: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Palm På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Elisabeth Palm på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Palm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Palm medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen (Ju 2009:08) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen (Ju 2009:08)


Beteckning : Ju 2009:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2009-05-07 t.o.m. 2010-12-31
Sakkunnig : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Sakkunnig : Hellner, Charlotte, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Expert : Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Expert : Eka, Anders, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Expert : Palm, Elisabeth, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Expert : Wiklund, Ola, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Expert : Wistrand, Karin, fr.o.m. 2009-05-19 t.o.m. 2010-12-07
Sekreterare : Erman, Anna, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

SOU 2010:87Skadestånd och Europakonventionen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (UD 1994:01) om översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]

Utredningen (UD 1994:01) om översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner


Beteckning : UD 1994:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:144.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Fallenius, Christer, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Ljungqvist, Christer, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Håkansson, Per, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Staaf, Catharina, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Cameron, Ian, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Molin, Klas, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Maskåll, Hans, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Sekreterare : Hernqvist, Beatrice t.o.m. 1995-03-15

Rapporter

SOU 1995:28Lagen om vissa internationella
sanktioner – en översyn
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:144
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:28 Lagen om vissa internationella sanktioner – en översyn [ pdf |Paragraftecken ]
1993 års domarutredning (Ju 1993:06) [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

1993 års domarutredning (Ju 1993:06)


Beteckning : Ju 1993:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:47. Utredningen har avgett (SOU 1994:99) Domaren i Sverige inför framtiden Del A och B Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Hirschfeldt, Johan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Fischerström, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Lindblom, Per Henrik t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Modéer, Kjell Å t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Regner, Göran t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Strömberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Alexanderson, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carrick, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cederdahl, Meijt t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cronier, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ekström, Allan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Eriksson, Per t.o.m. 1995-02-28
Expert : Francke, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Heuman, Jan, fr.o.m. 1993-11-25 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1994-03-22 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Joelsson, Arnold t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindqvist, Inge t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundholm, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Anna-Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Staffan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ragnemalm, Hans t.o.m. 1995-02-28
Expert : Rune, Christer t.o.m. 1995-02-28
Expert : Solerud, Hans-Gunnar t.o.m. 1993-11-18
Expert : Svensson, Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Thörngren, John t.o.m. 1995-02-28
Expert : Åhlén, Lars t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Bäck, Kavita t.o.m. 1995-03-31

Rapporter

SOU 1994:99Domaren i Sverige inför framtiden
Del A och B
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:47
Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen


Beteckning : UD 1993:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-20
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:20.
Lokal :
0123456

Sammansättning


Ordförande : Ruin, Olof t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Danelius, Hans t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Lindh, Pernilla t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Palm, Elisabeth t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Pålsson, Lennart t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Stråth, Bo t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Gidlund, Janerik t.o.m. 1994-02-10
Expert : Larén, Ingrid t.o.m. 1994-02-10
Expert : Melin, Mats t.o.m. 1994-02-10
Expert : Rösiö, Ninna t.o.m. 1994-02-10
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1994-02-10
Sjöberg, Bengt t.o.m. 1994-02-10

Rapporter

SOU 1994:12Suveränitet och demokrati.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:20
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati [ pdf |Paragraftecken ]
Personvalskommittén (Ju 1992:02) [ Avslutad 1993 ] [ Ordförande ]

Personvalskommittén (Ju 1992:02)


Beteckning : Ju 1992:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:121.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-10 21 16
012345678910111213

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth t.o.m. 1993-03-31
Ledamot : Detter, Ingrid t.o.m. 1993-02-16
Ledamot : Johansson, Kurt Ove t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Lindén, Lars t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Linderholm, Christina t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Persson, Göran t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Schmidt, Olle t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Werner, Lars t.o.m. 1993-03-21
Ledamot : Åstrand, Göran t.o.m. 1993-03-21
Expert : Berg, Lennart t.o.m. 1993-03-21
Expert : Häggroth, Sören t.o.m. 1993-03-21
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1993-03-21
Sekreterare : Carlström, Jan t.o.m. 1993-03-31

Rapporter

SOU 1993:21Ökat personval.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:121
Regionberedningen (C 1992:06) [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]

Regionberedningen (C 1992:06)


Beteckning : C 1992:06
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1996-03-20
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1992:86.
Lokal :
0123

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ahlqvist, Johnny t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Colliander, Harriet t.o.m. 1993-12-07
Ledamot : Hulterström, Sven t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Högmark, Anders G t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Johansson, Kent t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Kihlberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lédel, Ralph t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Nordell, Lars Axel t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Nordström, Lars t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Sundin, Britta t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ågren, Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Eriksson, Sune t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Peterson, Carl-Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Rydh, Jan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Sundström, Monica t.o.m. 1995-02-28
Expert : Asplund, Carl t.o.m. 1995-02-28
Expert : Bengtsson, Sten t.o.m. 1995-02-28
Expert : Blixt, Per-Göran t.o.m. 1995-02-28
Expert : Grufberg, Maj-Britt t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gustafson, Bo t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hermanson, Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Expert : Häggroth, Sören t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hällman, Håkan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Keisu, Tomas t.o.m. 1994-12-05
Expert : Larsson, Maria t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindell, Rolf t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindström, Gunhild t.o.m. 1995-02-28
Expert : Petersson, Ingrid t.o.m. 1995-02-28
Expert : Skalin, Douglas t.o.m. 1994-10-05
Sekreterare : Norrving, Bengt t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Petersson, Roger t.o.m. 1995-03-31
Sekreterare : Wennås, Olof t.o.m. 1995-02-28

Rapporter

SOU 1993:97Västsverige och Skåne – regioner i
förändring
SOU 1995:27Regional framtid.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:86
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne – regioner i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:27 Regional framtid [ pdf |Paragraftecken ]
1993 års vallagskommitté (Ju 1991:02) [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]

1993 års vallagskommitté (Ju 1991:02)


Beteckning : Ju 1991:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1995-01-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:13 och 1992:49.
Lokal :
0123456

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Andersson, Lars t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Linderholm, Christina t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Olsson, Sten t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Schmidt, Olle t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Staaf, Harry t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Söderström, Elvy t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Werner, Lars t.o.m. 1994-03-20
Ledamot : Åstrand, Göran t.o.m. 1994-03-20
Expert : Berg, Lennart t.o.m. 1994-03-20
Expert : Berglund, Gertrud t.o.m. 1994-03-20
Expert : Holmberg, Sören t.o.m. 1994-03-20
Expert : Johnson, Nils t.o.m. 1994-03-20
Expert : Lavett, Gunnar t.o.m. 1994-03-20
Expert : Nilsson, Vivan t.o.m. 1994-03-20
Sekreterare : Carlström, Jan t.o.m. 1994-03-20
Sekreterare : Nilsson, Ulla t.o.m. 1994-03-20

Rapporter

SOU 1992:108VAL, Organisation Teknik Ekonomi
SOU 1994:30Vallagen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:13
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:108 Val – Organisation – Teknik – Ekonomi [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:30 Vallagen [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman