Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman: Departement:

Integrations- och jämställdhetsdepartementet På Wikipedia

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Offentliga utredningar med Sören Öman under Integrations- och jämställdhetsdepartementet ( 1 st. )

2008 ( 1 st. )

Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationerna m.m. ( 2008–2009 )

It-rätt | Övrigt ]

Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet ( IJ 2008:02 )

Ordförande / Utredare : Ingela Håkansson

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

» Utredningsdirektiven (dir. 2008:35)

» Tilläggsdirektiven dir. 2009:11

» Betänkandet SOU 2009:29 Fritid på egna villkor

En särskild utredare ska se över statsbidraget som lämnas till ungdomsorganisationer med stöd av förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Syftet med översynen är att analysera delar av det nuvarande bidragssystemet och lämna ändringsförslag utifrån vissa frågeställningar. Läs mer

Dela :