Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Arne Edström

Sök kontaktuppgifter till Arne Edström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Arne Edström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Arne Edström medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (S 1995:15) om bemötande av äldre [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (S 1995:15) om bemötande av äldre


Beteckning : S 1995:15
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-31
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:159.
Lokal :
0

Sammansättning


Rundström, Britta, fr.o.m. 1996-01-15
Sakkunnig : Ahlsén, Kerstin, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Ahlström, Yvonne, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Andersson, Lars, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-10-31
Sakkunnig : Berg, Stig, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Eriksson, Evy, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Forsell, Yvonne, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Gustavsson, Nils, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Rinell, Alice, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Jennbert, Kristina, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Johansson, Lennart, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Olsson, Elvy, fr.o.m. 1996-03-01
Sekreterare : Carlberg, Ann-Charlotte, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1998-01-31
Sekreterare : Edström, Arne, fr.o.m. 1997-10-27 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Spjuth, Elisabet, fr.o.m. 1996-03-04 t.o.m. 1997-12-31
Haldén, Charlotta, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-06-25
Wåhlberg, Camilla, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-09-15

Rapporter

SOU 1996:161Rätt att flytta – en fråga om
bemötande av äldre.
Utredningen av avgett
SOU 1997:51Brister i omsorg – en fråga om
bemötande av äldre
SOU 1997:52Omsorg med kunskap och inlevelse
- en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:76Invandrare i vård och omsorg
- en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:147Barns bilder av åldrande – en
fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:170Bemötandet av äldre – slut-
betänkande
samt i samarbete med Socialstyrelsen
Värdigt bemötande – går det att lära?
SOU rapport 1997:17
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:159 Bemötande av äldre

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]

Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen


Beteckning : S 1991:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:50 och dir. 1993:72.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Ifvarsson, Carl-Anders
Ledamot : Andersson, Anders
Ledamot : Carlberg, Alec
Ledamot : Jansson, Torgerd, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Johansson, Lars, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Jonsson, Göte
Ledamot : Karlsson, Rinaldo
Ledamot : Klingvall, Maj-Inger
Ledamot : Larsson, Roland
Ledamot : Pohanka, Ragnhild, fr.o.m. 1994-11-01
Ledamot : Ronne-Björkqvist, Ingrid
Sakkunnig : Andersson, Ulf
Sakkunnig : Björkman, Jerker
Sakkunnig : Bygdell, Agneta
Sakkunnig : Ceder, Håkan
Sakkunnig : Ewerlöf, Göran t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel
Sakkunnig : Lenas, Inger
Sakkunnig : Liljequist, Margareta, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Minell, Marita, fr.o.m. 1994-11-01
Sakkunnig : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1994-02-01
Sakkunnig : Pettersson, Gun-Marie
Sakkunnig : Sahlin, Jan t.o.m. 1994-10-31
Sakkunnig : Sundberg, Per, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Wigzell, Kerstin
Expert : Arne-Hellström, Britt-Marie, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Fahlberg, Gunnar t.o.m. 1995-01-31
Expert : Petersén, Leif
Expert : Stenqvist, Kristina, fr.o.m. 1994-11-01
Expert : Widgren, Kristina, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Wiklund, Åsa t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Edström, Arne t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Eklund, Olof t.o.m. 1995-09-30
Sekreterare : Loogna, Barbro t.o.m. 1995-09-14
Sekreterare : Helling, Sonja t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Lundberg, Leif t.o.m. 1995-11-30
Sekreterare : Minell, Marita t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Nordegren, Göran t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1992:98Kommunernas socialbidrag – en
kartläggning av normer, kostnader m.m.
SOU 1993:30Rätten till bistånd inom
socialtjänsten
SOU 1993:82Frivilligt socialt arbete. Kartlägg-
ning och kunskapsöversikt
SOU 1993:91Socialtjänstens roll i samhällsplanering
och samhällarbete. En kunskapsöversikt och ett diskus-
sionsunderlag
SOU 1994:46Sambandet mellan samhällsekonomi,
transfereringar och socialbidrag
SOU 1994:139Ny socialtjänstlag
SOU 1995:58Kompetens och kunskapsutveckling -
om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten
SOU 1995:86Dokumentation och socialtjänst-
register
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman