: : :

Medverkande i utredning : Per Östensson

Sök kontaktuppgifter till Per Östensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Östensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Östensson medverkat i ( 9 st. ):

Ägarutredningen (Fi 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Sakkunnig ]

Ägarutredningen (Fi 2011:06)


Beteckning : Fi 2011:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:33 och dir 2011:124
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Dalborg, Hans, fr.o.m. 2011-05-27 t.o.m. 2012-03-14
Sakkunnig : Förander, Marianne, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Nyström, Christina, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Strömberg, Lovisa, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Thorslund, Oskar, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Östensson, Per, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Ekman, Dag, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Halvarsson, Eva, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Lekvall, Per, fr.o.m. 2011-06-10 t.o.m. 2011-12-12
Expert : Nordström, Lars G, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Thalén, Lars, fr.o.m. 2011-06-10 t.o.m. 2011-12-19
Sekreterare : Hellman, Johan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-03-16

Rapporter

SOU 2012:14Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2005:08) om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänsten (ALT)


Beteckning : N 2005:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-09-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:101
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kronstam, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Barturén, Luis, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Henmark, Tobias, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Herstedt, Karin, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Måhl, Christer, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Qvarnström, Karolina, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Rydh, Anders, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Östensson, Per, fr.o.m. 2005-12-16 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Axelsson, Iréne, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Olsson, Catarina, fr.o.m. 2005-11-02 t.o.m. 2006-02-28

Rapporter

SOU 2005:118ResAlt – En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – delbetänkande
SOU 2006:25Arbetslivsresurs – Ett statligt ägt bolag efter sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:101
Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten (CICU-utredningen) [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddnings- tjänsten (CICU-utredningen)


Beteckning : Fö 1996:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:153.
Lokal :
0

Sammansättning


Hising, Lars Ivar, fr.o.m. 1996-01-11
Sakkunnig : Bjurman, Ulf, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Sundin, Åke, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Östensson, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ericson, Sture, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nilsson, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nordlund, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 1996-01-11
Sekreterare : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1996-01-11

Rapporter

SOU 1996:86Utvecklad samordning inom det
civila försvaret och fredsräddningstjänsten,
kartäggning, överväganden och förslag.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:153
Utredning (Fö 1996:02) om översyn av principer för finansiering av beredskapsåtgärder samt vissa andra frågor inom det civila försvaret [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredning (Fö 1996:02) om översyn av principer för finansiering av beredskapsåtgärder samt vissa andra frågor inom det civila försvaret


Beteckning : Fö 1996:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:152.
Lokal :
0

Sammansättning


Färm, Gunnel, fr.o.m. 1996-02-12
Sakkunnig : Hall, Ove, fr.o.m. 1996-02-16
Sakkunnig : Sundin, Åke, fr.o.m. 1996-02-16
Sakkunnig : Östensson, Per, fr.o.m. 1996-02-16
Expert : Jonsson, Olle, fr.o.m. 1996-02-16
Sekreterare : Wennerberg, Ulf, fr.o.m. 1996-02-12

Rapporter

SOU 1996:58Finansieringen av det civila
försvaret.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:152
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:58 Finansieringen av det civila försvaret [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (M 1994:04) för genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Utredningen (M 1994:04) för genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighets- dataverksamhet m.m.
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se, dir. 1994:100, 1994:145 och 1995:76. Utredningens arbete avslutades i och med att den nya myndighetsorganisationen började sin verksamhet den 1 januari 1996. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Ivar Hising, f.d. landshövding, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1995-05-14
Gunilla Olofsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Sven Johansson, ingenjör, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Eva Lehndal, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Astrid Nensén, kansliråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Peter Strömberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Kjell-Olof Wennström, rättssakkunnig, fr.o.m. 1994-11-15
Expert : Anders Åberg, överlantmätare, fr.o.m. 1994-10-10 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Per Östensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-11-15
Huvudsekreterare : Kjell Svensson, departementsråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Sekreterare : Dick Falkenström, byråchef, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Sekreterare : Bertil Jansson, byråchef, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-05-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:100
Kommittén (M 1993:03) för internationellt miljösamarbete [ Avslutad 1994 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén (M 1993:03) för internationellt miljösam- arbete Tillkallad enligt regeringens bemyndignade den 18 mars 1993: Särskild utredare : M Rode, Hans, vägdirektör (t.o.m. den 10 november 1994) Sakkunnig : K Gårding-Wärnberg, Maria, departementssekreterare (t.o.m. den 23 oktober 1994) K Weigelt, Ulla, kansliråd (t.o.m. den 23 oktober 1994) K Ödmark, Helena, kansliråd (t.o.m. den 23 oktober 1994) M Östensson, Per, departementssekreterare (t.o.m. den 23 oktober 1994) Experter: M Axelsson, Svante (fr.o.m. den 1 januari 1994 t.o.m. den 31 maj 1994) M Eng, Tord, utredningsdirektör (t.o.m. den 23 oktober 1994) M Levander, Thomas, departementssekreterare (t.o.m. den 23 oktober 1994) K Lövgren, Kerstin, chefsekonom (t.o.m. den 23 oktober 1994) M Nilsson, Hans, enhetschef (t.o.m. den 23 oktober 1994) M Springfeldt, Per Erik (fr.o.m. den 1 januari 1994 t.o.m. den 23 oktober 1994) M Wallenberg, Bengt (fr.o.m. den 1 januari 1994 t.o.m. den 23 oktober 1994) Sekreterare : M Björk, Olle (t.o.m. den 23 oktober 1994) Bitr. sekreterare: M Carlén, Björn, (fr.o.m. den 6 april 1994 t.o.m. den 14 augusti 1994) M Ohlsson, Hans (t.o.m. den 19 augusti 1994) Direktiven för kommittén, se dir. 1993:34.


Beteckning : M 1993:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:34.
Lokal :

Sammansättning


Rode, Hans t.o.m. 1994-11-10
Sakkunnig : Gårding-Wärnberg, Maria t.o.m. 1994-10-23
Sakkunnig : Weigelt, Ulla t.o.m. 1994-10-23
Sakkunnig : Ödmark, Helena t.o.m. 1994-10-23
Sakkunnig : Östensson, Per t.o.m. 1994-10-23
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-05-31
Expert : Eng, Tord t.o.m. 1994-10-23
Expert : Levander, Thomas t.o.m. 1994-10-23
Expert : Lövgren, Kerstin t.o.m. 1994-10-23
Expert : Nilsson, Hans t.o.m. 1994-10-23
Expert : Springfeldt, Per Erik, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-10-23
Expert : Wallenberg, Bengt, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-10-23
Sekreterare : Björk, Olle t.o.m. 1994-10-23
Carlén, Björn, fr.o.m. 1994-04-06 t.o.m. 1994-08-14
Ohlsson, Hans t.o.m. 1994-08-19

Rapporter

SOU 1994:140Gemensamt genomförande. Hur kan
Sverige samarbeta med andra länder för att uppfylla
åtaganden enligt Klimatkonventionen?
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:34
Lantmäteri- och inskrivningsutredningen (M 1993:01) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Lantmäteri- och inskrivningsutredningen (M 1993:01)


Beteckning : M 1993:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:11.
Lokal :
01234567891011121314

Sammansättning


Larsson, Kjell t.o.m. 1994-08-07
Expert : Alvå, Jan t.o.m. 1994-06-22
Expert : Andersson, Ulf t.o.m. 1994-06-22
Expert : Ahnmé-Kågerman, Britta t.o.m. 1994-06-22
Expert : Burman, Åke t.o.m. 1994-06-22
Expert : Bång, Lena t.o.m. 1994-06-22
Expert : Drakenberg, Gunnar t.o.m. 1994-06-22
Expert : Granér, Göran, fr.o.m. 1993-12-07 t.o.m. 1994-06-22
Expert : Jansson, Susanne, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-06-22
Expert : Kjellson, Bengt t.o.m. 1994-06-22
Expert : Lindgren, Lars t.o.m. 1994-06-22
Expert : Loré, Lars-Göran t.o.m. 1994-06-22
Expert : Norrlund, Mats t.o.m. 1994-06-22
Expert : Olsson, Rune t.o.m. 1994-06-22
Expert : Rosander, Mats t.o.m. 1994-06-22
Expert : Santesson, Arne t.o.m. 1994-06-22
Expert : Strömberg, Peter, fr.o.m. 1993-12-07 t.o.m. 1994-06-22
Expert : Strömberg, Stefan t.o.m. 1994-06-22
Expert : Östensson, Per t.o.m. 1994-06-22
Sekreterare : Frostenson, Ivar t.o.m. 1994-08-14
Sekreterare : Kanold, Madeleine t.o.m. 1994-07-24
Sekreterare : Nyström, Peter t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

SOU 1993:99Kart- och fastighetsverksamhet i myndig-
het och bolag.
SOU 1994:90Kart- och fastighetsverksamhet -
finansiering, samordning och författningsreglering
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:11
Miljöbalksutredningen (M 1993:04) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Miljöbalksutredningen (M 1993:04)


Beteckning : M 1993:04
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1993-04-07
Direktiv för se dir. 1993:43, dir. 1994:48 och dir. 1994:134.
Lokal :
01234

Sammansättning


Petri, Carl Axel, fr.o.m. 1993-04-13 t.o.m. 1998-03-31
Sakkunnig : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-11-10
Sakkunnig : Dahllöf, Lars, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Sakkunnig : Westerlund, Staffan, fr.o.m. 1996-07-16 t.o.m. 1997-10-16
Expert : Alander, Sakari, fr.o.m. 1997-06-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Almgren, Richard, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Alverborg, Allert, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Amréus, Lars, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Berglund, Gertrud, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Bergman, Per, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Bjurström, Lars, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bjällås, Ulf, fr.o.m. 1996-03-19 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Björk, Owe, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Brandin, Lars t.o.m. 1994-06-30
Expert : Bucht, Bengt, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Bucht, Stefan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-03-24
Expert : Cederlöf, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Cromnier, Nina, fr.o.m. 1996-03-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Ekelund, Hans, fr.o.m. 1995-03-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Engström, Carl-Johan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Forsberg, Hjalmar, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1995-05-18 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Holmgren, Anders, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Holst, Madeleine, fr.o.m. 1994-05-24 t.o.m. 1995-01-15
Expert : Hult, Lars-Eric, fr.o.m. 1997-06-04 t.o.m. 1997-11-10
Expert : Ingvarsson, Lena, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-08
Expert : Jacobsson, Christina, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Jeppson, Anders, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Jerdenius, Sten, fr.o.m. 1995-02-28 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Karlbom, Hans, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Karlsson, Bjarne, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 1997-09-02 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Knutsson, Pernilla, fr.o.m. 1993-04-27 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Larsson, Lars Gunnar, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Lehndal, Eva, fr.o.m. 1994-01-20 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Lerman-Dahl, Peggy, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Levander, Thomas, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Linnergren-Fleck, Laila, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Malmlöf, Maria t.o.m. 1995-10-31
Expert : Måhlstedt, Sven, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Perklev, Anders, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rasmusson, Ulrika, fr.o.m. 1996-10-14 t.o.m. 1997-09-01
Expert : Rolén, Thomas, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Rubenson, Stefan, fr.o.m. 1993-06-21 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Schulman, Micaela, fr.o.m. 1993-10-07 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Strömberg, Rolf, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Stångberg, Olle, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-01-19
Expert : Tjäder, Claes, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1997-06-17
Expert : Westerlund, Staffan, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1996-07-15
Expert : Wennerstein, Bengt, fr.o.m. 1993-09-15 t.o.m. 1994-09-14
Expert : Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1994-09-15 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Wiberg, Mats, fr.o.m. 1997-10-09 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Victor, Kitty, fr.o.m. 1997-04-24 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Wiklund, Åsa, fr.o.m. 1996-01-25 t.o.m. 1997-06-03
Expert : Wirtén, Rolf, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Öijerholm, Rutger, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1998-03-12
Expert : Östensson, Per, fr.o.m. 1995-01-20 t.o.m. 1995-05-17
Sekreterare : Bengtsson, Anders t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Blomdin, Mona, fr.o.m. 1993-06-15 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Flodin, Lena, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Holmgård, Lars, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Karlbom, Hans, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Köhler, Stefan, fr.o.m. 1996-07-08 t.o.m. 1996-11-22
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Löv, Henrik, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-03-12
Sekreterare : Persson, Björn, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Rågmark, Liselotte, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Wikström, Roger, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-12-15

Rapporter

SOU 1994:123Miljöombudsman – delbetänkande
SOU 1996:103Miljöbalken. En skärpt och
samordnad miljölagstiftning för en hållbar
utveckling – huvudbetänkande
SOU 1996:147Övergångsbestämmelser till
miljöbalken – delbetänkande
SOU 1997:32Följdlagstiftning till
Miljöbalken – delbetänkande
SOU 1998:35Förordningar till miljöbalken
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1993:43
Dir. 1994:48
Dir. 1994:134
Utredningen (M 1993:07) om ekonomiska styrmedel vad avser kväveoxider m.m. [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Utredningen (M 1993:07) om ekonomiska styrmedel vad avser kväveoxider m.m.


Beteckning : M 1993:07
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:59.
Lokal :
0

Sammansättning


Näsman, Dan t.o.m. 1994-01-31
Expert : Bernergård, Leif t.o.m. 1994-01-31
Expert : Gårding, Maria t.o.m. 1994-01-31
Expert : Lindsjö, Lennart t.o.m. 1994-01-31
Expert : Nordstrand, Anders t.o.m. 1994-01-31
Expert : Näsman, Gunilla t.o.m. 1994-01-31
Expert : Weigelt, Ulla t.o.m. 1994-01-31
Expert : Östensson, Per t.o.m. 1994-01-31
Sekreterare : Hellberg, Jörgen t.o.m. 1994-01-31

Rapporter

SOU 1993:118Morot och piska för bättre miljö
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:59

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman