Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1995:27 Regional framtid

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1995:27 Regional framtid ( 584 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: Undefined array key "totaltantalsid" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 479

Betänkande av utredningen :

Regionberedningen (C 1992:06) [ Avslutad 1995 ]

Regionberedningen (C 1992:06)
Departement : Civildepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir 1992:86.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne - regioner i förändring
SOU 1995:27 Regional framtid. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Johnny Ahlqvist, f.d. led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Harriet Colliander, led. av riksdagen, t.o.m. 1993-12-07
Ledamot : Sven Hulterström, f.d. kommunalråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Anders Högmark, G led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Kent Johansson, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Stefan Kihlberg, f.d. led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ralph Lédel, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lars Axel Nordell, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lars Nordström, professor, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Britta Sundin, led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Gunnar Ågren, leg. läkare, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Sune Eriksson, vice förbundsdirektör, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Carl-Gunnar Peterson, planeringschef, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Jan Rydh, landshövding, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Monica Sundström, verkst. direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carl Asplund, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Sten Bengtsson, direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Per-Göran Blixt, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Maj-Britt Grufberg, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Bo Gustafson, direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gunnar Hermanson, kansliråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Sören Häggroth, finansråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Tomas Keisu, departementsråd, t.o.m. 1994-12-05
Expert : Maria Larsson, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Rolf Lindell, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gunhild Lindström, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ingrid Petersson, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Douglas Skalin, sakkunnig, t.o.m. 1994-10-05
Sekreterare : Bengt Norrving, docent, t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Roger Petersson, kammarrättsfiskal, t.o.m. 1995-03-31
Sekreterare : Olof Wennås, fil.dr, t.o.m. 1995-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 33 st. ♀ 8 ♂ 25 )

Elisabeth Palm  [] ( Ordförande )
Johnny Ahlqvist  [] ( Ledamot )
Harriet Colliander  [] ( Ledamot )
Sven Hulterström  [] ( Ledamot )
Anders Högmark  [] ( Ledamot )
Kent Johansson  [] ( Ledamot )
Stefan Kihlberg  [] ( Ledamot )
Ralph Lédel  [] ( Ledamot )
Lars Nordström  [] ( Ledamot )
Britta Sundin  [] ( Ledamot )
Gunnar Ågren  [] ( Ledamot )
Sune Eriksson  [] ( Sakkunnig )
Carl-Gunnar Peterson  [] ( Sakkunnig )
Jan Rydh  [] ( Sakkunnig )
Monica Sundström  [] ( Sakkunnig )
Carl Asplund  [] ( Expert )
Sten Bengtsson  [] ( Expert )
Per-Göran Blixt  [] ( Expert )
Maj-Britt Grufberg  [] ( Expert )
Bo Gustafson  [] ( Expert )
Gunnar Hermanson  [] ( Expert )
Sören Häggroth  [] ( Expert )
Håkan Hällman  [] ( Expert )
Tomas Keisu  [] ( Expert )
Maria Larsson  [] ( Expert )
Rolf Lindell  [] ( Expert )
Gunhild Lindström  [] ( Expert )
Ingrid Petersson  [] ( Expert )
Douglas Skalin  [] ( Expert )
Bengt Norrving  [] ( Sekreterare )
Roger Petersson  [] ( Sekreterare )
Olof Wennås  [] ( Sekreterare )
Lars-Axel Nordell  [] ( Ledamot )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:86 En regionberedning

Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne – regioner i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1995:27

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1995:27 Regional framtid

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1995:27?

Regionberedningen (C 1992:06) lämnade betänkandet SOU 1995:27.

Vilka medverkade till SOU 1995:27?

Elisabeth Palm, Johnny Ahlqvist, Harriet Colliander, Sven Hulterström, Anders Högmark, Kent Johansson, Stefan Kihlberg, Ralph Lédel, Lars Nordström, Britta Sundin, Gunnar Ågren, Sune Eriksson, Carl-Gunnar Peterson, Jan Rydh, Monica Sundström, Carl Asplund, Sten Bengtsson, Per-Göran Blixt, Maj-Britt Grufberg, Bo Gustafson, Gunnar Hermanson, Sören Häggroth, Håkan Hällman, Tomas Keisu, Maria Larsson, Rolf Lindell, Gunhild Lindström, Ingrid Petersson, Douglas Skalin, Bengt Norrving, Roger Petersson, Olof Wennås och Lars-Axel Nordell var med när betänkandet SOU 1995:27 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1995:27?

Betänkandet SOU 1995:27 är på 0 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman