: : : : :

Anna Middelman

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anna Middelman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1997–1998 ( 11 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Middelman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 16 ♂ 31
25 parter

Anna Middelman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 9 st. ), Carina Gunnarsson ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Anna Middelman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
16 st.1998 →

11 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 6,3% ( 1 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 18,8% ( 3 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2005-07-06, för 12 år 10 mån 20 dgr sedan )

Anna Middelman har dömt refererade avgöranden med :
60 ledamöter ♀ 21 ♂ 39
12 sekreterare ♀ 10 ♂ 2
31 parter
27 ombud ♀ 10 ♂ 17

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1997-06-011998-12-311 år 7 mån
Ersättare för tredje man2013-07-012016-06-303 år
Vice ordförande2016-07-011 år 10 mån 25 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år 5 månader och 25 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i åtta avgöranden ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Anna Middelman sedan 1993 ), första gången den 27 maj 1998 och senast den 7 februari 2007.
Titlar för Anna Middelman som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.

Betänkanden med Sören Öman och Anna Middelman ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

Översyn av lex Laval ( SOU 2015:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Översyn av lex Laval

ISBN : 978-91-38-24351-0

Antal sidor : 450 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utstationeringskommittén ( A 2012:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

 Läs : » Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :