Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (M 1995:04) om inrättande av ytterligare nationalstadsparker

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (M 1995:04) om inrättande av ytterligare nationalstadsparker [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 ) :

Bengt Göransson  []  ( Ordförande )
Sten Jerdenius  []  ( Expert )
Bengt Johansson  []  ( Expert )
Jan Perstad  []  ( Expert )
Lars Sundström  []  ( Sekreterare )
Iréne Tallhage-Lönn  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (M 1995:04) om inrättande av ytterligare nationalstadsparker
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:82.
Lokal : Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 103 33 STOCKHOLM.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:38 Nationalstadsparker. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Göransson, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Sten Jerdenius, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Bengt Johansson, O H sakkunnig, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Irene Tallhage-Lönn, landskapsarkitekt, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Expert : Jan Perstad, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-08-08 t.o.m. 1996-03-27
Sekreterare : Lars Sundström, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1996-03-31
Helena Espmark, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman