Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken ( 210 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommunikationskommittén (K 1995:01) [ Avslutad 1997 ]

Kommunikationskommittén (K 1995:01)
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1994:140 och dir. 1996:35.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken - delbetänkande 1
SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken - delbetänkande Om beskattning av vägtrafiken - delbetänkande 2
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken - slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Rolf Annerberg, generaldirektör, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Elving Andersson, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Karin Johansson, sakkunnig, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Leif Marklund, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Bo Nilsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Inger Segelström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Kenth Skårvik, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Ingemar Siby, kooperativ företagare, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Karin Svensson, adjunkt, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Per Westerberg, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Åke Andersson, ekonomidirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Arwidsson, departementsråd, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-31
Expert : Catharina Blom, enhetschef, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bo Carlsund, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Mats Ekenger, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Anna Lisa Engström, direktör, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1996-12-31
Expert : Maria Eriksson, projektledare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Sonja Ewerstein, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Maria Gustavsson, glesbygdsråd, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Yvonne Gustavsson, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1995-05-31
Expert : Gunnar Hermansson, förbundsdirektör, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Yngve Johansson, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Staffan Karlsson, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Urban Karlström, generaldirektör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Silja Klint, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-11 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Helen Källberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-25
Expert : Jan Källsson, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Katarina (Kajsa) Larsson, studerande, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Åsa Lindell-Byström, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ingemar Lundin, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Richard Montgomery, vägdirektör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lars Nilsson, pol. sakkunnig, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Helene Norberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Olof Nordell, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-04-22
Expert : Tommy Nordin, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Carina Norgren, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Göran Nyström, föredragande, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Kurt Palmgren, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Anders Roth, trafiksekreterare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karin Schibbye, landsarkivarie, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Skagersjö, civilingenjör, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Eva Smith, direktör, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Bengt Toresson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Staffan Widlert, direktör, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : June Ärleskog, projektledare, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Hans Öhman, avdelningschef, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Huvudsekreterare : Kristina Feldhusen, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-05-15
Sekreterare : Gunnar Davidsson, utredare, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-01-12
Sekreterare : Marika Engström, civilingenjör, fr.o.m. 1995-11-21 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Matz Mårtensson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-04-15
Sekreterare : Hans Silborn, civilingenjör, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-04-30
Eva Lena Fahlström, fr.o.m. 1995-03-15 t.o.m. 1997-04-30
Lena Pereira, fr.o.m. 1996-09-23 t.o.m. 1997-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 53 st. ♀ 22 ♂ 31 )

Rolf Annerberg  [] ( Ordförande )
Elving Andersson  [] ( Ledamot )
Karin Johansson  [] ( Ledamot )
Leif Marklund  [] ( Ledamot )
Bo Nilsson  [] ( Ledamot )
Inger Segelström  [] ( Ledamot )
Kenth Skårvik  [] ( Ledamot )
Ingemar Siby  [] ( Ledamot )
Karin Svensson  [] ( Ledamot )
Per Westerberg  [] ( Ledamot )
Åke Andersson  [] ( Expert )
Bengt Arwidsson  [] ( Expert )
Catharina Blom  [] ( Expert )
Bo Carlsund  [] ( Expert )
Mats Ekenger  [] ( Expert )
Anna Lisa Engström  [] ( Expert )
Maria Eriksson  [] ( Expert )
Sonja Ewerstein  [] ( Expert )
Maria Gustavsson  [] ( Expert )
Yvonne Gustavsson  [] ( Expert )
Yngve Johansson  [] ( Expert )
Staffan Karlsson  [] ( Expert )
Urban Karlström  [] ( Expert )
Silja Klint  [] ( Expert )
Helen Källberg  [] ( Expert )
Jan Källsson  [] ( Expert )
Katarina (Kajsa) Larsson  [] ( Expert )
Åsa Lindell-Byström  [] ( Expert )
Ingemar Lundin  [] ( Expert )
Richard Montgomery  [] ( Expert )
Lars Nilsson  [] ( Expert )
Helene Norberg  [] ( Expert )
Olof Nordell  [] ( Expert )
Tommy Nordin  [] ( Expert )
Carina Norgren  [] ( Expert )
Göran Nyström  [] ( Expert )
Kurt Palmgren  [] ( Expert )
Anders Roth  [] ( Expert )
Karin Schibbye  [] ( Expert )
Bengt Skagersjö  [] ( Expert )
Eva Smith  [] ( Expert )
Bengt Toresson  [] ( Expert )
Staffan Widlert  [] ( Expert )
June Ärleskog  [] ( Expert )
Hans Öhman  [] ( Expert )
Kristina Feldhusen  [] ( Huvudsekreterare )
Gunnar Davidsson  [] ( Sekreterare )
Marika Engström  [] ( Sekreterare )
Matz Mårtensson  [] ( Sekreterare )
Hans Silborn  [] ( Sekreterare )
Gunnar Hermanson  [] ( Expert )
Andra betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1996:165

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1996:165?

Kommunikationskommittén (K 1995:01) lämnade betänkandet SOU 1996:165.

Vilka medverkade till SOU 1996:165?

Rolf Annerberg, Elving Andersson, Karin Johansson, Leif Marklund, Bo Nilsson, Inger Segelström, Kenth Skårvik, Ingemar Siby, Karin Svensson, Per Westerberg, Åke Andersson, Bengt Arwidsson, Catharina Blom, Bo Carlsund, Mats Ekenger, Anna Lisa Engström, Maria Eriksson, Sonja Ewerstein, Maria Gustavsson, Yvonne Gustavsson, Yngve Johansson, Staffan Karlsson, Urban Karlström, Silja Klint, Helen Källberg, Jan Källsson, Katarina (Kajsa) Larsson, Åsa Lindell-Byström, Ingemar Lundin, Richard Montgomery, Lars Nilsson, Helene Norberg, Olof Nordell, Tommy Nordin, Carina Norgren, Göran Nyström, Kurt Palmgren, Anders Roth, Karin Schibbye, Bengt Skagersjö, Eva Smith, Bengt Toresson, Staffan Widlert, June Ärleskog, Hans Öhman, Kristina Feldhusen, Gunnar Davidsson, Marika Engström, Matz Mårtensson, Hans Silborn, Eva Lena Fahlström, Lena Pereira och Gunnar Hermanson var med när betänkandet SOU 1996:165 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1996:165?

Betänkandet SOU 1996:165 är på 210 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman