Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05) [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 35 st. ♀ 17 ♂ 18 ) :

Bertil Hübinette  []  ( Ordförande )
Kia Andreasson  []  ( Ledamot )
Claes Beyer  []  ( Ledamot )
Ann-Marie Fagerström  []  ( Ledamot )
Per Erik Granström  []  ( Ledamot )
Jan Hellman  []  ( Ledamot )
Ulla-Britt Johansson  []  ( Ledamot )
Aina Jonsson  []  ( Ledamot )
Veronica Jonsson  []  ( Ledamot )
Göran Magnusson  []  ( Ledamot )
Helena Streiffert  []  ( Ledamot )
Ove Svensson  []  ( Ledamot )
Krister Thelin  []  ( Ledamot )
Bo Broomé  []  ( Sakkunnig )
Hans-Erik Jonasson  []  ( Sakkunnig )
Björn Orrhede  []  ( Sakkunnig )
Kjell Persson  []  ( Sakkunnig )
Carina Stävberg  []  ( Sakkunnig )
Susanne Billum  []  ( Expert )
Göran Björlin  []  ( Expert )
Maria Bredberg  []  ( Expert )
Meijt Cederdahl  []  ( Expert )
Sigurd Heuman  []  ( Expert )
Janåke Kvennberg  []  ( Expert )
Anna-Karin Lundin  []  ( Expert )
Bertil Nordblom  []  ( Expert )
Solveig Riberdahl  []  ( Expert )
Stefan Rubenson  []  ( Expert )
Katarina Wingqvist  []  ( Expert )
Eva Årestad-Rosberg  []  ( Expert )
Helén Ängmo  []  ( Expert )
Susanne Bagge  []  ( Sekreterare )
Birgitta Holmgren  []  ( Sekreterare )
Staffan Lind  []  ( Sekreterare )
Torbjörn Nordenson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)


Beteckning : Ju 1995:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:102, dir. 1997:50. och dir. 1998:22
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1995-10-27 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Andreasson, Kia, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Beyer, Claes, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Fagerström, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Granström, Per Erik, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Hellman, Jan, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Johansson, Ulla-Britt, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jonsson, Aina, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jonsson, Veronica, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Streiffert, Helena, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Svensson, Ove, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Thelin, Krister, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Broomé, Bo, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Jonasson, Hans-Erik, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Orrhede, Björn, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Persson, Kjell, fr.o.m. 1995-11-29 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Stävberg, Carina, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Billum, Susanne, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Björlin, Göran, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Bredberg, Maria, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Cederdahl, Meijt, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Kvennberg, Janåke, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Nordblom, Bertil, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-11-25
Expert : Riberdahl, Solveig, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Rubenson, Stefan, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Wingqvist, Katarina, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Årestad-Rosberg, Eva, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Ängmo, Helén, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-04-21
Sekreterare : Bagge, Susanne, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Holmgren, Birgitta, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Lind, Staffan, fr.o.m. 1995-08-14 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Nordenson, Torbjörn, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1998-10-31

Rapporter

SOU 1998:88Domaren och Beredningsorganisationen
- utbildning och arbetsfördelning.
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 29 juni
1998.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman