Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Nordström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lars Nordström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Nordström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Nordström medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om elektrifierade transporter (LI 2023:04) [ Pågående ] [ Expert ]
Utredningen om elektrifierade transporter (LI 2023:04)
Departement : Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2023-06-15 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2023:80
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2024.
Medverkande :
Särskild utredare : Mattias Viklund, generaldirektör, fr.o.m. 2023-06-20
Huvudsekreterare : Kristina Forsbacka, jurist, fr.o.m. 2023-06-21
Sekreterare : Lena Heldén, utredare, fr.o.m. 2023-06-21 t.o.m. 2024-03-10
Sakkunnig : Niklas Dahlgren, rättssakkunnig, fr.o.m. 2023-09-05
Sakkunnig : Christina Nordenbladh, ämnesråd, fr.o.m. 2023-09-05
Sakkunnig : Tobias Walla, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-09-03
Sakkunnig : Robin Jacobsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-09-03 t.o.m. 2024-01-07
Expert : Anders Lewald, senior rådgivare, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Katarina Olofsson, inspektör, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Hanna Eklöf, utredningsledare, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Niclas Nilsson, expert, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Linda Pantzar, lantmätare, fr.o.m. 2023-09-03 t.o.m. 2023-11-06
Expert : Elisabeth Ahlinder, docent, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Lars Nordström, professor, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Marc Landeman, jur.dr, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Daniel Hult, jur.dr, fr.o.m. 2023-09-03
Expert : Daniel Johansson, förrättningslantmätare, fr.o.m. 2023-09-03
Sekreterare : Johan Carlsson, jurist, fr.o.m. 2023-11-15 t.o.m. 2024-05-31
Expert : Jenny Lundahl, forskare, fr.o.m. 2023-11-07
Expert : Johan Modig, lantmätare, fr.o.m. 2023-11-07
Sakkunnig : Martina Wikström, departementssekreterare, fr.o.m. 2024-01-08
Sekreterare : Johan Carlsson, jurist, fr.o.m. 2024-06-01 t.o.m. 2024-08-31
Sekreterare : Johan Carlsson, jurist, fr.o.m. 2024-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2023:80 Undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ägarutredningen (Fi 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]
Ägarutredningen (Fi 2011:06)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:33 och dir 2011:124
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:14 Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Dalborg, fr.o.m. 2011-05-27 t.o.m. 2012-03-14
Sakkunnig : Marianne Förander, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Christina Nyström, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Lovisa Strömberg, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Oskar Thorslund, fr.o.m. 2011-06-10
Sakkunnig : Per Östensson, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Dag Ekman, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Eva Halvarsson, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Per Lekvall, fr.o.m. 2011-06-10 t.o.m. 2011-12-12
Expert : Lars Nordström, G, fr.o.m. 2011-06-10
Expert : Lars Thalén, fr.o.m. 2011-06-10 t.o.m. 2011-12-19
Sekreterare : Johan Hellman, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Ingrid Strömberg, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-03-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förutsättningar för att ombilda Statens Väg- och transportforskningsinstitut, (VTI) samt vissa funktioner av Statens institut för kommunikationsanalys, (SIKA) till aktiebolagsform (N 2007:03) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om förutsättningar för att ombilda Statens Väg- och transportforskningsinstitut, (VTI) samt vissa funktioner av Statens institut för kommunikationsanalys, (SIKA) till aktiebolagsform(N 2007:03)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:36
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:49 Organisationsform för VTI och SIKA
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Nordström, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2007-06-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:49 Organisationsform för VTI och SIKA [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01) [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]
Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01)
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:40 och dir. 1994:18.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:91 Trafiken och koldioxiden - Principer för att minska trafikens koldioxidutsläpp
SOU 1994:92 Miljözoner för trafik i tätorter
SOU 1995:64 Klimatförändringar i trafikpolitiken Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lars Nordström, professor
Ledamot : Agneta Dreber, generaldirektör
Ledamot : Arne Jernelöv, professor
Ledamot : Nils Erik Åhmansson, direktör
Expert : Agneta Bergqvist, kammarrättsassessor
Expert : Carl-Johan Engström, avdelningschef
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare
Expert : Jan Karlsson, avdelningsdirektör
Expert : Gunnar Kinbom, avdelningsdirektör
Expert : Stefan Lemieszewski, byrådirektör
Expert : Olof Nordell, direktör
Expert : Jan Olsson, kammarrättsassessor
Expert : Harald Perby, departementssekreterare
Expert : Karl-Otto Sicking, avdelningschef
Expert : Stig Sjöberg, fil.dr
Expert : Bengt Skagersjö, civilingenjör
Expert : Claes Unge, departementssekreterare
Expert : Jan Westerberg, miljöchef
Sekreterare : Göran Friberg, avdelningsdirektör
Sekreterare : Mats Henriksson, planeringschef
Sekreterare : Per-Ove Hesselborn, forskningsledare
Sekreterare : Katarina Lindgren, utvecklingschef
Sekreterare : Anita Seveborg, hovrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Regionberedningen (C 1992:06) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Regionberedningen (C 1992:06)
Departement : Civildepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir 1992:86.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne - regioner i förändring
SOU 1995:27 Regional framtid. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Johnny Ahlqvist, f.d. led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Harriet Colliander, led. av riksdagen, t.o.m. 1993-12-07
Ledamot : Sven Hulterström, f.d. kommunalråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Anders Högmark, G led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Kent Johansson, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Stefan Kihlberg, f.d. led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ralph Lédel, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lars Axel Nordell, landstingsråd, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lars Nordström, professor, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Britta Sundin, led. av riksdagen, t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Gunnar Ågren, leg. läkare, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Sune Eriksson, vice förbundsdirektör, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Carl-Gunnar Peterson, planeringschef, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Jan Rydh, landshövding, t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Monica Sundström, verkst. direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carl Asplund, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Sten Bengtsson, direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Per-Göran Blixt, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Maj-Britt Grufberg, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Bo Gustafson, direktör, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gunnar Hermanson, kansliråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Sören Häggroth, finansråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Tomas Keisu, departementsråd, t.o.m. 1994-12-05
Expert : Maria Larsson, departementssekreterare, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Rolf Lindell, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gunhild Lindström, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ingrid Petersson, departementsråd, t.o.m. 1995-02-28
Expert : Douglas Skalin, sakkunnig, t.o.m. 1994-10-05
Sekreterare : Bengt Norrving, docent, t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Roger Petersson, kammarrättsfiskal, t.o.m. 1995-03-31
Sekreterare : Olof Wennås, fil.dr, t.o.m. 1995-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:86 En regionberedning

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne – regioner i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:27 Regional framtid [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman