Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Harriet Colliander På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Harriet Colliander på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Harriet Colliander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Harriet Colliander medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet


Beteckning : Ku 1993:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Säve-Söderbergh, Bengt
Ledamot : Backman, Jan
Ledamot : Colliander, Harriet
Ledamot : Kaaling, Björn
Ledamot : Perers, Karin
Sakkunnig : Backman, Karin
Sakkunnig : Lidhard, Jan
Sakkunnig : Lundberg, Kerstin
Sakkunnig : Lundh, Brita
Sekreterare : Forss, Kim
Sekreterare : Nilsson, Bo

Rapporter

SOU 1994:51Minne och bildning
Museernas uppdrag och organisation
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:51 Minne och bildning – Museernas uppdrag och organisation [ pdf |Paragraftecken ]
Kyrkoberedningen (C 1992:02) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Kyrkoberedningen (C 1992:02)


Beteckning : C 1992:02
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1995-01-29
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:45.
Lokal :

Sammansättning


Ordförande : Petri, Carl Axel
Ledamot : Colliander, Harriet
Ledamot : von, Carl Gustaf
Ledamot : Hansson, Bertil
Ledamot : Kindbom, Bengt
Ledamot : Larsson, Torgny
Ledamot : Lundberg, Inger
Ledamot : Lundgren, Carl-Eric
Ledamot : Zetterberg, Eva
Ledamot : Ågren, Jan Erik
Ledamot : Åstrand, Göran
Sakkunnig : Ahrén, Per-Olov
Sakkunnig : Arnström, Sven
Sakkunnig : Ekström, Sören
Sakkunnig : Paulsson, Ingvar
Sakkunnig : Persson, Walter
Sakkunnig : Wijkander, Keith
Expert : Hinn, Eskil
Sekreterare : Friedner, Lars

Rapporter

Skrivelse (1993-03-01) om Svenska kyrkans finansför-
mögenhet
SOU 1993:46Vissa kyrkofrågor
Skrivelse (1993-09-14) med utvärdering av systemet
med tjänstebostäder för präster
SOU 1994:42Staten och trossamfunden.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:45 En kyrkoberedning

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:42 Staten och trossamfunden [ pdf |Paragraftecken ]
Regionberedningen (C 1992:06) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Regionberedningen (C 1992:06)


Beteckning : C 1992:06
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1996-03-20
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1992:86.
Lokal :
0123

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ahlqvist, Johnny t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Colliander, Harriet t.o.m. 1993-12-07
Ledamot : Hulterström, Sven t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Högmark, Anders G t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Johansson, Kent t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Kihlberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Lédel, Ralph t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Nordell, Lars Axel t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Nordström, Lars t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Sundin, Britta t.o.m. 1995-02-28
Ledamot : Ågren, Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Eriksson, Sune t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Peterson, Carl-Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Rydh, Jan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Sundström, Monica t.o.m. 1995-02-28
Expert : Asplund, Carl t.o.m. 1995-02-28
Expert : Bengtsson, Sten t.o.m. 1995-02-28
Expert : Blixt, Per-Göran t.o.m. 1995-02-28
Expert : Grufberg, Maj-Britt t.o.m. 1995-02-28
Expert : Gustafson, Bo t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hermanson, Gunnar t.o.m. 1995-02-28
Expert : Häggroth, Sören t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hällman, Håkan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Keisu, Tomas t.o.m. 1994-12-05
Expert : Larsson, Maria t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindell, Rolf t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindström, Gunhild t.o.m. 1995-02-28
Expert : Petersson, Ingrid t.o.m. 1995-02-28
Expert : Skalin, Douglas t.o.m. 1994-10-05
Sekreterare : Norrving, Bengt t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Petersson, Roger t.o.m. 1995-03-31
Sekreterare : Wennås, Olof t.o.m. 1995-02-28

Rapporter

SOU 1993:97Västsverige och Skåne – regioner i
förändring
SOU 1995:27Regional framtid.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:86 En regionberedning

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:97 Västsverige och Skåne – regioner i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:27 Regional framtid [ pdf |Paragraftecken ]
Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03)


Beteckning : Ju 1991:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:24
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 10 00, direktval 763 47 78 (Melin)
0123456789101112131415161718

Sammansättning


Ordförande : Ruin, Olof t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Colliander, Harriet t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Ekström, Allan t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Fiskesjö, Bertil t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Holmberg, Håkan t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Kvist, Kenneth t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Lekberg, Sören t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Löfstedt, Berit t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Svensson, Ingvar t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Svensson, Nils T. t.o.m. 1993-03-14
Expert : Grenfors, Gunnar t.o.m. 1993-03-14
Expert : Larén-Marklund, Ingrid t.o.m. 1993-03-14
Expert : Larsson, Torbjörn t.o.m. 1993-03-14
Expert : Regner, Göran t.o.m. 1993-03-14
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1993-03-14
Expert : Schörling, Inger t.o.m. 1993-03-14
Sekreterare : Melin, Mats t.o.m. 1993-04-30

Rapporter

SOU 1993:14EG och våra grundlagar.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:14 EG och våra grundlagar [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman