: : : : :

Cathrine Lilja Hansson

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Cathrine Lilja Hansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Cathrine Lilja Hansson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
215 st.2 st.0,9%2004 →
FunktionAntal avgöranden
Ordförande206 st. 
Juristledamot14 st. 

51 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 11,4% ( 25 / 215 st. )
[ i 2 / 25 fall ( 8,0% ) har Cathrine Lilja Hansson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 25,9% ( 57 / 215 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 63,2% ( 36 / 57 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 30 st. ) : Kalmar tingsrätt | Gotlands tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Mora tingsrätt | Borås tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Lunds tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Örebro tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Eksjö tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Värnamo tingsrätt | Hässleholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 22 st. ( senaste gången 2018-12-05, för 11 mån 17 dgr sedan )

Cathrine Lilja Hansson har dömt refererade avgöranden med :
181 ledamöter ♀ 88 ♂ 93
38 sekreterare ♀ 27 ♂ 11
379 parter
266 ombud ♀ 101 ♂ 165

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Cathrine Lilja Hansson
( 37 st. ♀ 10 ♂ 27 vid 46 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Ord­förande2004-08-1615 år 3 mån 6 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 15 år 3 månader och 6 dagar hittills.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i 14 avgöranden ( 6,5% av alla refererade avgöranden med Cathrine Lilja Hansson som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 april 2006 och senast den 18 januari 2012.

Offentliga utredningar med Sören Öman där Cathrine Lilja Hansson varit ordföranden / utredare ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( 2006–2009 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( N 2006:07 )

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

» Utredningsdirektiven (dir. 2006:55)

» Tilläggsdirektiven dir. 2007:106

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:85

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:152

» Betänkandet SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

En särskild utredare skall lämna förslag till lagreglering av skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Föreslagen lagreglering skall klargöra både när viss kontroll av arbetstagare och arbetssökande får ske samt hur den information sådan kontroll genererar får behandlas. Förslaget skall särskilt reglera kontroll genom hälso- och drogtester, kontroll av e-post, loggning av Internetbruk, övrig loggning samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare får begära att se utdrag ur belastningsregistret. Lagreglering av andra områden skall också övervägas. Förslaget skall klargöra vilka som skall omfattas av skyddet. Förslaget skall vidare i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare och arbetssökande i privat och offentlig sektor. Läs mer

Dela :