: : :

Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Straffsystemkommittén (Ju 1992:07) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1992:47
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:91 Ett reformerat straffsystem – Del 1-III [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 7 ♂ 15 ) :

Erland Aspelin  []  ( Ordförande )
Kia Andreasson  []  ( Ledamot )
Britta Bjelle  []  ( Ledamot )
Sigrid Bolkéus  []  ( Ledamot )
Kjell Eldensjö  []  ( Ledamot )
Gun Hellsvik  []  ( Ledamot )
Ingbritt Irhammar  []  ( Ledamot )
Göran Magnusson  []  ( Ledamot )
Jerry Martinger  []  ( Ledamot )
Birgitta Rasmussen  []  ( Ledamot )
Karl Gustaf Sjödin  []  ( Ledamot )
Jan Andersson  []  ( Sakkunnig )
Martin Borgeke  []  ( Sekreterare )
Gunnar Engström  []  ( Sakkunnig )
Sigurd Heuman  []  ( Sakkunnig )
Madeleine Leijonhufvud  []  ( Sakkunnig )
Staffan Levén  []  ( Sakkunnig )
Gerardus (Jerry) Ruijsenaars  []  ( Sakkunnig )
Ulf Strandmark  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Wersäll  []  ( Sakkunnig )
Mats Loberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)


Beteckning : Ju 1992:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:47.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 74 (Borgeke), direktval 040-35 58 73 (Loberg), direktval 040-35 58 76 (Nilsson Hjorth).
0

Sammansättning


Ordförande : Aspelin, Erland t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Andreasson, Kia, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Bjelle, Britta t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Bolkéus, Sigrid t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Eldensjö, Kjell t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Hellsvik, Gun, fr.o.m. 1994-10-24 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Irhammar, Ingbritt t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Magnusson, Göran t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Martinger, Jerry t.o.m. 1994-10-23
Ledamot : Rasmussen, Birgitta t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Sjödin, Karl Gustaf t.o.m. 1994-11-13
Sakkunnig : Andersson, Jan t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Borgeke, Martin, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Engström, Gunnar t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Heuman, Sigurd t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Leijonhufvud, Madeleine t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Levén, Staffan t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Ruijsenaars, Gerardus (Jerry) t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Strandmark, Ulf t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Wersäll, Fredrik t.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Borgeke, Martin t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-11-30
Loberg, Mats t.o.m. 1994-05-31
Nilsson, Bob, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-10-31

Rapporter

SOU 1995:91Ett reformerat straffsystem
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman