Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman: Ordföranden / Utredare:

Cathrine Lilja Hansson

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Cathrine Lilja Hansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Cathrine Lilja Hansson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
224 st.2 st.0,9%2004 →
FunktionAntal avgöranden
Ordförande210 st. 
Juristledamot15 st. 

67 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 11,6% ( 26 / 224 st. )
[ i 2 / 26 fall ( 7,7% ) har Cathrine Lilja Hansson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 26,8% ( 60 / 224 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Ändringsfrekvens : 63,3% ( 38 / 60 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 31 st. ) : Uppsala tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Gotlands tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Mora tingsrätt | Borås tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Lunds tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Örebro tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Eksjö tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Värnamo tingsrätt | Hässleholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 23 st. ( senaste gången 2019-03-06, för 1 år 4 mån 2 dgr sedan )

Cathrine Lilja Hansson har dömt refererade avgöranden med :
182 ledamöter ♀ 89 ♂ 93
40 sekreterare ♀ 28 ♂ 12
389 parter
270 ombud ♀ 102 ♂ 168

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Cathrine Lilja Hansson
( 39 st. ♀ 12 ♂ 27 vid 48 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Ord­förande2004-08-1615 år 10 mån 22 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 15 år 10 månader och 22 dagar hittills.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i 15 avgöranden ( 6,7% av alla refererade avgöranden med Cathrine Lilja Hansson som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 april 2006 och senast den 14 november 2019.

Offentliga utredningar med Sören Öman där Cathrine Lilja Hansson varit ordföranden / utredare ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( 2006–2009 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( N 2006:07 )

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

» Utredningsdirektiven (dir. 2006:55)

» Tilläggsdirektiven dir. 2007:106

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:85

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:152

» Betänkandet SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

En särskild utredare skall lämna förslag till lagreglering av skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Föreslagen lagreglering skall klargöra både när viss kontroll av arbetstagare och arbetssökande får ske samt hur den information sådan kontroll genererar får behandlas. Förslaget skall särskilt reglera kontroll genom hälso- och drogtester, kontroll av e-post, loggning av Internetbruk, övrig loggning samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare får begära att se utdrag ur belastningsregistret. Lagreglering av andra områden skall också övervägas. Förslaget skall klargöra vilka som skall omfattas av skyddet. Förslaget skall vidare i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare och arbetssökande i privat och offentlig sektor. Läs mer

Dela :