: : : : :

Bengt Johansson På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Bengt Johansson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2017 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Bengt Johansson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 7 ♂ 17
4 sekreterare ♀ 1 ♂ 3
7 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Bengt Johansson
Har varit ledamot i en tingsrätt (Halmstads tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 2009 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )


Warning: Division by zero in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 5684

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : nan%

Betänkanden med Sören Öman och Bengt Johansson ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald ( SOU 2005:115 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till betänkandet Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald

ISBN : 91-38-22495-X

Antal sidor : 147 sid.

Departement : Finansdepartementet

Utredning : Anonymitetsutredningen ( Fi 2005:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Tanja Linderborg

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Anonymitetsutredningen har haft i uppdrag att mot bakgrund av vikten av mångfald i arbetslivet analysera förutsättningarna för att använda en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor. Förhoppningen är, enligt utred­ningsdirektiven, att en metod med avidentifierade ansöknings­handlingar kan hjälpa myndigheterna att fästa avseende vid enbart sakliga grunder och därmed motverka osaklig behandling av arbets­sökande. Läs mer

Dela :