Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer ( 991 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03) [ Avslutad 2017 ]

Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:72
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 31 22 (Axestam)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Underlagsrapport "Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg" (juli 2016)
Underlagsrapport "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" (november 2016)
Underrapport Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige. (2017). Linköpings universitet.
SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, Del och 2
Medverkande :
Särskild utredare : Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil.mag., fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Erik Adell Hellström, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Sophie Ahlstrand, kansliråd, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Carina Cronsioe, kansliråd, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2016-11-03
Sakkunnig : Stina Friberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Christina Hassel, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Madeleine Lahdo, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Monica Malmqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Marie Nordmarc, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2016-02-15
Expert : Greger Bengtsson, samordnare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Anders Bergh, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Göran Bertilsson, projektledare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Raymond Dahlberg, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Karin Eriksson, enhetschef, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Jean-Luc af Geijerstam, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Tuomo Heiskala, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Helena Henningson, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Ulrika Hägred, expert, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Sabina Joyau, näringspolitisk expert, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Jonas Karlsson, chefs- och ledarskapsstrateg, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Johan Larson, vice ordförande, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Ingela Månsson, styrelseledamot, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Mikael Nordberg, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Gunvor Petersson, styrelseledamot, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Christina Rogestam, ordförande, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Jöran Rubensson, styrelseledamot, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Thomas Schneider, kvalitetschef, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Camilla Sköld, socialpolitisk chef, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Christina Tallberg, ordförande, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Anna Werkelin Ahlin, utredare, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Mikael Dahlqvist, led. av riksdagen /S, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Tord Fredriksen, led. i omvårdnadsnämnden /V, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Emma Henriksson, led. av riksdagen /KD, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Margareta Kjellin, B led. av riksdagen /M (avliden), fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning och f.d. led av riksdagen /MP, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Rasmus Persson, f.d. kommunalråd /C, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Per Ramhorn, led. av riksdagen och vice gruppledare /SD, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Barbro Westerholm, led. av riksdagen /L, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Huvudsekreterare : Helena Axestam, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Gert Alaby, fr.o.m. 2015-12-14 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Sayran Khayati, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Guy Lööv, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Merja Metell Suomalainen, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2017-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 43 st. ♀ 25 ♂ 18 )

Susanne Rolfner Suvanto  [] ( Särskild utredare )
Erik Adell Hellström  [] ( Sakkunnig )
Sophie Ahlstrand  [] ( Sakkunnig )
Carina Cronsioe  [] ( Sakkunnig )
Stina Friberg  [] ( Sakkunnig )
Christina Hassel  [] ( Sakkunnig )
Madeleine Lahdo  [] ( Sakkunnig )
Monica Malmqvist  [] ( Sakkunnig )
Marie Nordmarc  [] ( Sakkunnig )
Greger Bengtsson  [] ( Expert )
Anders Bergh  [] ( Expert )
Göran Bertilsson  [] ( Expert )
Raymond Dahlberg  [] ( Expert )
Karin Eriksson  [] ( Expert )
Jean-Luc af Geijerstam  [] ( Expert )
Tuomo Heiskala  [] ( Expert )
Helena Henningson  [] ( Expert )
Ulrika Hägred  [] ( Expert )
Sabina Joyau  [] ( Expert )
Jonas Karlsson  [] ( Expert )
Johan Larson  [] ( Expert )
Ingela Månsson  [] ( Expert )
Mikael Nordberg  [] ( Expert )
Gunvor Petersson  [] ( Expert )
Christina Rogestam  [] ( Expert )
Jöran Rubensson  [] ( Expert )
Thomas Schneider  [] ( Expert )
Camilla Sköld  [] ( Expert )
Christina Tallberg  [] ( Expert )
Anna Werkelin Ahlin  [] ( Expert )
Helena Axestam  [] ( Huvudsekreterare )
Gert Alaby  [] ( Sekreterare )
Sayran Khayati  [] ( Sekreterare )
Guy Lööv  [] ( Sekreterare )
Merja Metell Suomalainen  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2017:21

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2017:21?

Vilka medverkade till SOU 2017:21?

Susanne Rolfner Suvanto, Erik Adell Hellström, Sophie Ahlstrand, Carina Cronsioe, Stina Friberg, Christina Hassel, Madeleine Lahdo, Monica Malmqvist, Marie Nordmarc, Greger Bengtsson, Anders Bergh, Göran Bertilsson, Raymond Dahlberg, Karin Eriksson, Jean-Luc af Geijerstam, Tuomo Heiskala, Helena Henningson, Ulrika Hägred, Sabina Joyau, Jonas Karlsson, Johan Larson, Ingela Månsson, Mikael Nordberg, Gunvor Petersson, Christina Rogestam, Jöran Rubensson, Thomas Schneider, Camilla Sköld, Christina Tallberg, Anna Werkelin Ahlin, Mikael Dahlqvist, Tord Fredriksen, Emma Henriksson, Margareta Kjellin, Agneta Luttropp, Rasmus Persson, Per Ramhorn, Barbro Westerholm, Helena Axestam, Gert Alaby, Sayran Khayati, Guy Lööv och Merja Metell Suomalainen var med när betänkandet SOU 2017:21 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2017:21?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2017:21?

Betänkandet SOU 2017:21 är på 991 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman