Warning: Undefined array key "betankande-ordforande" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 847

Warning: Undefined array key "betankande-ordforande" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 848

Warning: Undefined array key "betankande-ordforande" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 883

Warning: Undefined array key "betankande-ordforande" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 884

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman: Ordföranden / Utredare:

Cathrine Lilja Hansson

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Cathrine Lilja Hansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Cathrine Lilja Hansson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
236 st. 2 st. 0,8% 2004–2022
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 222 st.  
Juristledamot 17 st.  

78 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 12,3% ( 29 / 236 st. )
[ i 2 / 29 fall ( 6,9% ) har Cathrine Lilja Hansson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 26,7% ( 63 / 236 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 65,1% ( 41 / 63 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 32 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Ystads tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Gotlands tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Mora tingsrätt | Borås tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Lunds tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Örebro tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Eksjö tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt | Värnamo tingsrätt | Hässleholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 23 st. ( senaste gången 2019-03-06, för 5 år 2 mån 16 dgr sedan )

Cathrine Lilja Hansson har dömt refererade avgöranden med :
192 ledamöter ♀ 92 ♂ 100
40 sekreterare ♀ 28 ♂ 12
399 parter
280 ombud ♀ 108 ♂ 172

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Cathrine Lilja Hansson
( 43 st. ♀ 13 ♂ 30 vid 53 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Ord­förande2004-08-162023-08-3119 år 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 19 år och 16 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i 17 avgöranden ( 7,2% av alla refererade avgöranden med Cathrine Lilja Hansson som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 april 2006 och senast den 17 juni 2020.

Betänkanden med Sören Öman där Cathrine Lilja Hansson varit ordföranden / utredare ( 1 st. )

2009 ( 1 st. )

Integritetsskydd i arbetslivet ( SOU 2009:44 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet

ISBN : 978-91-38-23204-0

Antal sidor : 457 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( N 2006:07 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

 Läs : » Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Uppdraget

Vårt uppdrag har varit att föreslå lagstiftning till skydd för den enskildes personliga integritet i arbetslivet.

Enligt utredningsdirektiven ska vi bl.a. lämna förslag till reglering av vissa åtgärder nämligen kontroll av privat användning av e-post och Internet, liksom kontroll genom annan datoranvändning – exempelvis loggning, kontroll av arbetstagare och arbetssökande genom hälso- och drogtester samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare ska ha rätt att begära att få se utdrag ur belastningsregistret.

Härutöver ska vi överväga och – om behov föreligger – föreslå lagstiftning som reglerar tillåtligheten för arbetsgivare att få begära att få se utdrag ur Försäkringskassans register, att få begära utdrag från Kronofogdemyndighetens utsökningsregister och att få hämta in kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Vi ska också överväga om det finns anledning att ytterligare reglera förutsättningarna för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet. Slutligen ska vi överväga om det finns anledning att lagreglera användandet av personlighetstest och tillåtligheten av att ställa frågor om politisk övertygelse och facklig anslutning. Dessutom står det oss fritt att lämna förslag beträffande andra företeelser i arbetslivet som påverkar den personliga integriteten. Läs mer

Dela :