Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1997:154 Patienten har rätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1997:154 Patienten har rätt ( 460 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för ( 2 st. propositioner ) :

Omslaget till propositionen
Prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till propositionen
Prop. 1997/98:189 Patientens ställning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000 (S 1992:04) [ Avslutad 1999 ]

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering ochorganisation, HSU 2000 (S 1992:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-03-12
Direktiv för kommittén, se dir. 1992:30, 1994:152.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:38 Hälso- och sjukvården i framtiden - Tre modeller
SOU 1994:86 Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001
SOU 1994:95 En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi
SOU 1994:115 Sjukvårdsreformer i andra länder
SOU 1994:132 Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete
SOU 1995:122 Reform på recept
SOU 1996:163 Behov och resurser i vården - en analys
SOU 1997:119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet
SOU 1997:154 Patienten har rätt
SOU 1999:66 God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården + 2 bilagor
Medverkande :
Ordförande : Leni Björklund, direktör, fr.o.m. 1995-01-01
Ledamot : Ingrid Andersson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Leif Bergdahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Leif Carlsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Jerzy Einhorn, professor, t.o.m. 1997-12-31
Ledamot : Inger Hallqvist-Lindvall, leg. läkare, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Kerstin Heineman, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-06
Ledamot : Bengt Holgersson, landshövding, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-04
Ledamot : Bo Holmberg, led av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Lars Isaksson, landstingsråd, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Karin Israelsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Torgerd Jansson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-02-20
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Nicklas Nordström, förbundsordförande, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Stig Sandström, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1999-01-24
Ledamot : Rolf Olsson, fr.o.m. 1999-01-25
Ledamot : Liselotte Wågö, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Christina Zedell, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Sverker Ågren, socionom, fr.o.m. 1998-01-01
Sakkunnig : Gert Alaby, programchef, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lena Barrbrink, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Per-Olof Bürén, kansliråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Göran Dahlgren, folkhälsoråd, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1998-01-14
Sakkunnig : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Toivo Heinsoo, lanstingsdirektör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Lars-Erik Holm, medicinalråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1996-01-14
Sakkunnig : Jonas Iversen, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-01
Sakkunnig : Clas Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Tore Lidbom, ombudsman, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Anders Milton, verkst. direktör, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Inger Ohlsson, förbundsordförande, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kristina Olofsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-08-25 t.o.m. 1995-12-04
Sakkunnig : Ingrid Petersson, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Nina Rehnqvist, överdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Agneta Rönn-Diczfalusy, departementsråd, fr.o.m. 1995-12-05
Sakkunnig : Karl Gustav Scherman, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Hans Strandell, departementsråd, t.o.m. 1995-03-12
Sakkunnig : Gunnar Wetterberg, departementsråd, t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Kerstin Wigzell, överdirektör, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Claes Örtendahl, generaldirektör, t.o.m. 1998-05-31
Expert : Gert Alaby, programchef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Anell, ekonomie doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Stig Berg, professor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Per-Olof Bürén, kansliråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Per Carlsson, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Kenneth Ennefors, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-09-24
Expert : Peter Garpenby, fil. dr, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bernt Hedin, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Gunnar Hermansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1997-01-07
Expert : John Hultberg, lektor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ulla Josephsson, medicine doktor, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bengt Jönsson, professor
Expert : Christina Kärvinge, direktör, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Tore Lidbom, ombudsman, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Anders Milton, verkst. direktör, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Lars Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25 t.o.m. 1997-03-18
Expert : Karin Odencrants, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Martin Olauzon, byrådirektör, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Karin Olsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anders Persson, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Margareta Persson, ordförande, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-11-02
Expert : Per Rosén, fil. kand, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Patrick Svarvar, fil. lic, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ylva Thörn, ombudsman, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-01
Expert : Stellan Welin, docent, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Christina Zedell, ombud, fr.o.m. 1996-12-02
Expert : Lena Öhrsvik, fr.o.m. 1998-12-01
Expert : Lars Östman, fr.o.m. 1995-11-03 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Ingegerd Agenäs, apotekare, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Lena Barrbrink, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Berglund, föredragande i Riksdagens socialförsäkringsutskott, fr.o.m. 1995-08-23 t.o.m. 1995-10-25
Sekreterare : Nils Blom, stabsjurist, fr.o.m. 1997-06-16 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Gudrun Dahlberg, ekonom, fr.o.m. 1998-06-24 t.o.m. 1999-07-15
Sekreterare : Anita Dahlström, socionom, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-06-10
Sekreterare : Sofia Kälvemark, utredare, fr.o.m. 1998-09-22 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Christina Kärvinge, departementsråd, t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Elisabet Olin, civilekonom, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-11-12
Sekreterare : Patrik Olofsson, pol.mag., fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-04-14
Sekreterare : Elisabeth Rynning, docent, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Björn Sundström, ekonom, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Johanna Törnwall, fil.kand., fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Bengt Wramner, folkhälsoöverläkare, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Ulla Åhs, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Sara Nordling, fil.kand., t.o.m. 1995-01-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 77 st. ♀ 32 ♂ 45 )

Leni Björklund  [] ( Ordförande )
Ingrid Andersson  [] ( Ledamot )
Leif Bergdahl  [] ( Ledamot )
Jerzy Einhorn  [] ( Ledamot )
Bengt Holgersson  [] ( Ledamot )
Bo Holmberg  [] ( Ledamot )
Lars Isaksson  [] ( Ledamot )
Karin Israelsson  [] ( Ledamot )
Torgerd Jansson  [] ( Ledamot )
Göte Jonsson  [] ( Ledamot )
Stig Sandström  [] ( Ledamot )
Rolf Olsson  [] ( Ledamot )
Liselotte Wågö  [] ( Ledamot )
Christina Zedell  [] ( Expert )
Sverker Ågren  [] ( Ledamot )
Gert Alaby  [] ( Expert )
Lena Barrbrink  [] ( Sekreterare )
Per-Olof Bürén  [] ( Expert )
Göran Dahlgren  [] ( Sakkunnig )
Agneta Dreber  [] ( Sakkunnig )
Kenneth Ennefors  [] ( Expert )
Toivo Heinsoo  [] ( Expert )
Lars-Erik Holm  [] ( Sakkunnig )
Jonas Iversen  [] ( Sakkunnig )
Clas Jansson  [] ( Sakkunnig )
Tore Lidbom  [] ( Expert )
Anders Milton  [] ( Expert )
Inger Ohlsson  [] ( Sakkunnig )
Kristina Olofsson  [] ( Sakkunnig )
Ingrid Petersson  [] ( Sakkunnig )
Nina Rehnqvist  [] ( Sakkunnig )
Agneta Rönn-Diczfalusy  [] ( Sakkunnig )
Karl Gustav Scherman  [] ( Sakkunnig )
Hans Strandell  [] ( Sakkunnig )
Gunnar Wetterberg  [] ( Sakkunnig )
Kerstin Wigzell  [] ( Sakkunnig )
Claes Örtendahl  [] ( Sakkunnig )
Anders Anell  [] ( Expert )
Stig Berg  [] ( Expert )
Per Carlsson  [] ( Expert )
Peter Garpenby  [] ( Expert )
Bernt Hedin  [] ( Expert )
John Hultberg  [] ( Expert )
Ulla Josephsson  [] ( Expert )
Bengt Jönsson  [] ( Expert )
Christina Kärvinge  [] ( Sekreterare )
Lars Nilsson  [] ( Expert )
Karin Odencrants  [] ( Expert )
Martin Olauzon  [] ( Expert )
Karin Olsson  [] ( Expert )
Anders Persson  [] ( Expert )
Margareta Persson  [] ( Expert )
Per Rosén  [] ( Expert )
Patrick Svarvar  [] ( Expert )
Ylva Thörn  [] ( Expert )
Stellan Welin  [] ( Expert )
Lena Öhrsvik  [] ( Expert )
Lars Östman  [] ( Expert )
Ingegerd Agenäs  [] ( Sekreterare )
Bengt Berglund  [] ( Sekreterare )
Nils Blom  [] ( Sekreterare )
Gudrun Dahlberg  [] ( Sekreterare )
Anita Dahlström  [] ( Sekreterare )
Sofia Kälvemark  [] ( Sekreterare )
Elisabet Olin  [] ( Sekreterare )
Patrik Olofsson  [] ( Sekreterare )
Elisabeth Rynning  [] ( Sekreterare )
Björn Sundström  [] ( Sekreterare )
Johanna Törnwall  [] ( Sekreterare )
Bengt Wramner  [] ( Sekreterare )
Ulla Åhs  [] ( Sekreterare )
Sara Nordling  [] ( Bitr. sekreterare )
Leif Carlson  [] ( Ledamot )
Inger Hallqvist Lindvall  [] ( Ledamot )
Kerstin Heinemann  [] ( Ledamot )
Niklas Nordström  [] ( Ledamot )
Gunnar Hermanson  [] ( Expert )

Andra betänkanden av utredningen ( 9 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1997:154

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1997:154 Patienten har rätt

Vad ledde betänkandet SOU 1997:154 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1997:154?

Vilka medverkade till SOU 1997:154?

Leni Björklund, Ingrid Andersson, Leif Bergdahl, Jerzy Einhorn, Bengt Holgersson, Bo Holmberg, Lars Isaksson, Karin Israelsson, Torgerd Jansson, Göte Jonsson, Stig Sandström, Rolf Olsson, Liselotte Wågö, Christina Zedell, Sverker Ågren, Gert Alaby, Lena Barrbrink, Per-Olof Bürén, Göran Dahlgren, Agneta Dreber, Kenneth Ennefors, Toivo Heinsoo, Lars-Erik Holm, Jonas Iversen, Clas Jansson, Tore Lidbom, Anders Milton, Inger Ohlsson, Kristina Olofsson, Ingrid Petersson, Nina Rehnqvist, Agneta Rönn-Diczfalusy, Karl Gustav Scherman, Hans Strandell, Gunnar Wetterberg, Kerstin Wigzell, Claes Örtendahl, Anders Anell, Stig Berg, Per Carlsson, Peter Garpenby, Bernt Hedin, John Hultberg, Ulla Josephsson, Bengt Jönsson, Christina Kärvinge, Lars Nilsson, Karin Odencrants, Martin Olauzon, Karin Olsson, Anders Persson, Margareta Persson, Per Rosén, Patrick Svarvar, Ylva Thörn, Stellan Welin, Lena Öhrsvik, Lars Östman, Ingegerd Agenäs, Bengt Berglund, Nils Blom, Gudrun Dahlberg, Anita Dahlström, Sofia Kälvemark, Elisabet Olin, Patrik Olofsson, Elisabeth Rynning, Björn Sundström, Johanna Törnwall, Bengt Wramner, Ulla Åhs, Sara Nordling, Leif Carlson, Inger Hallqvist Lindvall, Kerstin Heinemann, Niklas Nordström och Gunnar Hermanson var med när betänkandet SOU 1997:154 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1997:154?

Betänkandet SOU 1997:154 är på 460 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman