Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 37 st. ♀ 16 ♂ 21 ) :

Carl-Anders Ifvarsson  []  ( Ordförande )
Anders Andersson  []  ( Ledamot )
Alec Carlberg  []  ( Ledamot )
Torgerd Jansson  []  ( Ledamot )
Lars Johansson  []  ( Ledamot )
Göte Jonsson  []  ( Ledamot )
Rinaldo Karlsson  []  ( Ledamot )
Maj-Inger Klingvall  []  ( Ledamot )
Roland Larsson  []  ( Ledamot )
Ragnhild Pohanka  []  ( Ledamot )
Ingrid Ronne-Björkqvist  []  ( Ledamot )
Ulf Andersson  []  ( Sakkunnig )
Jerker Björkman  []  ( Sakkunnig )
Agneta Bygdell  []  ( Sakkunnig )
Håkan Ceder  []  ( Sakkunnig )
Göran Ewerlöf  []  ( Sakkunnig )
Karl-Axel Johansson  []  ( Sakkunnig )
Inger Lenas  []  ( Sakkunnig )
Marita Minell  []  ( Sekreterare )
Bo Nordelius  []  ( Sakkunnig )
Gun-Marie Pettersson  []  ( Sakkunnig )
Jan Sahlin  []  ( Sakkunnig )
Per Sundberg  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Wigzell  []  ( Sakkunnig )
Britt-Marie Arne-Hellström  []  ( Expert )
Gunnar Fahlberg  []  ( Expert )
Leif Petersén  []  ( Expert )
Kristina Widgren  []  ( Expert )
Åsa Wiklund  []  ( Expert )
Arne Edström  []  ( Sekreterare )
Olof Eklund  []  ( Sekreterare )
Barbro Loogna  []  ( Sekreterare )
Sonja Helling  []  ( Sekreterare )
Leif Lundberg  []  ( Sekreterare )
Göran Nordegren  []  ( Sekreterare )
Margareta Liljeqvist  []  ( Sakkunnig )
Kristina Stenqvist  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1991:50 och dir. 1993:72.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:98 Kommunernas socialbidrag - en kartläggning av normer, kostnader m.m.
SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten
SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kartlägg- ning och kunskapsöversikt
SOU 1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällarbete. En kunskapsöversikt och ett diskus- sionsunderlag
SOU 1994:46 Sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag
SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag
SOU 1995:58 Kompetens och kunskapsutveckling - om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten
SOU 1995:86 Dokumentation och socialtjänst- register Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Carl-Anders Ifvarsson, generaldirektör
Ledamot : Anders Andersson, primärvårdsnämndsordförande
Ledamot : Alec Carlberg, förbundssekreterare
Ledamot : Torgerd Jansson, kommunalråd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Lars Johansson, kommunalråd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen /m
Ledamot : Rinaldo Karlsson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Maj-Inger Klingvall, led. av riksdagen /s
Ledamot : Roland Larsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Ragnhild Pohanka, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Ingrid Ronne-Björkqvist, f.d. led. av riksdagen /fp
Sakkunnig : Ulf Andersson, socialdirektör
Sakkunnig : Jerker Björkman, ombudsman
Sakkunnig : Agneta Bygdell, förbundsordförande
Sakkunnig : Håkan Ceder, departementsråd
Sakkunnig : Göran Ewerlöf, lagmam, t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Karl-Axel Johansson, sektionschef
Sakkunnig : Inger Lenas, utredningssekreterare
Sakkunnig : Margareta Liljequist, utredare, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Marita Minell, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-02-01
Sakkunnig : Gun-Marie Pettersson, departementssekreterare
Sakkunnig : Jan Sahlin, förbundsjurist, t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Per Sundberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, överdirektör
Expert : Britt-Marie Arne-Hellström, byråchef, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Gunnar Fahlberg, chefsjurist, t.o.m. 1995-01-31
Expert : Leif Petersén, förbundsjurist
Expert : Kristina ADB-chef Stenqvist, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Kristina Widgren, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Åsa Wiklund, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Arne Edström, kammarrättsassessor, t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Olof Eklund, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-09-30
Sekreterare : Barbro Loogna, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-09-14
Sekreterare : Sonja Helling, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Leif Lundberg, revisionsdirektör, t.o.m. 1995-11-30
Sekreterare : Marita Minell, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Göran Nordegren, utvecklingschef, t.o.m. 1994-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman