Hem: Tema: Offentliga utredningar: Betänkanden Sören Öman medverkat till:
SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

Sören Öman var med och skrev betänkandet såsom utredningssekreterare.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman