: : :

Medverkande i utredning : Niclas Damm

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Niclas Damm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Niclas Damm medverkat i ( 3 st. ):

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) [ Pågående ] [ Expert ]

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)


Beteckning : M 2017:07
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-11-30
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Ardesjö Lundén , Karolina, fr.o.m. 2017-09-14
Expert : Alfredsson, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Andersson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Carlsson, Anna M, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Damm, Niclas, fr.o.m. 2018-10-08
Expert : Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Eriksson, Peder, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Frisk, Michael, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Gerenstein, Thomas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Gerland, Susanne, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Hjerdt, Niclas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Hort, Josia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Johansson, Olof, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Kjellson, Helena, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Kruse, Joakim, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Lindquist, Ingela, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Löfblad, Roland, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Marissink, Mark, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Näslund, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Rinnan, Malin, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sandberg, Thomas, fr.o.m. 2018-12-03
Expert : Sandebjer, Lennart, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sjöberg, Björn, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Staff, Agneta, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-10-04
Expert : Sundby, Jan-Olov, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sörngård, Peter, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Wickström, Helena, fr.o.m. 2018-05-15
Huvudsekreterare : Leijon, Helén, fr.o.m. 2018-02-01
Sekreterare : Bremdal, Patrik, fr.o.m. 2018-07-16 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Leijon, Helén, fr.o.m. 2017-10-01
Sekreterare : Åström, Christer, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-10-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:96 Översyn av vattenförvaltningens organisation [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) [ Pågående ] [ Expert ]

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)


Beteckning : Fi 2016:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-09
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16
Direktiv för delegationen, se dir. 2016:51 och dir. 2017:119
Lokal :
Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 13 oktober 2019.

Sammansättning


Ordförande : Hartman, Laura, fr.o.m. 2016-06-16
Ledamot : Broberg, Emil, fr.o.m. 2016-06-16
Ledamot : Forsberg, Christina, fr.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Hult Backlund, Gunilla, fr.o.m. 2016-06-16
Ledamot : Jermsten, Rikard, fr.o.m. 2018-09-04
Expert : Anderson Boström, Robin, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Cantù, Helena, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Carnö, Johanna, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Damm, Niclas, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Eklöf, Christina, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Ericson, Thomas, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Feuk, Christine, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Gustafsson, Inger, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Henriksson, Jacob, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Kessling, Anna, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Lidström, Maria, fr.o.m. 2018-03-19
Expert : Magnusson, Erik, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Munkelt, Jenny, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-03-18
Expert : Olofsson, Patrik, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Olsson, Håkan, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Redman, Thord, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Sjöberg, Hanna, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Strömberg, Hampus, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Winbladh, Torkel, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-09-09
Expert : Wockatz, Johanna, fr.o.m. 2016-12-20
Huvudsekreterare : Lexelius, Anna, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-03-11
Sekreterare : Bringselius, Louise, fr.o.m. 2017-01-25 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Ekdahl Wästberg, Karin, fr.o.m. 2016-08-15
Sekreterare : Engström, Monica, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Fexdal, Pernilla, fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-10-13
Sekreterare : Fogelgren, Mattias, fr.o.m. 2017-04-17
Sekreterare : Fransson, Martin, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20
Sekreterare : Gunnarsson, Kristin, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-18
Sekreterare : Hamilton, Lena, fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2018-05-17
Sekreterare : Hanspers, Kajsa, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-07-31
Sekreterare : Hååg, Karin, fr.o.m. 2018-04-03
Sekreterare : Mannerheim, Unni, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Preston, Ewa, fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2017-08-13
Sekreterare : Quist, Johan, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20
Sekreterare : Wetter Edman, Katarina, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20

Rapporter

SOU 2017:56Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
SOU 2018:48En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
SOU 2018:38Styra och leda med tillit. Forskning och praktik
SOU 2018:47Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:51 Tillit i styrningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:119 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Indelningskommittén (Fi 2015:09) [ Pågående ] [ Expert ]

Indelningskommittén (Fi 2015:09)


Beteckning : Fi 2015:09
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-04-10
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-07-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:77 och dir. 2017:72
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Holmberg, Barbro, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2018-03-01
Vice ordförande : Johansson, Kent, fr.o.m. 2015-07-02 t.o.m. 2018-03-01
Expert : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-09-20
Expert : Berggren, Matilda, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Berggård, Ina, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Damm, Niclas, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-05-23
Expert : Hermansson, Emma, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05
Expert : Höög, Katarina, fr.o.m. 2017-09-06
Expert : Jendi Linder, Sara, fr.o.m. 2015-12-11
Expert : Jeppson, Martin, fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-03-14
Expert : Johansson, Katarina, fr.o.m. 2017-10-02
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2015-12-11
Expert : Nilsson, Erika, fr.o.m. 2016-09-06
Expert : Rudestad, Annika, fr.o.m. 2016-09-21
Expert : Törner, Lina, fr.o.m. 2016-09-06
Expert : Wahlström, Erik, fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-11-22
Expert : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2016-03-15 t.o.m. 2017-11-22
Huvudsekreterare : Hagstad, Anna, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-02-28
Huvudsekreterare : Krabb, Johan, fr.o.m. 2015-07-02 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Folkesson, Anders, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-01-31
Sekreterare : Frykman, Henrik, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-03-04
Sekreterare : Hagstad, Anna, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-11-30
Sekreterare : Mlayeh, Sami, fr.o.m. 2017-11-16 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Mörck, Johan, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-04-30

Rapporter

SOU 2016:48Regional indelning – tre nya län
SOU 2018:10Volym 1: Myndighetsgemensam inledning – samverkan på regional
Volym 2: Myndighetsgemensam inledning – författningsändringar till följd av ny landsbeteckning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:77 Ny indelning av län och landsting [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:72 Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman