Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2018:48 En lärande tillsyn – Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2018:48 En lärande tillsyn – Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg ( 154 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) [ Avslutad 2020 ]

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-16
Direktiv för delegationen, se dir. 2016:51, dir. 2017:119, dir. 2019:6 och dir. 2020:49
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen - Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
SOU 2018:48 En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
SOU 2018:38 Styra och leda med tillit. Forskning och praktik
SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö
SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen
Medverkande :
Ordförande : Christina Forsberg, generaldirektör, fr.o.m. 2019-03-29 t.o.m. 2020-06-24
Ordförande : Laura Hartman, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2019-03-28
Ledamot : Shirin Ahlbäck Öberg, docent, fr.o.m. 2019-03-29 t.o.m. 2020-06-24
Ledamot : Emil Broberg, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2020-02-10
Ledamot : Christina Forsberg, generaldirektör, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-03-28
Ledamot : Gunilla Hult Backlund, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2020-02-10
Ledamot : Rikard Jermsten, generaldirektör, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Kristina Althoff, enhetschef, fr.o.m. 2019-06-25 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Robin Anderson Boström, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Helena Cantù, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Isabell Carnlöf, utredare, fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Johanna Carnö, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-05-08
Expert : Niclas Damm, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Karin Edholm, kansliråd, fr.o.m. 2019-10-09 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Karin Edin, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Christina Eklöf, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Thomas Ericson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Christine Feuk, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Inger Gustafsson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-05-08
Expert : Jakob Hellman, utvecklingsledare, fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Jacob Henriksson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Emma Holstad, kansliråd, fr.o.m. 2019-03-19 t.o.m. 2020-06-24
Sakkunnig : Kasper Irgens, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Anna Kessling, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Maria Lidström, fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Karin Lönnheden, stabschef, fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Erik Magnusson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Lars Modig, kansliråd, fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Jenny Munkelt, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-03-18
Expert : Patrik Olofsson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Håkan Olsson, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Thord Redman, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Tomas Rosenberg, polismästare, fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Lars Seger, chefsjurist, fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24
Expert : Hanna Sjöberg, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Hampus Strömberg, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Expert : Eva Svensson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2020-02-10
Expert : Torkel Winbladh, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-09-09
Expert : Johanna Wockatz, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08
Huvudsekreterare : Anna Lexelius, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-03-11
Huvudsekreterare : Anna Pauloff, tidigare utredningschef, fr.o.m. 2019-04-23 t.o.m. 2020-06-26
Sekreterare : Karin Brandqvist Sundblad, hovrättsassessor, fr.o.m. 2020-04-11 t.o.m. 2020-06-05
Sekreterare : Louise Bringselius, fr.o.m. 2017-01-25 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Karin Ekdahl Wästberg, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-08-11
Sekreterare : Monica Engström, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Pernilla Fexdal, assistent, fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-05-31
Sekreterare : Mattias Fogelgren, fr.o.m. 2017-04-17 t.o.m. 2020-04-28
Sekreterare : Martin Fransson, forskningsledare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20
Sekreterare : Kristin Gunnarsson, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-18
Sekreterare : Lena Hamilton, fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2018-05-17
Sekreterare : Kajsa Hanspers, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-07-31
Sekreterare : Karin Hååg, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-05-31
Sekreterare : Unni Mannerheim, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Ola Norbäck, assessor, fr.o.m. 2019-09-30 t.o.m. 2020-06-26
Sekreterare : Ewa Preston, fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2017-08-13
Sekreterare : Johan Quist, forskningsledare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20
Sekreterare : Emma Sterky, utredningssekreterare, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-04-02
Sekreterare : Katarina Wetter Edman, forskningsledare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 57 st. ♀ 36 ♂ 21 )

Christina Forsberg  [] ( Ledamot )
Laura Hartman  [] ( Ordförande )
Shirin Ahlbäck Öberg  [] ( Ledamot )
Emil Broberg  [] ( Ledamot )
Rikard Jermsten  [] ( Ledamot )
Kristina Althoff  [] ( Expert )
Helena Cantù  [] ( Expert )
Isabell Carnlöf  [] ( Expert )
Johanna Carnö  [] ( Expert )
Niclas Damm  [] ( Expert )
Karin Edholm  [] ( Expert )
Karin Edin  [] ( Expert )
Christina Eklöf  [] ( Expert )
Thomas Ericson  [] ( Expert )
Christine Feuk  [] ( Expert )
Inger Gustafsson  [] ( Expert )
Jakob Hellman  [] ( Expert )
Jacob Henriksson  [] ( Expert )
Emma Holstad  [] ( Expert )
Kasper Irgens  [] ( Sakkunnig )
Anna Kessling  [] ( Expert )
Maria Lidström  [] ( Expert )
Karin Lönnheden  [] ( Expert )
Erik Magnusson  [] ( Expert )
Lars Modig  [] ( Expert )
Jenny Munkelt  [] ( Expert )
Patrik Olofsson  [] ( Expert )
Håkan Olsson  [] ( Expert )
Thord Redman  [] ( Expert )
Tomas Rosenberg  [] ( Expert )
Lars Seger  [] ( Expert )
Hanna Sjöberg  [] ( Expert )
Hampus Strömberg  [] ( Expert )
Eva Svensson  [] ( Expert )
Torkel Winbladh  [] ( Expert )
Johanna Wockatz  [] ( Expert )
Anna Lexelius  [] ( Huvudsekreterare )
Anna Pauloff  [] ( Huvudsekreterare )
Karin Brandqvist Sundblad  [] ( Sekreterare )
Louise Bringselius  [] ( Sekreterare )
Karin Ekdahl Wästberg  [] ( Sekreterare )
Monica Engström  [] ( Sekreterare )
Pernilla Fexdal  [] ( Sekreterare )
Mattias Fogelgren  [] ( Sekreterare )
Martin Fransson  [] ( Sekreterare )
Kristin Gunnarsson  [] ( Sekreterare )
Lena Hamilton  [] ( Sekreterare )
Kajsa Hanspers  [] ( Sekreterare )
Karin Hååg  [] ( Sekreterare )
Unni Mannerheim  [] ( Sekreterare )
Ola Norbäck  [] ( Sekreterare )
Ewa Preston  [] ( Sekreterare )
Johan Quist  [] ( Sekreterare )
Emma Sterky  [] ( Sekreterare )
Katarina Wetter Edman  [] ( Sekreterare )
Gunilla Hulth-Backlund  [] ( Ledamot )
Robin Andersson Boström  [] ( Expert )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Andra betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 2018:48

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2018:48 En lärande tillsyn – Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2018:48?

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) lämnade betänkandet SOU 2018:48.

Vilka medverkade till SOU 2018:48?

Christina Forsberg, Laura Hartman, Shirin Ahlbäck Öberg, Emil Broberg, Rikard Jermsten, Kristina Althoff, Helena Cantù, Isabell Carnlöf, Johanna Carnö, Niclas Damm, Karin Edholm, Karin Edin, Christina Eklöf, Thomas Ericson, Christine Feuk, Inger Gustafsson, Jakob Hellman, Jacob Henriksson, Emma Holstad, Kasper Irgens, Anna Kessling, Maria Lidström, Karin Lönnheden, Erik Magnusson, Lars Modig, Jenny Munkelt, Patrik Olofsson, Håkan Olsson, Thord Redman, Tomas Rosenberg, Lars Seger, Hanna Sjöberg, Hampus Strömberg, Eva Svensson, Torkel Winbladh, Johanna Wockatz, Anna Lexelius, Anna Pauloff, Karin Brandqvist Sundblad, Louise Bringselius, Karin Ekdahl Wästberg, Monica Engström, Pernilla Fexdal, Mattias Fogelgren, Martin Fransson, Kristin Gunnarsson, Lena Hamilton, Kajsa Hanspers, Karin Hååg, Unni Mannerheim, Ola Norbäck, Ewa Preston, Johan Quist, Emma Sterky, Katarina Wetter Edman, Gunilla Hulth-Backlund och Robin Andersson Boström var med när betänkandet SOU 2018:48 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2018:48?

Betänkandet SOU 2018:48 är på 154 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman