Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Rinaldo Karlsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Rinaldo Karlsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Rinaldo Karlsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Rinaldo Karlsson medverkat i ( 2 st. ):

Narkotikakommissionen (S 1998:04) [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]

Narkotikakommissionen (S 1998:04)


Beteckning : S 1998:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-04
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-05-07
Direktiv för kommissionen, se dir. 1998:18 och dir. 2000:29
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hulthén, Anneli, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Andersson, Widar, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Arnholm, Maria, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Borg, Stefan, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Brännström, Gunborg, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Norén, Ulf, fr.o.m. 1998-06-25
Sakkunnig : Johansson, Stefan, fr.o.m. 1999-02-15
Sakkunnig : Mansérus, Annika, fr.o.m. 1999-02-15
Sakkunnig : Renström, Eskil, fr.o.m. 1999-02-15
Ledamot : Ekendahl, Maud, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Gustavsson, Robin, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Juhlin, Thomas, fr.o.m. 1999-02-19
Ledamot : Karlsson, Rinaldo, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Nordlund, Harald, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 1998-12-10
Sekreterare : Engholm, Kristina, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Jung, Kristina, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-03
Sekreterare : Löfstedt, Ralf, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2001-01-08
Sekreterare : Nilsson Kelly, Karin, fr.o.m. 1998-11-30 t.o.m. 2001-01-19
Sekreterare : Stymne, Anders, fr.o.m. 1998-12-07 t.o.m. 2001-01-19

Rapporter

SOU 1999:90Narkotikastatistik. Om samhällets behov av information om narkotikautveckling
Kommissionen har presenterat tretton diskussionspromemorior
PM nr 1.Narkotikastatistik, april 1999
PM nr 2.Narkotikalagstiftning, maj 1999
PM nr 3.Narkotikarelaterad död, juni 1999
PM nr 4.Party, utanförskap och stress, oktober 1999
En rapport om ungdomar och droger
PM nr 5Kompetens inom narkomanvården, februari 2000
PM nr 6Kontroll av narkotiska läkemedel, mars 2000
PM nr 7Narkotikaprevention, april 2000
PM nr 8Återspeglingar, En uppföljning av drogers funktion hos sex socialt integrerade män, juni 2000
PM nr 9Offensiv narkomanvård 10 år efter, en uppföljning av den kommunala missbrukarvården i Varberg, Göteborg och Norrköping, juni 2000
PM nr 10Kriminalvårdens åtgärder mot narkotikamissbruk, oktober 2000
PM nr 11Kontroll av den illegala narkotikahandeln, november 2000
PM nr 12En strategi för lokalt drogförebyggande arbete, november 2000
PM nr 13Internationellt narkotikasamarbete, december 2000
SOU 2000:126Vägvalet. Narkotikakommissionens slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen


Beteckning : S 1991:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:50 och dir. 1993:72.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Ifvarsson, Carl-Anders
Ledamot : Andersson, Anders
Ledamot : Carlberg, Alec
Ledamot : Jansson, Torgerd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Johansson, Lars, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Jonsson, Göte
Ledamot : Karlsson, Rinaldo
Ledamot : Klingvall, Maj-Inger
Ledamot : Larsson, Roland
Ledamot : Pohanka, Ragnhild, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Ronne-Björkqvist, Ingrid
Sakkunnig : Andersson, Ulf
Sakkunnig : Björkman, Jerker
Sakkunnig : Bygdell, Agneta
Sakkunnig : Ceder, Håkan
Sakkunnig : Ewerlöf, Göran t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel
Sakkunnig : Lenas, Inger
Sakkunnig : Liljequist, Margareta, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Minell, Marita, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1994-02-01
Sakkunnig : Pettersson, Gun-Marie
Sakkunnig : Sahlin, Jan t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Sundberg, Per, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Wigzell, Kerstin
Expert : Arne-Hellström, Britt-Marie, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Fahlberg, Gunnar t.o.m. 1995-01-31
Expert : Petersén, Leif
Expert : Stenqvist, Kristina, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Widgren, Kristina, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Wiklund, Åsa t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Edström, Arne t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Eklund, Olof t.o.m. 1995-09-30
Sekreterare : Loogna, Barbro t.o.m. 1995-09-14
Sekreterare : Helling, Sonja t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Lundberg, Leif t.o.m. 1995-11-30
Sekreterare : Minell, Marita t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Nordegren, Göran t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1992:98Kommunernas socialbidrag – en
kartläggning av normer, kostnader m.m.
SOU 1993:30Rätten till bistånd inom
socialtjänsten
SOU 1993:82Frivilligt socialt arbete. Kartlägg-
ning och kunskapsöversikt
SOU 1993:91Socialtjänstens roll i samhällsplanering
och samhällarbete. En kunskapsöversikt och ett diskus-
sionsunderlag
SOU 1994:46Sambandet mellan samhällsekonomi,
transfereringar och socialbidrag
SOU 1994:139Ny socialtjänstlag
SOU 1995:58Kompetens och kunskapsutveckling -
om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten
SOU 1995:86Dokumentation och socialtjänst-
register
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman