Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2003

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2003 ( 60 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2003 ( 105 st. )

Per Alkestrup och Morten Erritzøe Christensen, Ordentlig opsigelse, 2003

Förlag : Gjellerup.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 17–18.

Odd Friberg, Jan Fougner och Lars Holo, Arbeidsmiljøloven – Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbiedsvern og arbeidarbeidsmiljø m.v. – Kommenatarutgave, åttonde upplagan 2003

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2004 s. 602 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1981, 3:e uppl. 1983, 4:e uppl. 1986, 5:e uppl. 1993, 6:e uppl. 1995, 7:e uppl. 1999.
1–7 uppl. av enbart Odd Friberg.

Petra Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ronnie Eklund i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 41.
Birgitta Nyström i JT 2003–04 s. 183–193.
Tore Sigeman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 3 s. 7.

Katharina Näswall, Johnny Hellgren och Magnus Sverke, Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden, 2003

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Anders Sandgren i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 37.

Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 35–36.
Pernilla Lundblad i EU & Arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8.
Niklas Bruun i TfR 2004 s. 403–404.
Henrik Karl Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2004 s. 114–115.

Magnus Aarbakke, Anmälan av Fougner, Jan & Aasheim, Eli & Øydegard, Johan Kr. & Frogner, Marit B & Bergh, Espen & Sundet, Tron, Omstilling og nedbemanning, 2003 i TfR 2003 s. 438–442

Anmälan av :
Jan Fougner & Eli Aasheim & Johan Kr Øydegard & Marit B Frogner & Espen Bergh & Tron Sundet; Omstilling og nedbemanning, 2003.

Jonas Alberg, Fyllig kommentar till lagen om anställningsskydd nu även med Europarätt i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Lars Lunning & Gudmund Toijer; Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, 8:e uppl. 2002.

Jon Andersen och Kaj Larsen, Aftalt afskedigelse i UfR B 2003 s. 317–324

Mads Bryde Andersen, Anmälan av Jørgen Boe, Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002 i UfR B 2003 s. 107

Anmälan av :
Jørgen Boe; Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002.

Christian Ardhe, EU-lagar behöver förhandsprövas i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 6

Vegard Bø Bahus och Marianne K. Bauhus, Fri flyt av arbeidskraft – EØS-avtalens virkninger i norsk utlendingsrett i Lov og Rett 2003 s. 41–56

Björn Bergman, HTF tar strid för monopol i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 4

Finn Bergstrand, DACO 1931–1937 – En svensk tjänstemannarörelse växer fram [ Tjänstemän & historia Vol. 2 ], 2003

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Ulf Bernitz, Arbetstagares upphovsrätt – Nytt svenskt rättsavgörande om militärmusiker en milstolpe i rättsutvecklingen i Festskrift til Mogens Koktvedgaard (red. Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen och Jens Schovsbo), 2003, s. 27–42

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 87.

Lars Björne, Den nordiska arbetsrättsliga litteraturen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Jura & Historia – Festskrift til Inger Dübeck som forsker (red. Henrik Dam, Lise Dybdahl och Finn Taksøe-Jensen), 2003, s. 293–309

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Mette Borchgrevink, Arbeidstaker som misbruker Internett eller e-post – bedre føre var enn etter snar i Juridisk Årbok 2003, 2003, s. 64–71

Förlag : Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Björn A. Borg och Lars Hammarberg, Ett praktfullt självmål i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 4

Claes Borgström och Holger Eriksson, Skydd för gravida behövs i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 4

Katarina Alexius Borgström, JO och tjänstemännen – En laghistorisk studie [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 93 ], 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Brorsson, Riv upp diskriminerande avtal i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 6

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Tvätta snabbt bort skamfläcken i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 8

Kent Brorsson, Peter Jeppsson och Jonas Milton, AD förvånansvärt liberal i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 6

Niklas Bruun, Konkurrensklausuler i skärningslinjen mellan konkurrens-, marknads- och arbetsrätt i Festskrift til Mogens Koktvedgaard (red. Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen och Jens Schovsbo), 2003, s. 121–139

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Niklas Bruun, Aktuella trender i arbetsrätten – Reflektioner med anledning av en remiss i Ute och inne i svenskt arbetsliv [ Arbetsliv i omvandling Vol. 8 ] (red. Carsten von Otter), 2003, s. 101–112

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2003:8.

Niklas Bruun, EG-domstolen och arbetsrätten sedda inifrån i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Siofra O’Leary; Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002.

Niklas Bruun och Anders von Koskull, Allmän arbetsrätt, 2003

Förlag : Schildt, Esbo.

Anteckningar :
Även utgiven 2006.

Niklas Bruun och Anders von Koskull, Allmän arbetsrätt, 2003

Förlag : Schildt.

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Upp till bevis, Saco! i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 6

Catharina Calleman, Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen [ IFAU Rapport Vol. 4 ], 2003

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2003:04.

Erik Danhard, Turordningsreglernas kärna – om tillräckliga kvalifikationer i Ny Juridik 2003 nr 2 s. 7–57

Ronnie Eklund, Föreningsfriheten i finrummet i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 41

Anmälan av :
Petra Herzfeld Olsson; Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003.

Anna Ekström, En viktig pysventil i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 4

Anna Ekström och Richard Malmborg, Dags för arbetsgivarna att tänka modernt i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 6

Samuel Engblom, Self-employment and the personal scope of labour law – Comparative lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States, 2003

Gunnar Ericson, Byggranskning är missförstådd i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 7

Gunnar Ericson och Peter Kindblom, Dags att sluta slåss mot väderkvarnarna i Lag & Avtal 2003 nr 10 s. 4

Holger Eriksson, Stoppa PTK-förslaget i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 6

Stein Evju, Omarbetad och betydligt utvidgad framställning av EU och arbetsrätten i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten, 3:e uppl. 2002.

Stein Evju, Styringsrett og arbeidsrett – et perspektiv i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 3–32

Stein Evju, Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon – Tillike om ”tillitsvalgte” og noen sider ved den nye arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 175–251

Reinhold Fahlbeck, Arbetare i alla länder, gå in i facket! i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Toke Aidt & Zafiris Tzannatos; Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment, 2002.

Boel Flodgren, Analys som förtjänar internationell spridning i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 34

Anmälan av :
Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Självsanering kan garantera sakliga löner i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 6–7

Hans Gammeltoft-Hansen, Ombudsmandens varetagelse af de forvaltningsretslige hensyn inden for det arbejdsretlige område – nogle generelle betragtninger i Juristen 2003 s. 241–251

Lars Gellner, Att anställa personal, 2003

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Richard Giesen, Posting – Social Protection of Workers vs. Fundamental Freedoms? i Common Market Law Review 2003 s. 143–158

Pär Hallström, Legitimt huvudsyfte avgör i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 8

Peter Hanau och Michael Gotthardt, Utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning 1995–2001, 2003

Förlag : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Stockholm.

Christopher Hansteen och Hans Chr Monsen, Anmälan av Peter Wahlgren (red), Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 37–51

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Ole Hasselbalch, Lønfastsættelse ved domstolene – U 2002/2060 H i UfR B 2003 s. 64–68

Frank Hendrickx, Protection of worker’s personal data in the European Union – Two studies – 1. Study on the protection of worker’s personal data in the European Union: general issues and sensitive data – 2. Study on the protection of worker’s personal data in the European Union: surveillance and monotoring at work, 2003

Gustav Herrlin, Oorganiserade betalar facklig verksamhet i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 8

Petra Herzfeld Olsson, Ytterst välkommet tillskott till litteraturen om EU-stadgan i EU & arbetsrätt 2003 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Tamara Hervey & Jeff Kenner (red): Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights, A legal perspective, 2003.

Nils Högström, Statens policy vacklar i Advokaten 2003 nr 1 s. 20

Anteckningar :
Om att arbetsmarknadsorganisationer yrkar ersättning för rättegångskostnader.

Dan Holke, Svensk arbetsrätt i en internationell ekonomi, 2003

Förlag : Landsorganisationen i Sverige, Stockholm.

Dan Holke och Erland Olauson, Politisk strejk är en rättighet i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 6

Harald Irgens-Jensen, Anmälan av Bernhard Vigen, Arbeidstakeres opphavsrett – Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold, 2001 i Lov og Rett 2003 s. 59–64

Anmälan av :
Bernhard Vigen; Arbeidstakeres opphavsrett – Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold, 2001.

Henning Jakhelln, Dommeres uavhengighet – Arbeidsrettens leder i Lov og Rett 2003 s. 305–306

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Riv inte upp avtalsmodellen i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 6–7

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Märklig tvist om arvoden i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 4

Kent Källström, Välgjord introduktion till Europabolag i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 35

Anmälan av :
Hanna Johansson & Lars Pehrson & Kerstin Allberg; Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal, 2001.

Kent Källström, En annan tolkning i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 8

Ulf Kjerulff och Johanna Read Hilmarsdottir, DOs roller måste renodlas i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 4

Mads Krarup och Yvonne Frederiksen, Ansattes private brug af arbejdsgivers it i Advokaten (dk) 2003 nr 12 s. 326–327

Jens Kristiansen, Offentlige personaleforhold i en brydningstid i Juristen 2003 s. 252–273

Jorma Kuopus, Integritetsskyddet i arbetslivet i FJFT 2003 s. 593–608

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Landstingsförbundet, Kroppsvisitation av arbetstagare, 2003

Förlag : Landstingsförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
Måns Hensjö.

David Lewis, Anmälan av Lucy Vickers, Freedom of Speech and Employment, 2002 i Industrial Law Journal 2003 s. 72–74

Anmälan av :
Lucy Vickers; Freedom of Speech and Employment, 2002.

Birgitta Lind, Missar bör åtgärdas i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 35

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jonas Malmberg; Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, Ds 2002:56.

Ulrika Lindvall, Kristina Fors och Marie Streiffert, Arbetsrätt och konkurrensrätt [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 16 ], 2003

Pernilla Lundblad, Historiska och rättspolitiska perspektiv på EUs arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Jeff Kenner; EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002.

Jonas Malmberg, Bred analys av socialrättens grundläggande strukturer i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Lotta Vahlne Westerhäll; Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av social trygghet, 2002.

Jonas Malmberg, Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2003 nr 3–4 s. 177–188

Jonas Malmberg, Nyttig handbok om Europarådets sociala stadga i EU & arbetsrätt 2003 nr 3 s. 8

Anmälan av :
David Harris & John Darcy; The European Social Charter, 2001.

Jonas Malmberg, Barry Fitzpatrick, Michael Gotthardt, Sylvaine Laulom, Antonio Lo Faro, Taco van Peijpe och Andrzej Świątkowski, Effective Enforcement of EC Labour Law (red. Jonas Malmberg), 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Milton, Onödig lagstiftning i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 4

Jonas Milton, Skydd för gravida finns i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 8

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i UfR B 2003 s. 104–105

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Ruth Nielsen, Anmälan av Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002 i UfR B 2003 s. 108–109

Anmälan av :
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Wanjiru Njoya, The Interface Between Redundancy and TUPE Transfers i Industrial Law Journal 2003 s. 123–128

Per Norberg, Replik till Nils Wahl angående Arbetsrätt och konkurrensrätt i SvJT 2003 s. 1130–1136

Anteckningar :
Jämför Nils Wahl i SvJT 2003 s. 394–401.

Per Norberg, Market Analysis in Competition and Equal Pay Cases i Normative development in the welfare state – legal studies of employment, family and social security within the Norma research programme, 2003, s. 21–27

Anteckningar :
Norma 2003:2.

Sören Öman, Två gedigna böcker om integritetsskydd i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Sören Öman, Anmälan av Annamaria J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002 i SvJT 2003 s. 1149–1153

Anmälan av :
Annamaria J. Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Karl Pfeifer, Hjälp för vägval vid övertalighet i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 34

Anmälan av :
Pia Juhlin & Lars Sundström & Per Tengblad; Trygg i omställning – Vägval för arbetsgivare och fack, 2002.

Einar Østerdahl Poulsson, Betydningen av om ansatte følger med for spørsmålet om det foreligger overdragelse etter rådsdirektiv 77/187 EØF, jfr. arbeidsmiljøloven kpt. XII A – replikk til advokat Atle S. Johansen (Lov og Rett nr. 7/2002, s. 447–453) i Lov og Rett 2003 s. 57–58

Merete Preisler, Ansættelsesændringer under orlov i UfR B 2003 s. 351–356

Peter Ruhr och Kåre Mønsted, Grænsen for ansattes private brug af arbejdsgivers it-faciliteter i Advokaten (dk) 2003 nr 10 s. 264–267

Anders Sandgren, En bok för alla i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 35

Anmälan av :
Tommy Iseskog; Personaljuridik, 15:e uppl., 2002.

Anders Sandgren, Rättsfallskommentar – AD 2003 nr 40 i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 30

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2003 nr 40.

Tore Sigeman, Industriell demokrati – efter fyra decennier i Festskrift till Gustaf Lindencrona (red. Richard Arvidsson, Peter Melz och Christer Silfverberg), 2003, s. 405–417

Förlag : Norstedts Juridik.

Tore Sigeman, Åtskilligt matnyttigt även för nordiska läsare i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6

Anmälan av :
Peter Hanau & Heinz-Dietrich Steinmeyer & Rolf Wank; Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002.

Tore Sigeman, Grundlig skildring av facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet i EU & arbetsrätt 2003 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Petra Herzfeld Olsson; Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003.

Tore Sigeman, Die Rolle des Arbeitsrechts in der Europäischen Einigung i Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok 2001–2002 [ Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis Vol. 34 ], 2003, s. 79–90

Förlag : Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Uppsala.

Roger Sjöstrand, Parterna kan ta över i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 4

Peter Stare, Att anställa för begränsad tid, andra upplagan 2003

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Hans Stark, Efterlängtad LAS-kommentar i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33

Anmälan av :
Lars Lunning & Gudmund Toijer; Anställningsskydd, 8:e upplagan, 2002.

Tron Sundet, Anmälan av Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen i Lov og Rett 2003 s. 122–126

Anmälan av :
Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen.

Dennis Töllborg, Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002 i FJFT 2003 s. 567–584

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lucy Vickers, Freedom of Religion and the Workplace – The Draft Employment Equality (religion or Belief) Regulations 2003 i Industrial Law Journal 2003 s. 23–36

Lars Viklund, En bra genväg till arbetsdomstolens praxis i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 35

Anmälan av :
Sören Öman; Anställningsskyddspraxis, 2002.

Nils Wahl, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i SvJT 2003 s. 394–401

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Anteckningar :
Replik av Per Norberg i SvJT 2003 s. 1130–1136.

Bertil Wennergren, ”Oavsättlighet och avtalsfrihet” i SvJT 2003 s. 723–727

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 90.

Ola Wiklund, Bärande argument saknas i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 8

Sanna Wolk, Lärarundantaget i omvandling i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2003 s. 415–426

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2003 ( 1 st. )

Patientdatautredningen ( 2003–2007 )

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Departement : Socialdepartementet ( S 2003:03 )

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

» Utredningsdirektiven (dir. 2003:42)

» Tilläggsdirektiven dir. 2004:95

» Tilläggsdirektiven dir. 2005:150

» Huvudbetänkandet SOU 2006:82 Patientdatalag

» Slutbetänkandet SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.

En särskild utredare tillkallas för att utarbeta förslag till en särskild författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Författningen skall bl.a. innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som skall få tas in i registret och vad som skall krävas för detta. Sådana krav kan gälla t.ex. om samtycke från den uppgifterna avser är nödvändigt, vad uppgifterna skall få användas till, vem som skall få tillgång till dem samt vad som skall gälla för register av olika livslängd och för bevarande av uppgifterna. Vid utarbetandet av en sådan reglering skall utredaren beakta bestämmelserna om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EG-direktivet om personuppgifter). Läs mer

Dela :