: : :

Patientdatautredningen (S 2003:03) – Utredning med Sören Öman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Patientdatautredningen (S 2003:03) [ Avslutad 2007 ] – Utredning med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:82 Patientdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 37 st. ♀ 17 ♂ 20 ) :

Sigurd Heuman  []  ( Särskild utredare )
Ulrika Axelsson Jonsson  []  ( Sakkunnig )
Anders Ekholm  []  ( Sakkunnig )
Daniel Forslund  []  ( Sakkunnig )
Petter Granqvist  []  ( Sakkunnig )
Erik Hjulström  []  ( Sakkunnig )
Stefan Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Eva Lenberg  []  ( Sakkunnig )
Karin Lewin  []  ( Sakkunnig )
Anne Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Helena Rosén  []  ( Sakkunnig )
Petra Zetterberg Ferngren  []  ( Sakkunnig )
Sören Öman ( Sakkunnig )
Jan Adolfsson  []  ( Expert )
Anders Alexandersson  []  ( Expert )
Nils Blom  []  ( Expert )
Jan Edling  []  ( Expert )
Anders Ekbom  []  ( Expert )
Nils Feltelius  []  ( Expert )
Ulrika Geijer  []  ( Expert )
Harald Heijbel  []  ( Expert )
Lars Henriksson  []  ( Expert )
Katja Isberg Amnäs  []  ( Expert )
Gösta Jedberger  []  ( Expert )
Pia-Maria Jonsson  []  ( Expert )
Gabriella Kollander Fållby  []  ( Expert )
Bo Lindström  []  ( Expert )
Ulla Lönnqvist Endre  []  ( Expert )
Eva Nilsson  []  ( Expert )
Elisabeth Rynning  []  ( Expert )
Göran Stiernstedt  []  ( Expert )
Anna Tansjö  []  ( Sekreterare )
Cecilia Törnblom  []  ( Expert )
Lars Wallentin  []  ( Expert )
Tomas Forenius  []  ( Sekreterare )
Ingegärd Lind  []  ( Sekreterare )
Petra Otterblad-Olausson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Patientdatautredningen (S 2003:03)


Beteckning : S 2003:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:42, dir. 2004:95 och dir. 2005:150
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2003-04-03
Sakkunnig : Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2005-10-10 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Forslund, Daniel, fr.o.m. 2005-03-01
Sakkunnig : Granqvist, Petter, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Hjulström, Erik, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-17
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-06-30
Sakkunnig : Lenberg, Eva, fr.o.m. 2005-10-10
Sakkunnig : Lewin, Karin, fr.o.m. 2006-10-18
Sakkunnig : Nilsson, Anne, fr.o.m. 2004-10-25 t.o.m. 2005-05-24
Sakkunnig : Rosén, Helena, fr.o.m. 2006-07-01
Sakkunnig : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2004-10-24
Sakkunnig : Öman, Sören, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Adolfsson, Jan, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-06-23
Expert : Alexandersson, Anders, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Blom, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Edling, Jan, fr.o.m. 2007-01-22
Expert : Ekbom, Anders, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Feltelius, Nils, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Heijbel, Harald, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Henriksson, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2006-03-26
Expert : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Jedberger, Gösta, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2007-01-21
Expert : Jonsson, Pia-Maria, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2004-03-31
Expert : Kollander Fållby, Gabriella, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Lindström, Bo, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2003-05-12
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2004-06-24 t.o.m. 2006-10-17
Expert : Otterblad Olausson, Petra, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2004-06-24
Expert : Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2006-03-27
Expert : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2006-07-01
Expert : Törnblom, Cecilia, fr.o.m. 2006-10-18
Expert : Wallentin, Lars, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2007-01-21
Sekreterare : Forenius, Tomas, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Lind, Ingegärd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2006-07-11

Rapporter

SOU 2006:82Patientdatalag
SOU 2007:48Patientdata och läkemedel m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman