1993-06-21 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Schulman, Micaela, fr.o.m. 1993-10-07 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Strömberg, Rolf, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Stångberg, Olle, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-01-19
Expert : Tjäder, Claes, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Westerlund, Staffan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-15
Expert : Wennerstein, Bengt, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-09-14
Expert : Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1994-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Wiberg, Mats, fr.o.m. 1997-10-09 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Victor, Kitty, fr.o.m. 1997-04-24 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Wiklund, Åsa, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Wirtén, Rolf, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Öijerholm, Rutger, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Östensson, Per, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-05-17
Sekreterare : Bengtsson, Anders t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Blomdin, Mona, fr.o.m. 1993-06-15 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Flodin, Lena, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Holmgård, Lars, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Karlbom, Hans, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Köhler, Stefan, fr.o.m. 1996-07-08 t.o.m. 1996-11-22
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Löv, Henrik, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Persson, Björn, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Rågmark, Liselotte, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Wikström, Roger, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-12-15

Rapporter

SOU 1994:123Miljöombudsman – delbetänkande
SOU 1996:103Miljöbalken. En skärpt och
samordnad miljölagstiftning för en hållbar
utveckling – huvudbetänkande
SOU 1996:147Övergångsbestämmelser till
miljöbalken – delbetänkande
SOU 1997:32Följdlagstiftning till
Miljöbalken – delbetänkande
SOU 1998:35Förordningar till miljöbalken
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1993:43
Dir. 1994:48
Dir. 1994:134

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman