: : :

Medverkande i utredning : Agneta Luttropp På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Agneta Luttropp på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Agneta Luttropp

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Agneta Luttropp medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03) [ Avslutad 2017 ]

Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03)


Beteckning : S 2015:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:72
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 31 22 (Axestam)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rolfner Suvanto, Susanne, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Ahlstrand, Sophie, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2016-11-03
Sakkunnig : Friberg, Stina, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Hassel, Christina, fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Lahdo, Madeleine, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Malmqvist, Monica, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Sakkunnig : Nordmarc, Marie, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2016-02-15
Expert : Bengtsson, Greger, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Bergh, Anders, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Bertilsson, Göran, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Dahlberg, Raymond, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : af Geijerstam, Jean-Luc, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Heiskala, Tuomo, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Henningson, Helena, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Hägred, Ulrika, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Joyau, Sabina, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Karlsson, Jonas, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Larson, Johan, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Månsson, Ingela, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Nordberg, Mikael, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Petersson, Gunvor, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Rogestam, Christina, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Rubensson, Jöran, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Schneider, Thomas, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Sköld, Camilla, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Tallberg, Christina, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Expert : Werkelin Ahlin, Anna, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Dahlqvist, Mikael, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Fredriksen, Tord, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Henriksson, Emma, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Kjellin, Margareta B, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Luttropp, Agneta, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Persson, Rasmus, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Ramhorn, Per, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Westerholm, Barbro, fr.o.m. 2015-12-03 t.o.m. 2017-03-31
Huvudsekreterare : Axestam, Helena, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Alaby, Gert, fr.o.m. 2015-12-14 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Khayati, Sayran, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Lööv, Guy, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Metell Suomalainen, Merja, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2017-03-31

Rapporter

Underlagsrapport"Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg" (juli 2016)
Underlagsrapport"Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" (november 2016)
UnderrapportVem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige. (2017). Linköpings universitet.
SOU 2017:21Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, Del och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01) Carlbeck-kommittén [ Avslutad 2004 ] [ Ledamot ]

Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxnamed utvecklingsstörning (U 2002:01) "Carlbeck-kommittén"


Beteckning : U 2002:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-06
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:100, dir. 2002:162 och dir. 2003:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Adelsbo, Christer, fr.o.m. 2003-02-18 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Andersson, Yvonne, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-12-09
Ledamot : Gustavsson, Lennart, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Johansson, Eva, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Kärrstrand, Barbro, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 3004-10-04
Ledamot : Luttropp, Agneta, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Rosén, Anders, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Sjölund, Anders, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Ahlström, Kristina, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Andersson, Hanna, fr.o.m. 2002-12-10 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Asp, Camilla, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Blom, Michael, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2002-12-09
Sakkunnig : Dagenbrink, Marika, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2002-10-06
Sakkunnig : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Hart, Margareta, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2003-03-17
Expert : Kämpe, Laina, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Rocksén, Jan, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Thorsson, Lena, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Wahlström, Karin, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Sekreterare : Alexandersson, Ulla, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Forssman, Susanne, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Holtz, Carin, fr.o.m. 2003-10-15 t.o.m. 2004-09-15
Sekreterare : Hultinger, Eva-Stina, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-31
Assistent : Dozzi, Marit, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-31

Rapporter

SOU 2003:35För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning
SOU 2004:98För oss tillsammans om utbildning och utvecklingsstörning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:100
Dir. 2002:162
Dir. 2003:32

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman