Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lars Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Nilsson medverkat i ( 21 st. ):

Miljötillståndsutredningen (KN 2023:02) [ Pågående ] [ Expert ]
Miljötillståndsutredningen (KN 2023:02)
Departement : Klimat- och näringslivsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2023-06-08 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2023:78
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2024.
Medverkande :
Särskild utredare : Camilla Adolfsson, jurist, fr.o.m. 2023-06-08 t.o.m. 2024-05-31
Sekreterare : Rasmus Firon, utredare, fr.o.m. 2023-09-01
Sekreterare : Henrik Josefsson, docent, fr.o.m. 2023-09-18
Sekreterare : Ida Edwertz, ämnesråd, fr.o.m. 2023-08-28
Sekreterare : Jesper Blomberg, specialistråd, fr.o.m. 2023-09-01
Sekreterare : Kristina Dreijer, hovrättsråd, fr.o.m. 2023-11-01
Sekreterare : Rebecca Wennerberg, jur. kand., fr.o.m. 2023-09-01
Sekreterare : Henrik Löv, f.d. hovrättsråd, fr.o.m. 2023-09-01
Sakkunnig : Anna Cedrum, ämnesråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Filip Vestling, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Fredric Gemsjö, ämnesråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Håkan Alfredsson, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Joanna Wänblad, rättssakkunnig, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Lina Weinmann, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Linn Gloppestad, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Linn Åkesson, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Lotta Lewin Pihlblad, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Madeleine Ehlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Sanna Keivanlo, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Sebastian Axelsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-10-01
Sakkunnig : Simon Isaksson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Anna Isberg, jurist, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Carl-Philip Jönsson, tekniskt råd, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Christoffer Lundqvist, miljöjurist, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Johanna Hjärtberg, handläggare, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Magnus Langendoen, enhetschef, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Mikael Hägglöf, advokat, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Lars Nilsson, handläggare, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Oscar Alarik, chefsjurist, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Teresia Persson, handläggare, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Tobias Kluge, branschjurist, fr.o.m. 2023-10-01
Expert : Åsa Hill, jurist, fr.o.m. 2023-10-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille (UD 2022:01) [ Avslutad 2023 ] [ Expert ]
Utredningen om en mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille (UD 2022:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2022-02-24 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:9 och dir. 2023:54
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 juli 2023.
Utredningen har avgett :
SOU 2023:42 Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden
Medverkande :
Särskild utredare : Anna Erman, hovrättsråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Lisa Grehn, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Henrik Gustavsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Pernilla Josefsson Lazo, enhetschef, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Elin Klockars Pontén, kansliråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-04-16
Sakkunnig : Linnea Munkhammar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Olof Zachrisson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Expert : Björn Linderoth, ämnesråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Expert : Lars Nilsson, departementsråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Expert : Anders Wallén, enterprisearkitekt, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Expert : Patrik Åsén, projektledare, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sekreterare : Sanna Berg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-07-31
Sekreterare : Elin Gunnarsson, master i offentlig förvaltning, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-08-14
Sekreterare : Anneli Lindahl Kenny, f.d. ambassadör, fr.o.m. 2022-04-11 t.o.m. 2022-04-30
Sekreterare : Anneli Lindahl Kenny, f.d. ambassadör, fr.o.m. 2022-07-09 t.o.m. 2023-07-31
Sakkunnig : Olivia Hübinette, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-04-17 t.o.m. 2023-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11) [ Avslutad 2022 ] [ Sakkunnig ]
2020 års tolktjänstutredning (S 2020:11)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-07-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:79 och dir. 2021:112
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 mars 2022.
Medverkande :
Särskild utredare : Malin Ekman Aldén, fr.o.m. 2020-07-30 t.o.m. 2022-01-15
Sakkunnig : Helena Hagelroth, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Sakkunnig : Kerstin Hultgren, ämnesråd, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Sakkunnig : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Ylva Branting, utredare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Greger Bååt, styrelseordförande, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Emma Everitt, handläggare, fr.o.m. 2021-02-07 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Birgitta Fagervall-Yttling, handläggare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-02-06
Expert : Lena Fernström, ombudsman, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Emmanuel Galaup, utredare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Isabella Hagnell, jurist, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Robert Hecht, handläggare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Tobias Palmkvist, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Joel Puosette-Liljeqvist, kvalificerad handläggare, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Anders Silvetärn, styrelseledamot, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Karina Solax-Stridh, undervisningsråd, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Andreas Stjärnström, ombudsman, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Expert : Catarina Wigren-Svensk, styrelseledamot, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15
Sekreterare : Tarja Birkoff, utvecklingsstrateg, fr.o.m. 2020-09-01
Sekreterare : Sarah Cagnell, rådman, fr.o.m. 2020-11-01
Kommunikatör : Erica Lawesson, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2020-10-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09) [ Avslutad 2019 ] [ Expert ]
Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken
Medverkande :
Särskild utredare : Martin Olauzon, utredare, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-05-07
Expert : Sophie Ahlstrand, kansliråd, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-01-29
Expert : Ingrid Birgersson, jurist, fr.o.m. 2019-01-30 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Vanessa Bonsib, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-01-29
Expert : Anna Bruce, forskare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Kenneth Eliasson, utredare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Helena Hagelroth, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Christina Hassel, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Per-Olof Hedvall, docent, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Anders Hektor, kansliråd, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Jeanette Jarmlinger, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-03-18 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Annika Järemo, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Amanda Lindberg, styrelseordförande, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Frida Nannesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-01-29
Expert : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Lena Olofsson Warstrand, ämnesråd, fr.o.m. 2019-01-30 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Martin Qvist, filosofie doktor, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Elena Roksmann, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Anna Schölin, kansliråd, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Linda Svanhed, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-03-17
Expert : Anna Thomsson, handläggare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Elisabeth Wallenius, ordförande, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Sofia Wennberg di Gasper, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2018-09-02
Expert : Lisa Widén, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2018-09-02
Expert : Karl-Oskar Öhman, utredare, fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-04-30
Sekreterare : Anders Berg, revisionsdirektör, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-05-07
Sekreterare : Malin Gedda, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-03-29 t.o.m. 2018-04-17
Sekreterare : Hanna Åkesson, samordnare, fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2019-05-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03) [ Avslutad 2018 ] [ Sakkunnig ]
Samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-10-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:85 och dir. 2017:113
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:58 Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning
Medverkande :
Särskild utredare : Anita Johansson, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Tomas Falksveden, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-03-28
Sakkunnig : Mathias Häggblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-05 t.o.m. 2018-03-27
Sakkunnig : Anna Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-02
Sakkunnig : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2017-07-05
Expert : Mattias Andersson, projektledare, fr.o.m. 2017-07-05
Expert : Erika Johansson, utredare, fr.o.m. 2018-02-19
Expert : Tom Petersen, utredare, fr.o.m. 2017-07-05
Expert : Romina Ramos, utredare, fr.o.m. 2017-07-05 t.o.m. 2018-02-18
Expert : Sara Rhudin, handläggare, fr.o.m. 2017-07-05
Expert : Mikael Stridsberg, utredare, fr.o.m. 2017-07-05
Sekreterare : Lisa Ahlström, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Pernilla Sandgren, fr.o.m. 2017-06-18 t.o.m. 2018-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:53 och dir. 2014:166
Utredningens arbete avslutades 31 december 2014. Se tilläggsdirektiv 2014:166. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Lisa Sennerby Forsse, fr.o.m. 2014-04-28 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Eva Alfredsson, analytiker, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Agneta Alriksson, kansliråd, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Stefan Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Björn Carlén, forskare miljöekonomi, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Rolf Carman, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Erik Eriksson, enhetschef, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Hillevi Eriksson, klimatspecialist, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Mats-Olof Hansson, kansliråd, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Eva Jernbäcker, handläggare, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Therese Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Lars Nilsson, miljöchef, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Mattias Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Markku Rummukainen, professor, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Martin Sjödahl, enhetschef, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Per Stagnell, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-07-01
Sakkunnig : Anna Törner, kansliråd, fr.o.m. 2014-07-01
Huvudsekreterare : Stefan Nyström, fr.o.m. 2014-06-04 t.o.m. 2015-11-02
Sekreterare : Petronella Troselius, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-11-02
Lars Westermark, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2014-11-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (N 2012:05) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (N 2012:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-07-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:78
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg - Del 1 och 2
Medverkande :
Särskild utredare : Johansson Thomas B., fr.o.m. 2012-07-05 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Jessica Alenius, vice vd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Eva Alfredsson, analytiker, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Agnetha Alriksson, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Stefan Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Svante Axelsson, kanslichef, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Christian Azar, professor, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2012-12-16
Sakkunnig : Henrik Dahlsson, fordonsgasansvarig, fr.o.m. 2013-10-22 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Anna Dubois, professor, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Michelle Ekman, civilingenjör, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-10-21
Sakkunnig : Viktor Gunnarsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Hillevi Hejenstedt, rättslig expert, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-04-30
Sakkunnig : Elisabet Idar Angelov, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Mikael Johannesson, tf. enhetschef, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Bengt Kriström, professor, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Per Kågeson, professor, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Martin Larsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Anders Lewald, enhetschef, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Lars Nilsson, E miljödirektör, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Fredrik Odelram, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-08-31
Sakkunnig : Martin Palm, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Hans Pettersson, G ämnesråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Anders Roth, miljöchef, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Eva Sunnerstedt, civilingenjör, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Ebba Tamm, civilingenjör, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Anna Wallentin, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Henrik Wingfors, jur.kand., fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Huvudsekreterare : Per Kågeson, fr.o.m. 2012-07-05 t.o.m. 2013-10-09
Sekreterare : Hillevi Hejenstedt, rättslig expert, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Lina Jonsson, fr.o.m. 2012-09-04 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Jonas Westin, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-10-31
Kristina Holmgren, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-10-31
Olle Hådell, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-12-16
Håkan Johansson, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-12-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen (S 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen (S 2011:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:26
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
Medverkande :
Särskild utredare : Susanne Billum, justitieråd, fr.o.m. 2011-03-24
Sakkunnig : Christina Fredin, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2011-05-03
Sakkunnig : Lina Lundblad, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-05-03
Sakkunnig : Karin Mossler, kansliråd, fr.o.m. 2011-05-03
Sakkunnig : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-05-03
Sakkunnig : Cecilia Ryberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-05-03
Expert : Eva Bergholm Guhnby, sektionschef, fr.o.m. 2011-05-03
Expert : Thomas Falk, enhetschef, fr.o.m. 2011-05-03
Expert : Eva Hersler, enhetschef, fr.o.m. 2011-05-03
Expert : Karl-Arne Ockell, kommissarie, fr.o.m. 2011-05-03
Expert : Peter Sjöquist, ekonom, fr.o.m. 2011-05-03
Sekreterare : Eva Edström Fors, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-03-15
Sekreterare : Matilda Hansson, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2012-02-16
Sekreterare : Nina Mårtensson, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2012-02-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]
Utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:47 och dir. 2010:137
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:30 Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp
SOU 2012:24 Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Marie Begler, generaldirektör, fr.o.m. 2010-04-23 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Per Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2012-01-31 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Leo Gumpert, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2011-05-23
Expert : Andreas Hermansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Merja Strömberg, kansliråd, fr.o.m. 2011-05-24 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Marie Törn, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2011-05-23
Expert : Anders Widholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2011-05-23
Expert : Gudrun Wirmark, ämnesråd, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-04-03
Expert : Ulrika Åkerdahl, kansliråd, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-01-30
Expert : Carolina Östgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-04-03
Sekreterare : Gabriel Brandström, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Karin Flemström, föredragande, fr.o.m. 2010-05-19 t.o.m. 2011-08-14
Sekreterare : Malin Rothlin, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2011-12-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Hampus Strömberg, undervisningsråd, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2011-11-30
Sekreterare : Eva Wallberg, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Gymnasiesärskolutredningen (U 2009:04) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Gymnasiesärskolutredningen (U 2009:04)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:84 och dir. 2010:27
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
Medverkande :
Särskild utredare : Eva Wallberg, enhetschef, fr.o.m. 2009-09-15 t.o.m. 2011-02-14
Expert : Maud Bergkvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Birgitta Gladh-Carlsson, undervisningsråd, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2010-01-11
Expert : Peter Gröndahl, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Kerstin Göransson, docent, fr.o.m. 2010-09-14 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Peter Karlsudd, docent, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Kerstin Molander, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Agneta Sandén, avdelningschef, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Anna-Lena Stéenson, enhetschef, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2010-09-13
Expert : Henrietta Stein, avdelningschef, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Mats Söderberg, utredare, fr.o.m. 2009-12-08 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Marie Törn, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Mara Westling Allodi, docent, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Carolina Östgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Birgitta Gladh-Carlsson, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-01-12 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Anna Medin, undervisningsråd, fr.o.m. 2010-09-20 t.o.m. 2011-01-15
Sekreterare : Maria Palm, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-08-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:84 Den framtida gymnasiesärskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:27 Tilläggsdirektiv till Gymnasiesärskoleutredningen (U 2009:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (M 2006:06) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Utredningen om genomförande av direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (M 2006:06)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:89, dir. 2007:12 och dir. 2008:125
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:25 Ett energieffektivare Sverige Bilaga, i särskild volym, handlingsplan för energieffektivisering
SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Tomas Bruce, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Katarina Abrahamsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Tea Alopaeus, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Linda Andersson, fastighetsekonom, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Stig-Arne Ankner, avdelningsråd, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Maria Blechingberg, miljöcontroller, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Thomas Broberg, civilekonom, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Lotta Bångens, ordförande, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Sven-Allan Eklund, teknologie licentiat, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Jakob Eliasson, civilekonom, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Sven-Olov Ericson, kansliråd, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Erik Filipsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Anna Forsberg, teknologie licentiat, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Mikael Gustafsson, civilingenjör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Karin Haara, civilingenjör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Ingela Hedge, civilekonom, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lars Holmquist, civilingenjör, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Ulrika Jardfelt, civilingenjör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Peter Energiexpert Johansson, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Magnus Kristiansson, projektledare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Jari Lalli, fastighetschef, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lise Langseth, divisionschef, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Anders Mattsson, förhandlingschef, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lotta Medelius-Bredhe, ämnesråd, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Lars Nilsson, miljödirektör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Olle Oskarsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Tobias Persson, fil. doktor, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Lars Roth, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Birgitta Resvik, civilingenjör, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Edvard Sandberg, energiexpert, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Göran Svensson, utredare, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Ebba Tamm, civilingenjör, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Henrik Wingfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Bengt Wånggren, utvecklingschef, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-11-18
Expert : Mikael Zivkovic, energispecialist, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-11-18
Huvudsekreterare : Anders Lundin, fr.o.m. 2007-05-10 t.o.m. 2008-11-30
Sekreterare : Olle Högrell, fr.o.m. 2007-08-01 t.o.m. 2008-11-30
Sekreterare : Agneta Persson, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:25 Ett energieffektivare Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:1, dir 2002:124 och dir. 2002:158
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Berit Rollén, förhandlare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Sofia Bergström, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Helena Carlestam, utredare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Jan Ekberg, professor, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Karin Ekenger, expert, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Anna Falk, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Peter Fylking, enhetsexpert, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Ola Gustafsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Ing-Marie Hansson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Leif Lindberg, utredare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Pernilla Lundblad, jurist, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Lars Nilsson, departementsråd, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Åsa Persson, expert, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Thord Pettersson, utredare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Pontus Ringborg, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Lena Schröder, avdelningschef, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Mårten Sundmark, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Kristof Tamas, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Expert : Åke Zettermark, internationell sekreterare, fr.o.m. 2002-02-25
Sekreterare : Kerstin Lundegard, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-02-25 t.o.m. 2003-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:116 EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Emissionsforskningsutredningen (K 1998:10) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Emissionsforskningsutredningen (K 1998:10)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-10-29
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:35 Ren luft på väg
Medverkande :
Särskild utredare : Bo Oscarsson, fr.o.m. 1999-05-04 t.o.m. 2000-04-27
Expert : Lars Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 1999-08-14
Expert : Göran Friberg, enhetschef, fr.o.m. 1999-08-10 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Lars Guldbrand, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1999-08-15 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Göran Hammarberg, direktör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Alice Kempe, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Mats Linder, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Carl Naumburg, civilingenjör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Lars Nilsson, miljödirektör, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Tommy Nordin, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Lars Näsman, vice verkst. direktör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Larsolov Olsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-08-10 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Harald Perby, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Björn Renlund, civilingenjör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Mats Wallin, överingenjör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Expert : Stephen Wallman, direktör, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-04-14
Huvudsekreterare : Peringe Grenfelt, professor, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-14
Sekreterare : MariAnne Olsson, jur.kand, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:35 Ren luft på väg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-03-19
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:20.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt
SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Lars Hedfors, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Rune Evensson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Isa Halvarsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Christer Hedberg, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Rolf Kenneryd, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Ronny Korsberg, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Per Landgren, fr.o.m. 1998-12-09 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Lena Larsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Per Rosengren, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Lisbeth Staaf-Igelström, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Ledamot : Michael Stjernström, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 1998-12-08
Sakkunnig : Stefan Jönsson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Anders Kristoffersson, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Per Sjöblom, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Robert Boije, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Gerd Grip, fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Eveline Nilsson, fr.o.m. 1999-04-06 t.o.m. 2000-05-02
Expert : Lars Nilsson, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-05-02
Sekreterare : Per Classon, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Lena Dahl, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-05-09
Sekreterare : Katinka Hort, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2000-05-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén angående särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting (In 1996:01) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Kommittén angående särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting (In 1996:01)
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-09-29
Direktiv för se dir. 1996:67. Kommittén beräknas slutföra sitt uppdrag andra delen av 1998.
Medverkande :
Ordförande : Sören Häggroth, statssekreterare, fr.o.m. 1996-09-19
Ledamot : Erik Ander, utredare, fr.o.m. 1996-09-19
Ledamot : Agneta Rönn-Diczfalusy, departementsråd, fr.o.m. 1996-09-19
Ledamot : Lena Thalin, sektionschef, fr.o.m. 1996-09-19
Ledamot : Erika Thelning, överdirektör, fr.o.m. 1996-09-19
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-19
Expert : Lars-Åke Almqvist, fr.o.m. 1998-01-01
Expert : Tore Hamnegård, förhandlingschef, fr.o.m. 1996-09-19
Expert : Eva Hjortendal-Hellman, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1997-03-01
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-19
Expert : Jeanette Rigné, förbundsstyrelseledamot, fr.o.m. 1996-09-19
Expert : Sten Törnblom, andre ordförande, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Per Högström, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-04-15
Sekreterare : Åsa Persson, fil.kand., fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:91 Nya grepp – kommunal förnyelse och kompetensutveckling [ pdf ]
Kommunikationskommittén (K 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Kommunikationskommittén (K 1995:01)
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1994:140 och dir. 1996:35.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken - delbetänkande 1
SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken - delbetänkande Om beskattning av vägtrafiken - delbetänkande 2
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken - slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Rolf Annerberg, generaldirektör, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Elving Andersson, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Karin Johansson, sakkunnig, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Leif Marklund, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Bo Nilsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Inger Segelström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Kenth Skårvik, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Ingemar Siby, kooperativ företagare, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Karin Svensson, adjunkt, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Per Westerberg, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Åke Andersson, ekonomidirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Arwidsson, departementsråd, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-31
Expert : Catharina Blom, enhetschef, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bo Carlsund, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Mats Ekenger, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Anna Lisa Engström, direktör, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1996-12-31
Expert : Maria Eriksson, projektledare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Sonja Ewerstein, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Maria Gustavsson, glesbygdsråd, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Yvonne Gustavsson, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1995-05-31
Expert : Gunnar Hermansson, förbundsdirektör, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Yngve Johansson, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Staffan Karlsson, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Urban Karlström, generaldirektör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Silja Klint, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-11 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Helen Källberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-25
Expert : Jan Källsson, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Katarina (Kajsa) Larsson, studerande, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Åsa Lindell-Byström, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ingemar Lundin, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Richard Montgomery, vägdirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lars Nilsson, pol. sakkunnig, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Helene Norberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Olof Nordell, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-04-22
Expert : Tommy Nordin, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Carina Norgren, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Göran Nyström, föredragande, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Kurt Palmgren, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Anders Roth, trafiksekreterare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karin Schibbye, landsarkivarie, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Skagersjö, civilingenjör, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Eva Smith, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Toresson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Staffan Widlert, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : June Ärleskog, projektledare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Hans Öhman, avdelningschef, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Huvudsekreterare : Kristina Feldhusen, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-05-15
Sekreterare : Gunnar Davidsson, utredare, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-01-12
Sekreterare : Marika Engström, civilingenjör, fr.o.m. 1995-11-21 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Matz Mårtensson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-04-15
Sekreterare : Hans Silborn, civilingenjör, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-04-30
Eva Lena Fahlström, fr.o.m. 1995-03-15 t.o.m. 1997-04-30
Lena Pereira, fr.o.m. 1996-09-23 t.o.m. 1997-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Kommunala utjämningsutredningen (Fi 1995:16) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Kommunala utjämningsutredningen (Fi 1995:16)
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-08-17
Direktiv för se dir. 1995:118 och dir. 1997:32.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:93 Hantering av fel i utjämnings- systemet för kommuner och landsting - delbetänkande Kommittén beräknas avsluta sitt arbete 1998.
Medverkande :
Ordförande : Lars Eric Ericsson, landshövding, fr.o.m. 1995-10-01
Ledamot : Marita Aronsson, f.d. kommunalråd /f, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Kjell Ericsson, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Ulla Britt Hagström, kommun och lands-, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Tommy Hamberg, oppositionsråd /v, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Kjell Höglin, kommunalråd /s, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Carl Johan Korsås, statssekreterare /s, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Elaine Kristensson, landstingsråd /s, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Erik Langby, kommunalråd /m, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Ingrid Lennerwald, landstingsråd /s, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Kjell Nordström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Roy Ottosson, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1995-10-24
Ledamot : Kerstin Wallin, kommunalråd /s, fr.o.m. 1995-10-24
Sakkunnig : Sven Hegelund, chefsekonom, fr.o.m. 1995-11-01
Sakkunnig : Clas Olsson, sektionschef, fr.o.m. 1995-11-10
Sakkunnig : Agneta Rönn-Diczfalusy, departementsråd, fr.o.m. 1995-11-01
Expert : Magdalena Brasch, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Herman Crispin, ekonom, fr.o.m. 1997-12-15
Expert : Karin Dahlin, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-01
Expert : Kjell Ellström, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-11-15
Expert : Carl-Gunnar Hanaeus, programchef, fr.o.m. 1995-11-01
Expert : Eva Hjortendal-Hellman, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-12-15 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Fredrik Holmström, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-16
Expert : Niclas Johansson, ekonom, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1997-12-14
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-11-15
Expert : Nils Mårtensson, ekonom, fr.o.m. 1995-11-01
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1997-12-14
Expert : Henrik Tiselius, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01
Expert : Stojan Zavisic, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01
Sekreterare : Åke Boalt, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-12-15
Sekreterare : Lennart Tingvall, ekonom, fr.o.m. 1995-11-01
Pontus Johansson, civilekonom, fr.o.m. 1996-01-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

1994 års polisutredning (Ju 1994:03) [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]
1994 års polisutredning (Ju 1994:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir 1994:19
Lokal : Rosenbad 4, Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-7631000, direktval 08-7634512 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1994:103 Studiemedelsfinansierad polisutbildning (delbetänkande) Regeringsbeslut 941201 om avveckling av 1994 års polisutredning. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gösta Gunnarsson, landshövding, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-10-31
Vice ordförande : Carl Magnus Adner, länspolismästare, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Birger Andersson, f.d. led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Susanne Eberstein, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Göthe Knutson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Lars-Erik Lövdén, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Liisa Rulander, f.d. led. av riksdagen /kds, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Lennart Rydberg, f.d. borgarråd /fp, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Karl-Gustaf Sjödin, f.d. led. av riksdagen /nyd, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Ledamot : Rose-Marie Skogman, förskollärare /v, fr.o.m. 1994-03-10 t.o.m. 1994-12-01
Sakkunnig : Claes Kring, departementsråd, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Björn Eriksson, rikspolischef, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Gunno Gunnmo, förbundsordförande, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-08-15
Expert : Doris Högne, departementsråd, fr.o.m. 1994-08-12 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Anna-Greta Johansson, avdelningsordförande, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Gunnel Lindberg, byråchef, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Göran Lindberg, rektor, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Margareta Linderoth, polismästare, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Eva Lindhé, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1994-08-16 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Richard Sevelius, polismästare, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Hans Wranghult, länspolismästare, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Expert : Mats Öhrström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-01
Sekreterare : Lars Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-03-24 t.o.m. 1994-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:103 Studiemedelsfinansierad polisutbildning [ pdf ]
Utredningen om förvärv och förvaltning av hyreshus (Ju 1993:07) [ Avslutad 1994 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om förvärv och förvaltning av hyreshus (Ju 1993:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1994
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-763 1000 direktval 08-763 4512. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:53. Utredningen har avgett (SOU 1994:23) Förvalta bostäder Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:23 Förvalta bostäder Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Uno Didón, hovrättslagman, t.o.m. 1994-03-02
Sakkunnig : Eila Andersson, förbundsjurist, t.o.m. 1994-03-02
Sakkunnig : Leif Holmqvist, chefsjurist, t.o.m. 1994-03-02
Sakkunnig : Carina Knapp-Svedberger, förbundsjurist, t.o.m. 1994-03-02
Sakkunnig : Ulf Lygnell, f.d. byråchef, t.o.m. 1994-03-02
Expert : Christina Jacobsson, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-03-02
Expert : Urban Zetterqvist, planeringschef, t.o.m. 1994-03-02
Sekreterare : Lars Nilsson, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-03-23
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:23 Förvalta bostäder [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000 (S 1992:04) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering ochorganisation, HSU 2000 (S 1992:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-03-12
Direktiv för kommittén, se dir. 1992:30, 1994:152.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:38 Hälso- och sjukvården i framtiden - Tre modeller
SOU 1994:86 Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001
SOU 1994:95 En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi
SOU 1994:115 Sjukvårdsreformer i andra länder
SOU 1994:132 Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete
SOU 1995:122 Reform på recept
SOU 1996:163 Behov och resurser i vården - en analys
SOU 1997:119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet
SOU 1997:154 Patienten har rätt
SOU 1999:66 God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården + 2 bilagor
Medverkande :
Ordförande : Leni Björklund, direktör, fr.o.m. 1995-01-01
Ledamot : Ingrid Andersson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Leif Bergdahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Leif Carlsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Jerzy Einhorn, professor, t.o.m. 1997-12-31
Ledamot : Inger Hallqvist-Lindvall, leg. läkare, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Kerstin Heineman, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-06
Ledamot : Bengt Holgersson, landshövding, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-04
Ledamot : Bo Holmberg, led av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Lars Isaksson, landstingsråd, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Karin Israelsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Torgerd Jansson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-02-20
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Nicklas Nordström, förbundsordförande, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Stig Sandström, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1999-01-24
Ledamot : Rolf Olsson, fr.o.m. 1999-01-25
Ledamot : Liselotte Wågö, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Christina Zedell, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Sverker Ågren, socionom, fr.o.m. 1998-01-01
Sakkunnig : Gert Alaby, programchef, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lena Barrbrink, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Per-Olof Bürén, kansliråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Göran Dahlgren, folkhälsoråd, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1998-01-14
Sakkunnig : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Toivo Heinsoo, lanstingsdirektör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lars-Erik Holm, medicinalråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1996-01-14
Sakkunnig : Jonas Iversen, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-01
Sakkunnig : Clas Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Tore Lidbom, ombudsman, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Anders Milton, verkst. direktör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Inger Ohlsson, förbundsordförande, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kristina Olofsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-25 t.o.m. 1995-12-04
Sakkunnig : Ingrid Petersson, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Nina Rehnqvist, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Agneta Rönn-Diczfalusy, departementsråd, fr.o.m. 1995-12-05
Sakkunnig : Karl Gustav Scherman, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Hans Strandell, departementsråd, t.o.m. 1995-03-12
Sakkunnig : Gunnar Wetterberg, departementsråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, överdirektör, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Claes Örtendahl, generaldirektör, t.o.m. 1998-05-31
Expert : Gert Alaby, programchef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Anell, ekonomie doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Stig Berg, professor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Per-Olof Bürén, kansliråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Per Carlsson, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-09-24
Expert : Peter Garpenby, fil. dr, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bernt Hedin, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Gunnar Hermansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1997-01-07
Expert : John Hultberg, lektor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ulla Josephsson, medicine doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bengt Jönsson, professor
Expert : Christina Kärvinge, direktör, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Tore Lidbom, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Anders Milton, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25 t.o.m. 1997-03-18
Expert : Karin Odencrants, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Martin Olauzon, byrådirektör, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Karin Olsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Persson, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Margareta Persson, ordförande, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-11-02
Expert : Per Rosén, fil. kand, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Patrick Svarvar, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ylva Thörn, ombudsman, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-01
Expert : Stellan Welin, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Christina Zedell, ombud, fr.o.m. 1996-12-02
Expert : Lena Öhrsvik, fr.o.m. 1998-12-01
Expert : Lars Östman, fr.o.m. 1995-11-03 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Ingegerd Agenäs, apotekare, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Lena Barrbrink, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Berglund, föredragande i Riksdagens socialförsäkringsutskott, fr.o.m. 1995-08-23 t.o.m. 1995-10-25
Sekreterare : Nils Blom, stabsjurist, fr.o.m. 1997-06-16 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Gudrun Dahlberg, ekonom, fr.o.m. 1998-06-24 t.o.m. 1999-07-15
Sekreterare : Anita Dahlström, socionom, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-06-10
Sekreterare : Sofia Kälvemark, utredare, fr.o.m. 1998-09-22 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Christina Kärvinge, departementsråd, t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Elisabet Olin, civilekonom, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-11-12
Sekreterare : Patrik Olofsson, pol.mag., fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-04-14
Sekreterare : Elisabeth Rynning, docent, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Björn Sundström, ekonom, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Johanna Törnwall, fil.kand., fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Wramner, folkhälsoöverläkare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Ulla Åhs, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Sara Nordling, fil.kand., t.o.m. 1995-01-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fängelseutredningen (Ju 1992:06) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Fängelseutredningen (Ju 1992:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:36.
Lokal : Lunds Tingsrätt, Box 75, 221 00 LUND, tel. växel 046-16 04 00.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:76 Verkställighet av fängelsestraff.
SOU 1994:5 Kriminalvård och psykiatri Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Jan Alvå, lagman, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Christel Anderberg, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-01-31
Ledamot : Laila Freivalds, f.d. statsråd, t.o.m. 1994-01-31
Ledamot : Lars-Axel Nordell, landstingsråd, t.o.m. 1994-01-31
Ledamot : Lars Sundin, led. av riksdagen /fpl, t.o.m. 1994-01-31
Ledamot : Anders Svärd, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-01-31
Ledamot : Birthe Sörestedt, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1994-01-31
Expert : Anders Hedin, kriminalvårdsdirektör, t.o.m. 1994-01-31
Expert : Doris Högne, departementsråd, t.o.m. 1994-01-31
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, t.o.m. 1994-01-31
Expert : Svante Pettersson, utredare, fr.o.m. 1993-10-05 t.o.m. 1994-01-31
Expert : Lars Sjöström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-01-31
Expert : Marita Svensson, kriminalvårdsdirektör, t.o.m. 1994-01-31
Sekreterare : Jörn Jacobsson, rådman, t.o.m. 1994-02-28
Stefan Härmä, kammarrättsassessor, t.o.m. 1994-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:76 Verkställighet av fängelsestraff [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:5 Kriminalvård och psykiatri [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman