Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten ( 400 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen [ Avslutad 1995 ]

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1991:50 och dir. 1993:72.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:98 Kommunernas socialbidrag - en kartläggning av normer, kostnader m.m.
SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten
SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kartlägg- ning och kunskapsöversikt
SOU 1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällarbete. En kunskapsöversikt och ett diskus- sionsunderlag
SOU 1994:46 Sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag
SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag
SOU 1995:58 Kompetens och kunskapsutveckling - om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten
SOU 1995:86 Dokumentation och socialtjänst- register Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Carl-Anders Ifvarsson, generaldirektör
Ledamot : Anders Andersson, primärvårdsnämndsordförande
Ledamot : Alec Carlberg, förbundssekreterare
Ledamot : Torgerd Jansson, kommunalråd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Lars Johansson, kommunalråd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen /m
Ledamot : Rinaldo Karlsson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Maj-Inger Klingvall, led. av riksdagen /s
Ledamot : Roland Larsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Ragnhild Pohanka, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Ingrid Ronne-Björkqvist, f.d. led. av riksdagen /fp
Sakkunnig : Ulf Andersson, socialdirektör
Sakkunnig : Jerker Björkman, ombudsman
Sakkunnig : Agneta Bygdell, förbundsordförande
Sakkunnig : Håkan Ceder, departementsråd
Sakkunnig : Göran Ewerlöf, lagmam, t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Karl-Axel Johansson, sektionschef
Sakkunnig : Inger Lenas, utredningssekreterare
Sakkunnig : Margareta Liljequist, utredare, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Marita Minell, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-02-01
Sakkunnig : Gun-Marie Pettersson, departementssekreterare
Sakkunnig : Jan Sahlin, förbundsjurist, t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Per Sundberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, överdirektör
Expert : Britt-Marie Arne-Hellström, byråchef, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Gunnar Fahlberg, chefsjurist, t.o.m. 1995-01-31
Expert : Leif Petersén, förbundsjurist
Expert : Kristina ADB-chef Stenqvist, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Kristina Widgren, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Åsa Wiklund, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Arne Edström, kammarrättsassessor, t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Olof Eklund, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-09-30
Sekreterare : Barbro Loogna, avdelningsdirektör, t.o.m. 1995-09-14
Sekreterare : Sonja Helling, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Leif Lundberg, revisionsdirektör, t.o.m. 1995-11-30
Sekreterare : Marita Minell, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Göran Nordegren, utvecklingschef, t.o.m. 1994-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 37 st. ♀ 16 ♂ 21 )

Carl-Anders Ifvarsson  [] ( Ordförande )
Anders Andersson  [] ( Ledamot )
Alec Carlberg  [] ( Ledamot )
Torgerd Jansson  [] ( Ledamot )
Lars Johansson  [] ( Ledamot )
Göte Jonsson  [] ( Ledamot )
Rinaldo Karlsson  [] ( Ledamot )
Maj-Inger Klingvall  [] ( Ledamot )
Roland Larsson  [] ( Ledamot )
Ragnhild Pohanka  [] ( Ledamot )
Ingrid Ronne-Björkqvist  [] ( Ledamot )
Ulf Andersson  [] ( Sakkunnig )
Jerker Björkman  [] ( Sakkunnig )
Agneta Bygdell  [] ( Sakkunnig )
Håkan Ceder  [] ( Sakkunnig )
Göran Ewerlöf  [] ( Sakkunnig )
Karl-Axel Johansson  [] ( Sakkunnig )
Inger Lenas  [] ( Sakkunnig )
Marita Minell  [] ( Sekreterare )
Bo Nordelius  [] ( Sakkunnig )
Gun-Marie Pettersson  [] ( Sakkunnig )
Jan Sahlin  [] ( Sakkunnig )
Per Sundberg  [] ( Sakkunnig )
Kerstin Wigzell  [] ( Sakkunnig )
Gunnar Fahlberg  [] ( Expert )
Leif Petersén  [] ( Expert )
Kristina Widgren  [] ( Expert )
Åsa Wiklund  [] ( Expert )
Arne Edström  [] ( Sekreterare )
Olof Eklund  [] ( Sekreterare )
Barbro Loogna  [] ( Sekreterare )
Sonja Helling  [] ( Sekreterare )
Leif Lundberg  [] ( Sekreterare )
Göran Nordegren  [] ( Sekreterare )
Margareta Liljeqvist  [] ( Sakkunnig )
Kristina Stenqvist  [] ( Expert )

Andra betänkanden av utredningen ( 7 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1993:30

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1993:30?

Vilka medverkade till SOU 1993:30?

Carl-Anders Ifvarsson, Anders Andersson, Alec Carlberg, Torgerd Jansson, Lars Johansson, Göte Jonsson, Rinaldo Karlsson, Maj-Inger Klingvall, Roland Larsson, Ragnhild Pohanka, Ingrid Ronne-Björkqvist, Ulf Andersson, Jerker Björkman, Agneta Bygdell, Håkan Ceder, Göran Ewerlöf, Karl-Axel Johansson, Inger Lenas, Marita Minell, Bo Nordelius, Gun-Marie Pettersson, Jan Sahlin, Per Sundberg, Kerstin Wigzell, Britt-Marie Arne-Hellström, Gunnar Fahlberg, Leif Petersén, Kristina Widgren, Åsa Wiklund, Arne Edström, Olof Eklund, Barbro Loogna, Sonja Helling, Leif Lundberg, Göran Nordegren, Margareta Liljeqvist och Kristina Stenqvist var med när betänkandet SOU 1993:30 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1993:30?

Betänkandet SOU 1993:30 är på 400 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman