Hem: Teman: Offentliga utredningar:

EU-gränskontrollutredningen (Ju 1994:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

EU-gränskontrollutredningen (Ju 1994:01) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:131 Skyddet vid den inre gränsen [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 5 ♂ 14 ) :

Ulf Arrfelt  []  ( Ordförande )
Kaeth Gardestedt  []  ( Ledamot )
Carl-Fredrik Graf  []  ( Ledamot )
Ingbritt Irhammar  []  ( Ledamot )
Kenth Karlsson  []  ( Ledamot )
Fanny Rizell  []  ( Ledamot )
Karl Gustaf Sjödin  []  ( Ledamot )
Nils T. Svensson  []  ( Ledamot )
Birthe Sörestedt  []  ( Ledamot )
Sigurd Heuman  []  ( Expert )
Jörn Jacobsson  []  ( Expert )
Ulf Larsson  []  ( Expert )
Gunnel Lindberg  []  ( Expert )
Kurt Malmström  []  ( Expert )
Bengt Månsson  []  ( Sekreterare )
Sten Pålsson  []  ( Expert )
Ted Stahl  []  ( Expert )
Kazimir Åberg  []  ( Expert )
Lars Henriksson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

EU-gränskontrollutredningen (Ju 1994:01)


Beteckning : Ju 1994:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1995-01-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 72 (Henriksson) Direktiv för utredningen, se dir. 1993:131. Utredningen har avgett (SOU 1994:131) Skyddet vid den inre gränsen. Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Ordförande : Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1994-01-04 t.o.m. 1994-10-14
Ledamot : Gardestedt, Kaeth, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Graf, Carl-Fredrik, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Irhammar, Ingbritt, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Karlsson, Kenth, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Rizell, Fanny, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Sjödin, Karl Gustaf, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Svensson, Nils T., fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Sörestedt, Birthe, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1994-03-14 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Larsson, Ulf, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Malmström, Kurt, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Månsson, Bengt, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Pålsson, Sten, fr.o.m. 1994-02-14 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Stahl, Ted, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Åberg, Kazimir, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Månsson, Bengt, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-09-11
Henriksson, Lars, fr.o.m. 1994-04-01 t.o.m. 1994-09-11

Rapporter

SOU 1994:131Skyddet vid den inre gränsen.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman